3ou-akanchev-vn.com

Отиване към съдържанието

Главно меню


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ВАРНА    

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и среден курс. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е


 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
НА
IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА !Учителко, целувам ти ръка!


МОМЕНТИ ОТ ПРАЗНИЧНАТА МАНИФЕСТАЦИЯ
за 24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

     
/галерия със снимки/

 

П Р Е Д С Т О Я Щ О
за учениците от VII клас

26.05.2015 г.
КОО”Обществени науки, гражданско образование и религия”  
27 .05.2015 г.
Чужди езици  
28.05.2015 г.
КОО”Природни науки и екология”      
                                          
КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ИЗПИТА ?


ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ !


ПРОМЯНА В ГРАФИКА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО  НВО - VII КЛАС
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО VIII КЛАС
СЕ ВЪВЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ:

от 18.05.2015г./понеделник/ до края на учебните занятия -ПЪРВА смяна.

Забележка:

1. Денят 21.05. 2015г. /четвъртък/ е учебен ден за всички ученици.
2. Неучебни и неприсъствени за учениците от I, II, III, IV ,V, VI и VIII клас са:

  • 20.05.2015г. / Заповед на Министъра на образованието и науката за НВО по БЕЛ-VII клас/

  • 22.05.2015г. /Заповед на Министъра на образованието и науката за НВО по математика-VII клас/

3. Денят 25.05.2015г./понеделник/ е обявен за НЕУЧЕБЕН от Министъра на МОН.


Повече информация ще получите от класните ръководители.

 


НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

На 20.05.2015г. за НВО за 7 клас по БЕЛ беше изтеглен Вариант 3 за I модул, а "На изток от Запада" от съвременния български писател Мирослав Пенков, носител на наградата на Би Би Си за кратък разказ, за  II модул.

Трийсет години. И всички любими хора. Това загубих, преди да стигна в Белград. Сега тъпча пред квартирата на братовчедка ми с цветя в едната ръка и шоколадче в другата. Репетирам въпросчето, което имам да я питам. Преди малко един сръбски таксиметър ме наплю, та спирам да си избърша нацапаната риза. Броя до единайсет.
"Вера – повтарям си наум, – ще се омъжиш ли за мен?"
/ Целият разказ можете да прочетете тук./

На 22.05.2015г. за НВО  7 клас по Математика беше изтеглен Вариант 3 за I и II модул.


ОЧАКВАЙТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ДО 3 ЮНИ 2015г.

 


И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА
НВО 7 КЛАС  

ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС


Проучване на нагласите и очакванията
на местното население свързани с избора на Варна
за „Европейска младежка столица 2017"
Електронна анкета - Варна
за „Европейска младежка столица 2017“
                                      

     

    
              
         Повече информация ще намерите на  http://varna2017.bg


ТРЕТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА
ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 2015
„Спаси живота на децата”III ОУ "Ангел Кънчев"-Варна се включи в отбелязването
на
III глобална седмица за пътна безопасност


/галерия  със снимки/
На 22. 04. 2015 г. учениците от шести клас отбелязаха
Глобалната седмица за пътна безопасност с организиране на ролеви игри по БДП.


/галерия  със снимки/
На 28.04.2015 г.
учениците от пети клас отбелязаха
Глобалната седмица за пътна безопасност с организиране на
викторина по БДП.


/галерия  със снимки/
Учениците от шести, седми и осми клас отбелязаха
Глобалната седмица за пътна безопасност с гледане на филми, свързани с безопасността на пътя и
споделиха свои наблюдения и лични преживявания.


/галерия  със снимки/
И най- малките се включиха в отбелязването на Глобалната седмица за пътна безопасност
с участието си в планирана ситуация на училищната подвижна площадка по БДП
и показаха, че познават правилата за движение на пътя .


/галерия  със снимки/

Учениците от първи до пети клас взеха участие в отбелязването на  
Глобалната седмица за пътна безопасност
с изложба от детски рисунки на тема "Аз и приятелите ми на улицата"


/галерия  със снимки/

Учениците от първи клас отбелязаха
Глобалната седмица за пътна безопасност
със създаване на макети на безопасния път до училище.

ОБОБЩЕН ДОКЛАД  НА  УЧИЛИЩНАТА  КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА  ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

П Р О Е К Т И Т Е :


НОВОТО по КОМЕНСКИ

Интервю с Елисавета Хаджиева- начален учител, преподавател по немски език в IIIОУ"Ангел Кънчев"Варна
в Тв "Черно море"-  "Щрихи от утрото" -17.03.2015г.

Публикация в
Moreto.net за срещата на партньорите във Варна


ЕРАЗЪМ +«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )

А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я   
 ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА


КАЛЕНДАР


ТОЧНО ВРЕМЕ

 
 
 
 

УЧЕБНА ПРОГРАМА  
за II СРОК   


начален етап I-IV клас             прогимназиален етап V-VIII клас

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ
/за учебната 2014/2015година/


 
 


Г Р А Ф И Ц И

НА ЧАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

ЗА ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ

ЗА КОНСУЛТАЦИИ
 И ПРИЕМНИ ДНИ  ЗА I I СРОК
/I- IV КЛАС/   

ЗА КОНСУЛТАЦИИ И     ПРИЕМНИ ДНИ      ЗА  I I СРОК /V- VIII КЛАС/                                                                                                                                                         

 


П Р Е Д С Т О Я Щ И  П Р А З Н И Ц И  


 
 

    


40 ГОДИНИ ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

    Във връзка с отбелязването на 40- годишнината от създаване на ОУ"Ангел Кънчев" Варна комисията по организиране на честването се обръща към всички бивши ученици, учители и служители да споделят своите спомени и снимки от личните си архиви. Очаквайте повече информация  на страницата:

40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

 
 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за учебната 2014-2015 годинаВ III Основно училище "Ангел Кънчев" Варна
през учебната 2014/2015 година
функционират следните групи
по BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )


 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
на учениците от ОУ"Ангел Кънчев" Варна "ЩЕДРО СЪРЦЕ"2015


от учениците и техните учители от ОУ"Цанко Церковски"-гр.Мизия

Виж Благодарственото писмо

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню