3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 


Н О В И Н И    Н О В И Н И    Н О В И Н И   
Н О В И Н И   Н О В И Н И

 
 
 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На вниманието на родители, ученици, учители и служители на III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна

В III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна се провеждат учебните занятия с нормална продължителност на учебните часове. Начало на учебния ден- 8.00 часа. В сградата на училището са осигурени оптимални условия.

 
 
 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 ПРАВИЛНИК
за дейността на училището за учебната 2016-2017 годинаВремето във Варна


Календар за 2017г.


Точно време

 
 
 
III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню