3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

    III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 Н О В И Н И    Н О В И Н И    Н О В И Н И   
Н О В И Н И   Н О В И Н И

 
 

НАШАТА ГОРДОСТ

На III-я, последен кръг от турнира по шахмат за купа "Варна" за ученици от I- IV клас, шахматистите от III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна заеха призовите места. Момичетата взеха златните, а момчетата- сребърните медали.
В комплексното класиране  момичетата са носители на купа "Варна"по шахмат за
ученици от I- IV клас, а момчетата останаха на второ място.

Състави:
Момичета: Моника-
I з клас, Виктория и Пламена I- а клас, Сияна- III д клас
Момчета: Георги-
I з клас, Слави- I ж клас, Филип- I б клас, Петър- II г клас


 
 


С Ъ О Б Щ Е Н И Я

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


  • На 27.04.2017г. (четвъртък) от 18.00 часа в Актовата зала на училището ще се проведе родителска среща за учениците от VII клас

  • На 27.04.2017г. (четвъртък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от I- III клас

  • На 4.05.2017г. (четвъртък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците от IV класПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Във връзка с провеждането на НВО за IV клас в периода 9.05-18.05.2017г. учениците от V-VII клас ще се обучават ВТОРА смяна с продължителност на учебните часове 40 минути.

Разписание на часовете


 
 


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА 5 и 6 ГОДИШНИ ДЕЦА

Уважаеми родители,


приема заявления за записване  в подготвителните
групи за 5 и 6 годишни деца за учебната 2017-2018 година в кабинета
на заместник- директори УД
всеки работен ден от 8.00 до 17.00ч.
III ОУ "Ангел Кънчев" е едно от  варненските училища, които предлагат модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…(галерия ПГ)

НА ВНИМАНИЕТО НА
НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
Уважаеми родители,


Подаването на заявления за прием в първи клас за учебната 2017-2018 година  
ще се извършва по електронен път
в срок от 10.00 часа на 22 май 2017г. до 17.30 часа на 31 май 2017г.
                                                                                                               Още на Прием

 
 

НОВИ ДОКУМЕНТИ

  • Документация за обявяване на обществена поръчка за доставка на познавателни книжки, учебници и помагала Процедури по ЗОП

  • График на дейностите по прием на ученици  в първи клас за учебната 2017/2018 година в III Основно училище „Ангел Кънчев” – град Варна Прием
  • Критерии за осъществяване на прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година в III Основно училище „Ангел Кънчев” – град Варна Прием

  • График на консултациите и приемните дни на учителите за II срок на учебната 2016-2017 година   Организация

  • Договор за осигуряване на хранене за децата от ПГ и учениците от I до  IV клас Процедури по ЗОП

  • Седмично разписание на часовете за II срок на учебната 2016-2017 година   Организация


 
 
 
 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
На вниманието на родители, ученици, учители и служители
на III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна

  • В III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна се провеждат учебни занятия с нормална продължителност на учебните часове.  В сградата на училището са осигурени оптимални условия.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ!


 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 ПРАВИЛНИК
за дейността на училището за учебната 2016-2017 годинаВремето във Варна


Календар за 2017г.


Точно време

 
 
III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню