3ou-akanchev-vn.com

Отиване към съдържанието

Главно меню

 


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ВАРНА    

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия, кабинет по химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и среден курс. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 
 ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!/Снимки от празничното откриване на учебната година/

 


А К Т У А Л Н А     И Н Ф О Р М А Ц И Я


 


НА ВНИМАНИЕТО НА  УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г./файл за сваляне/

                                                       ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

I СМЯНА                                                                                                          II  СМЯНА                                                                                                                                               
7.45-8.00 часа- прием на децата                                                            13.10-13.15часа
8.00-8.20 часа- утринно раздвижване                                                  13.15-13.40часа

8.30-9.00часа- ЗРС                                                                                    13.40-14.10часа-ЗРС
9.10-9.40часа- ЗРС                                                                                    14.20-14.50часа-ЗРС
9.40-10.00часа-закуска                                                                            15.00-15.20часа-подвижни игри
                                                                                                                     15.20-15.40часа-закуска
10.10-10.40часа-ЗНС
10.50-11.20часа-ЗНС                                                                                 15.50-16.20часа-ЗНС
11.30-12.00часа                                                                                          16.30-17.00часа-ЗНС
12.00-12.30часа                                                                                          17.00-17.30часа-изпращане

                                 
                                               
I СМЯНА  - I, II, III, IV КЛАС

I, II КЛАС                                                                                                            III,IV КЛАС   
1 час   8.25-9.00                                                                                                
1 час  7.30-8.10
2 час   9.15-9.50                                                                                                2 час   8.20-9.00
3 час  10.15-10.50                                                                                             3 час   9.10-9.50
4 час  11.05-11.40                                                                                             4 час   10.10-10.50
5 час  11.50-12.25                                                                                             5 час    11.00-11.40                                             
                                                                                                                            6
час   11.45-12.25

                                                                
I СМЯНА  - I, V-VIII КЛАС

I КЛАС                                                                                                                V-VIII КЛАС
1 час   8.25-9.00                                                                                                
1 час  7.30-8.10
2 час   9.15-9.50                                                                                                2 час   8.20-9.00
3 час  10.15-10.50                                                                                             3 час   9.10-9.50
4 час  11.05-11.40                                                                                             4 час   10.10-10.50
5 час  11.50-12.25                                                                                             5 час   11.00-11.40                                             
                                                                                                                            6 час   11.45-12.25
                                                                                                                            7час   12.30-13.10

                                                                 
I I СМЯНА  - IV-VIII КЛАС
IV КЛАС                                                                                                              V-VIII КЛАС
1 час  13.30-14.10                                                                                           1 час   13.30-14.10
2 час  14.20-15.00
                                                                                           2 час  14.20-15.00
3 час   15.10-15.50
                                                                                          3 час   15.10-15.50
4 час   16.10-16.50
                                                                                          4 час   16.10-16.50
5 час    17.00-17.40        
                                                                                 5 час   17.00-17.40                                      
6 час    17.45-18.25
                                                                                         6 час   17.45-18.25
                                                                                                                           7час    18.30-19.10
                                                  
                                                             ПИГ/ЗАНИМАЛНЯ/


I, II, III КЛАС 13.45-16.35 часа
V КЛАС:  I СМЯНА -8.20-12.20 часа
                   
I I СМЯНА -13.30-17.30часа


 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА


НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. - коледна ваканция
31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2015 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2015 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА: 04.02.2015 г.


КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

14.05.2015 г. – XII клас (13 учебни седмици)
21.05.2015 г. – I клас (13 учебни седмици )
29.05.2015 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2015 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )

 

ПРОЕКТ "АРХИТЕКТУРНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ВАРНА-
МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА"

 
В III Основно училище "Ангел Кънчев" Варна
през учебната 2014/2015одина
 ще функционират
следните групи по BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )


 
 
 

ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА                КАЛЕНДАР               ТОЧНО ВРЕМЕ

 


ДЕЦА ПОМАГАТ НА ДЕЦА

Акция “Жълти стотинки”

     Учениците от III ОУ"Ангел Кънчев" Варна за поредна година се включиха в Акция “Жълти стотинки” Варна. Събраха 517.50 лв. През 2013 година събраната от цялата страна сума от 34 800 лв. беше използвана за закупуването на кувьоз и хармоничен скалпел за Клиника по детска хирургия към МБАЛ „Света Анна – Варна” АД.

 Сърдечни благодарности от името на  недоносените бебетата и техните родители!


                                   

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА
III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

    "ТИ ИМАШ ЩЕДРО СЪРЦЕ" 2014 -
ПОМОГНИ НА ПРИЯТЕЛ
Здравейте, кавам се Мишо и Ви моля за ПОМОЩ!


Назад към съдържанието | Назад към главното меню