3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ           И                АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ     

 


ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА
за мотивиран старт в професията бяха връчени на млади учители


(ВИДЕО от връчването на отличията)

Тържеството бе проведено в Юнашкия салон, а призовете даде Лилия Христова, директор на общинската дирекция „Образование и младежки дейности“.Номинираните преподаватели се предлагат от директори и колективи на съответните учебни заведения в морската столица. Тази година носителите на наградата са 18 млади учители.Това са Цветелина Георгиева, ОУ „Петко Славейков“; Йоана Алексиева, ОУ „Добри Чинтулов“; Радостин Шишков, СУХНИ „Константин Преславски“; Елена Топачарова, Първа езикова гимназия; Дилян Галев, СУХНИ „Константин Преславски“; Виктория Арнаудова, ОУ „Панайот Волов“; Кристина Кръстева – детска градина №18 „Чайка“; Румен Радев, СУХНИ „Константин Преславски“; Еми Петрова, СУХНИ „Константин Преславски“; Мария Иванова, детска градина №30 „Синчец“; Перита Бояджиев, Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“; Димитър Аврамов, Професионална гимназия по електротехника; Андрей Михайлов, СУ „Димчо Дебелянов“; Петя Цонева, Второ ОУ „Никола Вапцаров“; Софи Гостанян, СУ „Димчо Дебелянов“; Янина Киркорян, VII СУ „Найден Геров“; Мирена Ганчева, III ОУ „Ангел Кънчев“; Дафинка Петрова, ОУ „Георги Раковски“. 

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИСЪВЕТ

1. Стратегия за развитие на III ОУ „Ангел Кънчев“ за периода 2020-2024  година
2.
Правилник за дейността на училището
3.
Училищни учебни планове
4.Форма на обучение
5.
Годишен план за дейността на училището
6.
Мерки за повишаване качеството на образованието
7.
Механизъм за противодействие на училищен тормоз между деца и ученици
8.
Процедура за условията и реда за приемане и обучение на лица, търсещи или получили международна закрила
9. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
10.Училищна програма за предоставяне на равни възможности и  за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
11. Етичен  кодекс
12.
Ред и условия за прием и преместване на ученици от I до VII клас в III ОУ „Ангел Кънчев”
13. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна
1
4. Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация
1
5.Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
1
6. Правилник за вътрешния трудов ред
1
7.Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
1
8.Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
19.
Стратегия с мерки и правила за работа в условията на COVID-19 В III ОУ „Ангел Кънчев
20. Организация на учебния ден, консултации, приемни дни
21.
Правила за безопасна работа в компютърен кабинет Инструктаж за учениците в компютърен кабинет    Брошура с препоръки за безопасна работа в Интернет  
   (
линк за сваляне на брошурата https://we.tl/t-xtLMbGDLcS )
22
.Правилник за прилагане на метода на медиация


Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

(анонимна анкета)
Уважаеми родители,

Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес.
Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.
Анкетата е напълно анонимна и няма да ви отнеме повече от 10 минути.

С уважение,
Екипите на Асоциация Родители и Институт за изследвания в образованието.
Линк за попълване на анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform?fbclid=IwAR2cD47DMh3fpMv_spFrpXDPlR3ZJ6amt_B5nYCLw_ZNy4JW-pWxAtrMdrM

Във връзка с организацията на работа през учебната 2020/2021 година в ситуация на COVID- 19 Ви предоставяме ВАЖНА  информация, която може да намерите
тук COVID- 19.

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪСТЕЗАНИЯ

  • Във връзка с провеждане на Есенния кръг  на състезанието "Математика без граници" заявления се подават в дирекцията на училището в срок до 16.30ч. на 15.10.2020г.

  • Информация за провеждане на състезанието "Математика без граници" I-VII клас - регламент и резултати на сайта на: https://www.mathematicalmail.com/

  • Инфорация за провеждане на    състезанията на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас - регламент и резултати на сайта  : https://sbnu.org/index.php

  • Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2020/2021година

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

През учебната 2020/2021г. в III ОУ"Ангел Кънчев" гр.Варна се провеждат извънкласни дейности  в Групи за занимания по интереси в направленията: Математика, Дигитална креативност и Екологично образование. Сформирани са 28 групи с ученици от 1 до 4 клас и три групи с ученици от 6 и 7 клас.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА I СРОК

  • График на часовете- организация на учебния ден

  • График за консултации за 1 срок

  • График на приемните дни за 1 срок

ЗА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ
Уважаеми родители,
на Вашето внимание е номерът на служебния телефон 0876885023
и служебният имейл ou_akanchev_vn@abv.bg
на директора на III ОУ"Ангел Кънчев"

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/

НАСТОЙНИЦИ

на учениците от ОТ III ОУ "Ангел Кънчев",

на Вашето внимание са бланки (за изтегляне)

на документи за учебната 2020-2021 година

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УНИФОРМИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"


Уважаеми родители,

Училищното настоятелство и педагогическият колектив решиха да се въведат униформи за учениците през предстоящата учебна 2020-2021 година. За поръчка е необходимо да посетите офиса на фирмата на следния адрес: "ДЖЕНИ-89" ЕООД, ул. "Страхил войвода" № 55 (тел. 0894 673 655, 0886 817 514).

Униформата включва като задължителни елементи:
блуза с къс и блуза с дълъг ръкав.III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню