3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За учениците от начален етап предлага целодневен режим на обучение. В училището има два интерактивни кабинети, а в трите компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 
 


Н О В И Н И Т Е   Н О В И Н И Т Е   Н О В И Н И Т Е   
Н О В И Н И Т Е   Н О В И Н И Т Е

 
 
 


УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2016-2017 ГОДИНА!


/снимки от тържественото откриване на новата учебна година/

 
 
 
 
 
III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!
Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!

Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
Времето във Варна


Календар за 2016г.


Точно време

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню