3ou-akanchev-vn.com

Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и среден курс. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е


Е С Е Н    2015
ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕШНА ГОДИНА НА УЧЕНИЦИТЕ,УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА IIIОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"!

ИЗКАЗВАМЕ БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, КОИТО ОКАЗАХА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!


А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я  
НА ВНИМАНИЕТО НА  УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ  
                
                


С П И С Ъ Ц И

НА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

СПИСЪК на I а  клас / или / с кл. р-л Елисавета Хаджиева каб. 223
СПИСЪК на I б клас /
 или /с кл.р-л Мая Димитрова            каб. 301
СПИСЪК на I в клас  /   или /с кл. р-л Валентина Георгиева  каб. 302
СПИСЪК на I г клас
/  или /с кл.р-л Албена Петрова         каб. 303
СПИСЪК на I д клас / или / с кл. р-л Галина Желева          каб. 305
СПИСЪК на I е клас
/  или / с кл.р-л Елена Вълчева           каб. 205
СПИСЪК на I ж клас
/ или / с кл.р-л Виолета Василева         каб. 209
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС
за учебната 2015-2016 година

Списък на учениците от 5 а клас, класен ръководител Иванка Томова, каб. 324
Списък на учениците от 5 б клас, класен ръководител Галина Георгиева, каб. 421
Списък на учениците от 5 в клас, класен ръководител
Миглена Андреева, каб. 416
Списък на учениците от 5 г клас, класен ръководител
Димитричка Анастасова, каб. 420

Благодарим Ви, че избрахте IIIОУ"Ангел Кънчев" за Вашето дете!

СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Списък на децата от подготвителна група 5- годишни  Ръководители: Жени Радева и Рафие Хасан        
Списък на децата от подготвителна група 6- годишни/ 6 а група/
   Ръководители: Теодора Дянкова   и  Надя Григорова                                                  
Списък на децата от подготвителна група 6- годишни/ 6 б група   Ръководители: Елена Ташева  и Славка Любенова
Списък на децата от подготвителна група 6- годишни/ 6 в група/   Ръководители: Росица Владимирова   и Цветанка Кирякова

                      

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ  III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!

 ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА


КАЛЕНДАР


ТОЧНО ВРЕМЕ

 
 

П Р О Е К Т И Т Е :


ВИЖ КАКВО Е НОВОТО по КОМЕНСКИ


Интервю с Елисавета Хаджиева- начален учител,преподавател по немски език в IIIОУ"Ангел Кънчев"Варна
в Тв "Черно море"-  "Щрихи от утрото" -17.03.2015г.
Публикация в
Moreto.net за срещата на партньорите във Варна

ЕРАЗЪМ +

«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )


 
 
 
 


П Р Е Д С Т О Я Щ И  П Р А З Н И Ц И  


 
 

   


40 ГОДИНИ ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

    Във връзка с отбелязването на 40- годишнината от създаване на ОУ"Ангел Кънчев" Варна комисията по организиране на честването се обръща към всички бивши ученици, учители и служители да споделят своите спомени и снимки от личните си архиви. Очаквайте повече информация  на страницата:

40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

 
 СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за учебната 2014-2015 година

 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
на учениците от ОУ"Ангел Кънчев" Варна "ЩЕДРО СЪРЦЕ"2015


от учениците и техните учители от ОУ"Цанко Церковски"-гр.Мизия

Виж Благодарственото писмо

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню