3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИНОВИНИ     

 


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА IIIОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА,
РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ВИ ПОЗДРАВЯВА С
24 МАЙ- ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И
КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
И ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ!

ПРАЗНИЧНОТО ШЕСТВИЕ
НА 24 МАЙ


  
 (галерия)

 
 
 


В А Ж Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
Приемът на деца в I клас е централизиран и се осъществява чрез електронна система.
За Ваше улеснение от 28.05.2018 г.(понеделник) в училището осигуряваме достъп до техника, Интернет и  длъжностно лице за оказване на съдействие.

Публикувано на 22.05.2018г.

За информация относно приема в I клас  за учебната 2018/2019г. Виж тук>>

е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…
Благодарим Ви, че избрахте  III ОУ "Ангел Кънчев" за Вашето дете! 
 

Национално външно оценяване и изпити за учениците в 7 клас
през учебната 2017-2018 година:


Български език и литература - 21 май 2018 г.
Математика - 23 май 2018 г.

Виж тестовете и верните отговори тук>>

 • Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

 • Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование Учебно-изпитни програми за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за уч. 2018/2019 г.

 • Изпитни материали за кандидатстване след VII клас

 • Архив"Кандидатстване след 7. клас"

 • Информацияза начален час и времетраене на изпитите чрез тест и проверка на уменията

 • Заповед №РД06-338/29.03.2018 г. на министъра на МОН за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна


НОВА ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с приема в I клас
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля да се запознаете с актуалните списъци с адресите по прилежащи райони на училищата.

Публикувано на 22.05.2018г.На Вашето внимание е линк с адресите в прилежащия към училището район за прием на ученици в I клас. https://school.is-vn.bg/index 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
на Вашето внимание
е:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРИЕМA ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА   

 
 


Документи за учебната 2017/2018 година
Организация на учебния ден за II срок на уч. 2017/2018 г.


Всички документи Виж тук>>

       

 
 


ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
НА III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА,

Учебният процес в III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провежда без промяна в организацията на учебните часове.  
В сградата са осигурени оптимални условия за провеждане на учебните занятия.                                                          

Публикувано на 4.03.2018 г.


 
 

Документи за учебната 2017/2018 година


 • График на консултациите на учителите за 2 срок

 • График  на приемните дни на учителите за 2 срок
 • График на часовете за II срок
 •  Разписание на часовете за 1 клас  
 •  Разписание на часовете за 2 клас
 •  Разписание на часовете за 3 клас
 •  Разписание на часовете за 4 клас
 •  Разписание на часовете за 5, 6 и 7 клас
 • Сборни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване /Виж >>Бюджет на училището

 • Меркиза повишаване  качеството на образованието

 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен план на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Етичен кодекс на работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
 • Учители, класни ръководители

 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2017-2018 година /Виж на >> Организация/

 • Спортен календар

Публикувано на 03.10.2017 г. 
 


Междуинституционален механизъм
               
Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Ви информираме за:
  
Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112
    електронен адрес за подаване на сигнали
obhvat@mon.bg


Публикувано на 14.09.2017 г.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и
други критични ситуации

Публикувано на 21.08.2017 г.

 
 
 
 
 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню