3ou-akanchev-vn.com

Отиване към съдържанието

Главно меню


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ВАРНА    

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и среден курс. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е

ЛЯТО 2015


ВАКАНЦИЯ! УРА! УРА!


Предложения за занимания през лятото:
Общинска дирекция "Младежки дейности и спорт" Варна

                                                                                                                                                                                                                                     

Общински детски комплекс Варна

Места за забавления във Варна

П Р О Е К Т И Т Е :


ВИЖ КАКВО Е НОВОТО по КОМЕНСКИ


Интервю с Елисавета Хаджиева- начален учител,преподавател по немски език в IIIОУ"Ангел Кънчев"Варна
в Тв "Черно море"-  "Щрихи от утрото" -17.03.2015г.
Публикация в
Moreto.net за срещата на партньорите във Варна

ЕРАЗЪМ +

«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я   
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОДИНАУважаеми родители, IIIОУ"Ангел Кънчев"- Варна  продължава да приема:
деца за подготвителна група 5- годишни деца/1 група/
  деца за подготвителна група 6- годишни деца/3 групи/.

Документите се приемат в кабинета на помощник- директори УД
от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден.

ДОКУМЕНТИ за прием в ПГ за учебната 2015/2016г.
Подготвителна група за 5 годишни деца
/виж  Заявлението /  
или       /
Подготвителна група за 6 годишни деца
/виж  Заявлението /
  или      /С П И С Ъ Ц И
НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
СПИСЪК на I а  клас / или / с кл. р-л Елисавета Хаджиева каб. 223
СПИСЪК на I б клас /
 или /с кл.р-л Мая Димитрова            каб. 301
СПИСЪК на I в клас  /   или /с кл. р-л Валентина Георгиева  каб. 302
СПИСЪК на I г клас
/  или /с кл.р-л Албена Петрова         каб. 303
СПИСЪК на I д клас / или / с кл. р-л Галина Желева          каб. 305
СПИСЪК на I е клас
/  или / с кл.р-л Елена Вълчева           каб. 205
СПИСЪК на I ж клас
/ или / с кл.р-л Виолета Василева         каб. 209
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!

 ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА


КАЛЕНДАР


ТОЧНО ВРЕМЕ

 


Проучване на нагласите и очакванията
на местното население свързани
с избора на Варна
за „Европейска младежка столица 2017"
Електронна анкета - Варна  за „Европейска младежка столица 2017“                           

     

                                   

    Повече информация ще намерите на
http://varna2017.bg


НА ВНИМАНИЕТО НА  УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ  
                
                
 


П Р Е Д С Т О Я Щ И  П Р А З Н И Ц И  


 
 

   


40 ГОДИНИ ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

    Във връзка с отбелязването на 40- годишнината от създаване на ОУ"Ангел Кънчев" Варна комисията по организиране на честването се обръща към всички бивши ученици, учители и служители да споделят своите спомени и снимки от личните си архиви. Очаквайте повече информация  на страницата:

40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

 
 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за учебната 2014-2015 годинаВ III Основно училище "Ангел Кънчев" Варна
през учебната 2014/2015 година
функционират следните групи
по BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )


 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
на учениците от ОУ"Ангел Кънчев" Варна "ЩЕДРО СЪРЦЕ"2015


от учениците и техните учители от ОУ"Цанко Церковски"-гр.Мизия

Виж Благодарственото писмо

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню