3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ           И                АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ     

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

Заповед на Директора на IIIОУ"Ангел Кънчев" за редуване на присъствено и ОЕСР
за периода 4.02-17.03.2021 година––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Заповед на Министъра на здравеопазването за редуване на присъствено и ОЕСР
за периода 4.02-17.03.2021година 
 

НОВ ПРОЕКТ

III ОУ"Ангел Кънчев" е едно от училищата, включени в Мрежата на иновативните училища в България. Екип от учители разработи  проект и програма за Екологично образование и възпитание „Дигит@лните дец@ в помощ на природата“за учениците от Vклас за учебната 2021-2022 година.


МРЕЖА НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
„Дигит@лните дец@ в помощ на природата“- V клас

Повече за проекта Виж тук>> 
 

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" С НОВА ФАСАДА
Върху сградата е изрисуван ликът на революционера Ангел Кънчев- патрон на самото училище.

В деня, когато честваме 173 години от рождението на големия български поет Христо Ботев, ви правим съпричастни и на почитта към друг революционер и помощник на Васил Левски от Вътрешната революционна организация- Ангел Кънчев. Роден в Трявна, учил в Русе, по-късно в Болградската гимназия и накрая във Военното училище в Белград.
Варненското училище, носещо неговото име, е различно сега.А децата, върнали се обратно в него след дистанционното обучение, са повече от радостни и ентусиазирани.
Няма нищо по-хубаво от детската усмивка, съчетана с непринудена жажда за знания. Светлина и живителни сили бликат на Богоявление.
Понякога улисани в ежедневието пропускаме да си спомним историята, да си припомним делото и подвига на велики българи.
Но е повече от необходимо, защото във всяко време е имало и ще има трудности от различно естество, обаче са от значение духът и интелектът на личностите, които превъзмогват хода на времето си и оставят своя пример във вечността на историята.Чуйте още от репортажа на Ваня Славова:
https://bnr.bg/varna/post/101400280/ou-angel-kanchev-s-nova-fasada?fbclid=IwAR2Ekuoi2T-X726BXgyYuusLM7F3JOIKdpzs-m4tblcejespVEkWlP39Rb8
Виж още снимки в Галерия.

6.01.2021 Варна

 


     ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Виж  документа тук>>ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП

Съгласно писмо с изх. № 9105-409/30.11.2020г. на министъра на образованието и науката ресурсните учители осъществяват в присъствена форма в сградата на училището подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности при заявено желание на родителите.


 


НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ
Телефонни линии за психологическа подкрепа

Виж тук>>

...................................................................................................................................................
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020-21.12.2020 Г.(ВКЛ.)

Виж документа тук>>


Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от V, VI и VII клас
ще се организира съгласно следния график на часовете:

1 час: 7,30 - 8,00
2 час: 8,20 - 8,50
3 час: 9,10 - 9,40
4 час: 10,10 - 10,40
5 час: 11,00 - 11,30
6 час: 11,45 -12,15
7 час: 12,30 - 13,00

........................................................................................................................................................

Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от I,II,III и IV клас ще се организира съгласно следния график на часовете:

1 час: 8,20 - 8,40
2 час: 8,50 - 9,10
3 час: 9,20 - 9,40
4 час: 10,00 - 10,20
5 час: 10,30 - 10,50
6 час: 11,00 - 11,20

........................................................................................................................................................
Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от групи за целодневна организация на обучение ГДОУД I-II клас
ще се провеждат съгласно следния график на часовете:

самоподготовка: 13,10 - 13,30
самоподготовка: 13,40 - 14,00

занимания по интереси: 14,10 - 14,30
занимания по интереси:
14,40 - 15,00
........................................................................................................................................................

Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от групи за целодневна организация на обучение ГДОУД III- IV клас
ще се провеждат съгласно следния график на часовете:

самоподготовка: 13,30 - 13,50
самоподготовка: 14,00 - 14,20

занимания по интереси: 14,30 - 14,50
занимания по интереси:
15,00 - 15,20

Публикувано на 27.11.2020г.

...................................................................................................................................................

ПРЕМИНАВАНЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VI и VII КЛАС
Уважаеми родители,

Съгласно решение на областния кризисен щаб и заповед на министъра на образованието № РД 09-3171/12.11.2020г. обучението в периода 23.11.2020г - 30.11.2020г. вкл., ще се осъществява по следния начин:
- за учениците от
V, VI и VII клас - обучение от разстояние в електронна среда;
-
за учениците от ПГ, I - IV клас - присъствено в училище.

   
Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от V, VI и VII клас да се организира съгласно следния график на часовете:
1 час: 7,30 - 8,00
2 час: 8,20 - 8,50
3 час: 9,10 - 9,40
4 час: 10,10 - 10,40
5 час: 11,00 - 11,30
6 час: 11,45 -12,15
7 час: 12,30 - 13,00

Няма промяна в утвърденото вече седмичното разписание.

Публикувано на 20.11.2020г.

 

З А П О В Е Д
за задължително носене на маски

Виж целия документ тук>>
Публикувано на 19.11.2020г.


З А П О В Е Д   И   Г Р А Ф И К

за преминаване от присъствено обучение към обучение в електранна среда от разстояние

Публикувано на 20.11.2020г.

Публикувано на 18.11.2020г.

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ

на учениците от ОТ III ОУ "Ангел Кънчев",

на Вашето внимание са бланки (за изтегляне)

на документи за учебната 2020-2021 година


Уважаеми родители и ученици
,

на Вашето внимание е номерът на

служебния телефон 0876885023

и служебният имейл
ou_akanchev_vn@abv.bg

на директора на
III ОУ"Ангел Кънчев"

 

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИСЪВЕТ

1. Стратегия за развитие на III ОУ „Ангел Кънчев“ за периода 2020-2024  година
2.
Правилник за дейността на училището
3.
Училищни учебни планове
4.Форма на обучение
5.
Годишен план за дейността на училището
6.
Мерки за повишаване качеството на образованието
7.
Механизъм за противодействие на училищен тормоз между деца и ученици
8.
Процедура за условията и реда за приемане и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила
9. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
10.Училищна програма за предоставяне на равни възможности и  за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
11. Етичен  кодекс
12.
Ред и условия за прием и преместване на ученици от I до VII клас в III ОУ „Ангел Кънчев”
13. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна
1
4. Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация
1
5.Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
1
6. Правилник за вътрешния трудов ред
1
7.Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
1
8.Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
19.
Стратегия с мерки и правила за работа в условията на COVID-19 В III ОУ „Ангел Кънчев
20. Организация на учебния ден, консултации, приемни дни
21.
Правила за безопасна работа в компютърен кабинет Инструктаж за учениците в компютърен кабинет    Брошура с препоръки за безопасна работа в Интернет  
   (
линк за сваляне на брошурата https://we.tl/t-xtLMbGDLcS )
22
.Правилник за прилагане на метода на медиация

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪСТЕЗАНИЯ

  • Във връзка с провеждане на Есенния кръг  на състезанието "Математика без граници" заявления се подават в дирекцията на училището в срок до 16.30ч. на 15.10.2020г.

  • Информация за провеждане на състезанието "Математика без граници" I-VII клас - регламент и резултати на сайта на: https://www.mathematicalmail.com/

  • Инфорация за провеждане на    състезанията на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас - регламент и резултати на сайта  : https://sbnu.org/index.php

  • Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2020/2021годинаIII ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню