3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 


Н О В И Н И Т Е
Лятната ваканция продължава!

Ще се видим на 15 септември!

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВАРНА
ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ


/Повече информация тук/


С П И С Ъ Ц И

  НА ПРИЕТИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
         
НА ПРИЕТИТЕ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
         
 НА ПРИЕТИТЕ В ГРУПИ ЗА СИП ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА
         

 Уважаеми родители,
в III ОУ "Ангел Кънчев" няма свободни места в първи клас
за учебната 2016-2017 година.


III ОУ "Ангел Кънчев" е едно от  варненски училища, които предлагат модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!
Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
Времето във Варна


Календар за 2016г.


Точно време

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню