3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 


Н О В И Н И    Н О В И Н И    Н О В И Н И   
Н О В И Н И   Н О В И Н И

 
 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На 17.01.2018г. (сряда) от 18.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от
IV клас.

На 18.01.2018г. (четвъртък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I,II,III,V,VI и VII клас.
Дневен ред:

 • Приключване на I срок на учебната 2017/2018 г.

 • Успех и дисциплина

 • Разни

Допълнителна информация можете да получите от класните ръководители.


Благодарим Ви, че избрахте III ОУ"Ангел Кънчев "за Вашите деца! 
 


НА ВНИМАНИЕТО
НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА

В III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провеждат учебни часове с  нормална продължителност.
Осигурени са оптимални условия за провеждане на учебните занятия.


 
 


IIIОУ" Ангел Кънчев"- Варна

ОБЯВЯВА

 • Договор с "Ученичиско и столово хранене " ЕАД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 03.01.2018г.

 • Договор с "МР 96 " ЕООД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 22.12.2017г.

 • Протокол на комисията от работата на комисията за разглеждане на офертите по процедура за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 21.12.2017г.
 • Конкурс за почасово отдаване под наем на части от имот- публична общинска собственост Виж тук >>Публикувано на 18.12.2017г.

 • Удължаване на сроковете за подаване на оферти за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 12.12.2017г.

 • Прекратяване на процедура за обществена поръчка за ремонтна дейност Виж тук >> Публикувано на 08.12.2017г.

 • Откриване на процедура за обществена поръчка за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 04.12.2017г.

 • Откриване на процедура за обществена поръчка за ремонтна дейност  Виж тук >> Публикувано на 28.11.2017г.
 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 


Документи за учебната 2017/2018 година


Публикувано на 03.10.2017 г. 
 


Междуинституционален механизъм
               
Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Ви информираме за:
  
Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112
    електронен адрес за подаване на сигнали
obhvat@mon.bg


Публикувано на 14.09.2017 г.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и
други критични ситуации

Публикувано на 21.08.2017 г.

 
 ЗДРАВЕЙ УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!

 
 
 
 

 

НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И ФИТНЕС НА ОТКРИТО В ДВОРА
НА
III ОУ "А. КЪНЧЕВ"- ВАРНА

(галерия)

Нова спортна площадка с футболно и волейболно игрища, както и с модерна фитнес зона беше открита официално в двора на III Основно училище „Ангел Кънчев" в  квартал "Левски" в град Варна. Съоръжението  може да се ползва от всички жители на района, а нощем ще бъде осветено. За повече сигурност е поставено и видеонаблюдение, обяви кметът Иван Портних.

Прочети цялата новина >>Интервю с директора на III Основно училище „Ангел Кънчев" г-жа Марионела Николова пред екип на медийна група "Черно море"

Виж тук >>
Публикувано на 10.08.2017 г.Кметът на Варна г-н Иван Портних сподели: Нова спортна площадка открихме с директорката на ОУ "Ангел Кънчев" - Марионела Николова.  

Виж изказването тук >>
Публикувано на 11.08.2017 г.

 
 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню