3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 Н О В И Н И    Н О В И Н И    Н О В И Н И   
Н О В И Н И   Н О В И Н И

 
 
 


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на избори за Парламент на РБългария на 26.03.2017г. денят 27.03.2017г. (понеделник) е неучебен и неприсъствен за учениците от IIIОУ "Ангел Кънчев". Учебните занятия се възобновяват на 28.03.2017г. ( вторник) с нормална продължителност на учебните часове.

 
 
 

Да засадим и отгледаме дръвче ...

По случай големия християнски празник Благовещение- 25 март, със спомоществователството на Българско- монголското дружество за приятелство, учениците от II клас на III ОУ „Ангел Кънчев” засадиха в двора на училището 7 дръвчета. Децата се въодушевиха от идеята да отглеждат свои дръвчета и с радост поеха грижите за тях.

(галерия)

 
 


НА ВНИМАНИЕТО
НА
НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ


Уважаеми родители,
Подаването на заявления за прием в първи клас за учебната 2017-2018 година  ще се извършва по електронен път в срок от 10.00 часа на 22 май 2017г. до 17.30 часа на 31 май 2017г.
                                                                                                               Още на Прием


 
 


НОВИ ДОКУМЕНТИ

  • График на дейностите по прием на ученици  в първи клас за учебната 2017/2018 година в III Основно училище „Ангел Кънчев” – град Варна Прием

  • Критерии за осъществяване на прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018 година в III Основно училище „Ангел Кънчев” – град Варна Прием

  • График на консултациите и приемните дни на учителите за II срок на учебната 2016-2017 година   Организация

  • Договор за осигуряване на хранене за децата от ПГ и учениците от I до  IV клас Процедури по ЗОП

  • Седмично разписание на часовете за II срок на учебната 2016-2017 година   Организация


 
 
 
 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
На вниманието на родители, ученици, учители и служители
на III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна

  • В III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна се провеждат учебни занятия с нормална продължителност на учебните часове.  В сградата на училището са осигурени оптимални условия.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ!


 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 ПРАВИЛНИК
за дейността на училището за учебната 2016-2017 годинаВремето във Варна


Календар за 2017г.


Точно време

 
 
III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню