3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За учениците от начален етап предлага целодневен режим на обучение. В училището има два интерактивни кабинети, а в трите компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 
 


Н О В И Н И   Н О В И Н И   Н О В И Н И   
Н О В И Н И Н О В И Н И

 
 
 

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА
обявява  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП Виж повече тук!

 
 
 

УСПЕХИТЕ, КОИТО НИ РАДВАТУСМИВКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
 
 
 
 
 
 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ
Златните медалисти

На 4.11. 2016 г. се проведе спортен празник „Бързи и сръчни”, предназначен за ученици от ІV клас...
Носителите на златната купа

На 5.11. 2016г. Баскетболен клуб „Черно море Одесос“ проведе състезание за момичета от 4-5 клас между училищни отбори...

 ПРАВИЛНИК
за дейността на училището
за учебната 2016-2017 годинаА К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
Времето във Варна


Календар за 2016г.


Точно време

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню