3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е


 


                            ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИНОВО!

Уважаеми родители, приемът на заявления за записване в първи клас/ подготвителна група за учебната 2016/2017 година  (по образец на училището) ще стартира на 1 март 2016 година.

Очаквайте още информация! 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА  УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
       

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Н А   У Ч Е Б Н О Т О   В Р Е М Е


Г Р А Ф И Ц И
ГРАФИК
ЗА ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ

За II срок на учебната 2015/2016г. се въвежда следния график на учебното време:
I,II,III клас - целодневно обучение
IV клас - ПЪРВА смяна
V-VII
клас - ВТОРА смяна

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

ГРАФИК  ЗА  КОНСУЛТАЦИИ  И  ПРИЕМНИ ДНИ ЗА  I I СРОК  /I- IV КЛАС/  
Очаквайте !

ГРАФИК  ЗА КОНСУЛТАЦИИ И  ПРИЕМНИ ДНИ  ЗА  I I СРОК  /V- VIII КЛАС/ Очаквайте !

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК /I- IV КЛАС/
     
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК  /V- VIII КЛАС                                                     

 
 „УЧИЛИЩА НА БЪДЕЩЕТО
Инициатива на Фондация „Америка за България”
за модернизация на учебната среда
в български държавни и общински училища


Училище "Ангел Кънчев" кандидатства по програма „Училища на бъдещето” на фондация „Америка за България”. Целта е да се оптимизира базата, като се създаде рационална, комфортна и удобна учебна среда, в която посредством използване на съвременните технологии да се реализира образователен процес, отговарящ на изискванията на съвременното общество.
Новоизграденият езиков център "Различни заедно" ще даде възможност на ученици с разнообразни потребности и способности да правят своите индивидуални крачки по общия път на родното и чуждоезиковото обучение.


Вижте и нашата визия за промяната.


                               


 
 


УЧЕБНА 2015 - 2016 ГОДИНА

Национален календар
за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година
Информация
за провеждане на ученически олимпиадии национални състезания за учебната 2015/2016 година


РЕЗУЛТАТИ
Класирани за Областен кръг на Олимпиадата по математика за учебната 2015- 2016 година

Класирани за Областен кръг на Олимпиадата по български език и литература за учебната 2015- 2016 година

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ ПРИЯТЕЛИ НА МАТЕМАТИКАТА


 
 


А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я  
СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за учебната 2015-2016 година


НА  ПЪРВОКЛАСНИЦИ                                                          НА ПЕТОКЛАСНИЦИ

                                                                                          

 ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА


ТОЧНО ВРЕМЕ

 
 

П Р О Е К Т И Т Е :


ВИЖ КАКВО Е НОВОТО по КОМЕНСКИ


Интервю с Елисавета Хаджиева- начален учител,преподавател по немски език в IIIОУ"Ангел Кънчев"Варна
в Тв "Черно море"-  "Щрихи от утрото" -17.03.2015г.
Публикация в
Moreto.net за срещата на партньорите във Варна

ЕРАЗЪМ +

На 20.11.2015 година  посрещнахме гости от Италия, Германия, Турция, Гърция, Исландия, Полша и Испания по проекта „Водата, европейска задача в глобален контекст”.  Още за приятелската визита...


«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню