3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 


Н О В И Н И    Н О В И Н И    Н О В И Н И   
Н О В И Н И   Н О В И Н И

 
 ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!

 
 
 
 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна  

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 07.02.2018 г.
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:


01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)

 
 


Междуинституционален механизъм
               
Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Ви информираме за:
  
Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112
    електронен адрес за подаване на сигнали
obhvat@mon.bg


Публикувано на 14.09.2017 г.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и
други критични ситуации

Публикувано на 21.08.2017 г.

 
 

 

НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И ФИТНЕС НА ОТКРИТО В ДВОРА
НА
III ОУ "А. КЪНЧЕВ"- ВАРНА

(галерия)

Нова спортна площадка с футболно и волейболно игрища, както и с модерна фитнес зона беше открита официално в двора на III Основно училище „Ангел Кънчев" в  квартал "Левски" в град Варна. Съоръжението  може да се ползва от всички жители на района, а нощем ще бъде осветено. За повече сигурност е поставено и видеонаблюдение, обяви кметът Иван Портних.

Прочети цялата новина >>Интервю с директора на III Основно училище „Ангел Кънчев" г-жа Марионела Николова пред екип на медийна група "Черно море"

Виж тук >>

Публикувано на 10.08.2017 г.Кметът на Варна г-н Иван Портних сподели: Нова спортна площадка открихме с директорката на ОУ "Ангел Кънчев" - Марионела Николова.  

Виж изказването тук >>
Публикувано на 11.08.2017 г.

 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 
  • Информация за приетите в групите по СИП, ФУЧ и ИУЧ за учебната 2017-2018 година Организация

  • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Организация

  • Договори Процедури по ЗОП

  • Мерки за повишаване  качеството на образованието Организация

  • График за дейностите по прием  на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 год. в IIIОУ"Ангел Кънчев" град Варна Прием

  • Критерии за осъществяване на прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 год. в IIIОУ"Ангел Кънчев" град Варна Прием


 
 


БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРАД ВАРНА


Общински детски комплекс ВарнаЗанимания по интереси в ОДК- гр. Варна през лятната ваканция виж тук>>

Публикувано на 28.07.2017 г.

 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

На Вашето внимание са списъците
с приетите за учебната 2017-2018 год.
в ПГ 5- годишни
и ПГ 6- годишни


Публикувано на 29.06.2017 г
.
III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ "- ВАРНА ОБЯВЯВА
 СВОБОДНИ МЕСТА В ПГ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

ПГ 5- ГОДИШНИ- 7 МЕСТА
ПГ 6- ГОДИШНИ- 7 МЕСТАПубликувано на 30.06.2017 г
.

 
 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню