3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 


Н О В И Н И    Н О В И Н И    Н О В И Н И   
Н О В И Н И   Н О В И Н И

 
 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,


На Вашето внимание е списъкът
с приетите в
I клас за учебната 2017-2018 год.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


На Вашето внимание
са списъците с приетите
за учебната 2017-2018 год.
в ПГ 5- годишни
и ПГ 6- годишни


 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 
  • Информация за приетите в групите по СИП, ФУЧ и ИУЧ за учебната 2017-2018 година Организация

  • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица Организация

  • Договори Процедура по ЗОП

  • Мерки за повишаване  качеството на образованието Организация

  • График за дейностите по прием  на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 год. в IIIОУ"Ангел Кънчев" град Варна Прием

    Критерии за осъществяване на прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 год. в IIIОУ"Ангел Кънчев" град Варна Прием 
 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню