3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 


Н О В И Н И    Н О В И Н И    Н О В И Н И   
Н О В И Н И   Н О В И Н И

 
 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕТИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА СИП И ФУЧ

ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА • Списък на приетите в СИП Български език и литература IV клас

 • Списък на приетите в СИП Математика IV клас
 • Списък на приетите в ФУЧ Български език и литература V клас
 • Списък на приетите в ФУЧ Математика V клас
 • Списък на приетите в СИП Математика VII клас


 
 


СБОГОМ УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО! ЗДРАВЕЙ ЛЯТО!алерия снимки от изпращането на випуск 2017)

 
 


С П О Р Т Н И Т Е    У С П Е Х И

НА  ФУТБОЛНИЯ ОТБОР НА
IIIОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

На 9, 10 и 11 юни 2017г. в гр. Русе се проведе финалният турнир за Купата на Coca Cola. В него взеха участие 12 отбора- победители в районните първенства от цялата страна. В първия етап отборите бяха разпределени в 4 групи по 3 отбора. След победа над силния тим на Бургас се класирахме за IIетап, в който отборите бяха разпределени в 2 групи по 4 отбора.
Победихме отборите на София и Пловдив и се класирахме втори в групата. Това ни даде право да играем за
III и IV място.
В крайното класиране се наредихме на
IV място, което е отлично постижение за училищния отбор.


 
 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

III ОУ „Ангел Кънчев"
град Варна

ОБЯВЯВА

СЛЕДНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА

ПГ- 5 годишни- 10 броя
ПГ- 6 годишни- 5 броя
I клас- 12 броя

Документи:
за I клас

 • Заявление по образец

 • Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище

 • Копие от акта за раждане на детето

 • Копие от документ за самоличност на родителя за удостоверяване на адреса
за Подготвителна група

 • Заявление по образец

 • Копие от акта за раждане на детето


Образец на документи:

Заявление за записване в I клас          Заявление за записване в ПГ


СПИСЪК С КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ за I клас

ПРАВИЛНИК за дейността на III ОУ „Ангел Кънчев" – град Варна за учебната 2016-2017 година

 
 


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА 5- И 6- ГОДИШНИ ДЕЦА

записва приетите деца в подготвителните групи.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Достъпни са списъците на приетите деца в подготвителните групи 5- годишни и 6- годишни.


Благодарим Ви, че избрахте III ОУ "Ангел Кънчев" за вашето дете!
      III ОУ "Ангел Кънчев" е едно от трите варненски училища, които предлагат целодневно обучение за учениците си!
Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия… 
 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС- ОБЩИНА ВАРНА

НА ВНИМАНИЕТО
НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приключи подаването на заявления за електронния прием в ПЪРВИ клас!

Резултатите за всяко училище са  публикувани

в раздел „Класирания“ „Резултати“

 • Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е:  https://school.is-vn.bg


 • Регистрацията на заявления вече не е активна от 17:00ч. на 31.05.2017г., съгласно графика на дейностите на община Варна


 •  С наредбата и критериите можете да се запознаете  ТУК


 • Класиранията се извършват от комисии във всяко училище по алгоритъм, избран от комисията.


 • Резултатите за всяко училище са  публикувани на този сайт в раздел „Класирания“ – „Резултати“ .

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛИ! 
 


РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

по български език и литература и по математика

след 7 клас вече са достъпни.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

на адресите http://priem.mon.bg/ и http://7klas.mon.bg/

Повече информация ще намерите  на http://mon.bg/ и http://ruo-varna.bg/

 
 
 


МОМЕНТИ ОТ ПРАЗНИЧНОТО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ

 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИ ДОКУМЕНТИ

 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Организация • Ръководство за родители за електронен прием в първи клас в Община Варна Прием

                                                                                             

 • Списък на училищата, в които ще се приемат документи на ученици, завършили 7 клас през учебната 2016/2017 год. и училища по общини, учениците от които ще подават документи за класиране за учебната 2017/2018 год. НВО 2017


 • Мерки за повишаване  качеството на образованието Организация


 • Документация за обявяване на обществена поръчка за доставка на  познавателни книжки, учебници и помагала  Процедура по ЗОП


 • График за дейностите по прием  на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 год. в IIIОУ"Ангел Кънчев" град Варна Прием


 • Критерии за осъществяване на прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 год. в IIIОУ"Ангел Кънчев" град Варна Прием

 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 
III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню