3ou-akanchev-vn.com

Отиване към съдържанието

Главно меню


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ВАРНА    

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и среден курс. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА


КАЛЕНДАР


ТОЧНО ВРЕМЕ

 
 Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е


 


П Р И Е М      В    П Ъ Р В И    К Л А С

III ОУ "Ангел Кънчев" е едно от трите варненски училища, които предлагат целодневно обучение за учениците си!
Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


КРИТЕРИИ ЗА  ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015 /2016 Г.

  
Съгласно решението на педагогическия съвет приемът на първокласниците за учебната 2015/2016г. да се извърши по следния начин:

Предимство при записването имат следните деца:

       - живеещи в района на училището – между ул. „Прилеп”, бул. „Ян Палах”, ул. „Д-р Басанович” и бул. „Христо Смирненски”
       - посещавали ПГ в III ОУ „Ангел Кънчев”- град Варна
       - деца, които имат по-големи братя и сестри, учещи в по-горните класове на училището
       - деца, които имат поне един родител/настойник/,баба
/дядо, който работи в системата на образованието на територията на Община Варна

                                                 ПЛАН И СРОКОВЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016Г.

1. Подаване на Заявление /по образец/ от родители за прием в първи клас в помощник-дирекцията          Срок: от 04.03. до 29.05.2015г.

                                                                                                                                                           

2. Записване на децата чрез представяне на оригиналното удостоверение за завършена подготвителна група   Срок: от 03.06. до 05.06.2015г.

                                                                 

3. Сформиране на паралелките и  изнасяне на списъците с приетите в първи клас деца        Срок: от 08.06. до 12.06.2015г.

                                                                      

4. Провеждане на първата родителска среща по класове           Срок: до 19.06.2015г.

                                   

5. Провеждане на втора родителска среща по класове                  Срок: до 11.09.2015г.                                                                                                    

                                                                                                                                   
                                                    


ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Изтегли във формат            Изтегли във формат  


ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОДИНА

5
годишни деца                                                 6 годишни деца

                            Изтегли във формат   или                                                        Изтегли във формат или      
  
 


В И К Т О Р И Н А
 40 години ОУ"Ангел Кънчев" Варна


На 19-ти февруари 2015 г. в състезанието по история " 40 години ОУ Ангел Кънчев " спечели отборът  "Опълченци" от 5 "б" клас!На 17-ти февруари 2015г.се проведе състезанието по история " 40 години ОУ Ангел Кънчев " Варна за учениците от  шести клас.
С
печели отборът "Свобода" на 6 в клас!Днес, на 24-ти февруари 2015г., се проведе  състезанието по история "40 години ОУ Ангел Кънчев"за учениците от 7 клас.
Спечели отборът "Пушкалата" от 7 "в" клас!"Моето училище"- презентация на Георги Митев 7 а клас


К О Н К У Р С


Победителите в конкурса за фотография "Моето училище", посветен на 40 - годишнината от основаването на III ОУ "Ангел Кънчев":

1. Екатерина Желязкова - 6
б клас
2. Станимир Георгиев - 6
б клас
3. Явор Чамов - 6
б клас

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
на учениците от ОУ"Ангел Кънчев" Варна "ЩЕДРО СЪРЦЕ"2015


от учениците итехните учители от ОУ"Цанко Церковски"-гр.Мизия

Виж Благодарственото писмо

 

А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я    
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА  
за II СРОК   


начален етап I-IV клас             прогимназиален етап V-VIII клас

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ
/за учебната 2014/2015година/


 
 


Г Р А Ф И Ц И

НА ЧАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

ЗА ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
 И ПРИЕМНИ ДНИ  ЗА I I СРОК
/I- IV КЛАС/   

ЗА КОНСУЛТАЦИИ И     ПРИЕМНИ ДНИ      ЗА  I I СРОК /V- VIII КЛАС/                                                                                                                                                           

ЗА КЛАСНИ РАБОТИ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА
II СРОК
/очаквайте/

 

    
ОДАТА -ЕВРОПЕЙСКА ЗАДАЧА В
ГЛОБАЛЕН КОНТЕКС"


Началото...
Първа среща по проекта
Аахен, Германия
30.11.2014г. – 06.12.2014г.

На 29 ноември 2014 стартира пътуването към Аахен, Германия. Целта беше първата среща по проекта. Варна ни изпрати слънчева, с добрите усмивки на нашите близки от автогарата в града. Около 19 ч. пристигнахме в София. Настанихме се ....   /Бисерка Василева- координатор по проекта/
ПОВЕЧЕ  ИНФОРМАЦИЯ ЗА  НОВИЯ НИ ПРОЕКТ //тук//

 
 
 
 
 
 
 

П Р Е Д С Т О Я Щ И  
П Р А З Н И Ц И  


 

        Във връзка с отбелязването на 40- годишнината от създаване на ОУ"Ангел Кънчев" Варна комисията по организиране на честването се обръща към всички бивши ученици, учители и служители да споделят своите спомени и снимки от личните си архиви. Очаквайте повече информация  на страницата:

40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

 
 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за учебната 2014-2015 годинаВ III Основно училище "Ангел Кънчев" Варна
през учебната 2014/2015 година
функционират следните групи
по BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню