3ou-akanchev-vn.com

Отиване към съдържанието

Главно меню


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ВАРНА    

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и среден курс. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 
 ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА

 


КАЛЕНДАР

 


ТОЧНО ВРЕМЕ

 Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е


 


УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ ПО БАСКЕТБОЛ- МОМЧЕТА 5-7КЛАС


На 22 и 23.11 се състояха първите мачове от Ученически игри по баскетбол-момчета 5-7клас. Нашият отбор е...

 
 
 

А К Т У А Л Н А   
И Н Ф О Р М А Ц И Я   
П Р Е Д С Т О Я Щ И  
П Р А З Н И Ц И  


 

        Във връзка с отбелязването на 40- годишнината от създаване на ОУ"Ангел Кънчев" Варна комисията по организиране на честването се обръща към всички бивши ученици, учители и служители да споделят своите спомени и снимки от личните си архиви. Очаквайте повече информация  на страницата:

40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

 
 


ГРАФИЦИ

НА ЧАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

ЗА ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ

ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ ЗА  I СРОК
/I- IV КЛАС/   

ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ ЗА I СРОК
/V- VIII КЛАС/                                                                                                                                                           

ЗА КЛАСНИ РАБОТИ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА
I СРОК

/очаквайте актуална информация/

 
 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за учебната 2014-2015 годинаВ III Основно училище "Ангел Кънчев" Варна
през учебната 2014/2015одина
 ще функционират следните групи
по BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню