3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИНОВИНИ     

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На Вашето внимание са Резултатите

от класирането на 15.06.2018г.

Срок за записване след второ класиране:
18.06. и 19.06.2018г.

Публикувано  на 15.06.2018г.


III Основно училище “Ангел Кънчев“  обявява 3 свободни места за прием в първи клас след първо класиране.
Срок за подаване на заявления по електронен път е
от 12.06. до 14.06.2018г.
Резултатите от класирането се обявяват на 15.06.2018г.

Публикувано  на 11.06.2018г.


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,

КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
В III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА
В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Уважаеми родители,

имате възможност да се запознаете с
публичен файл с класираните деца.
Заявлението за записване може да изтеглите от
тук .Публикувано в 17.00 ч. на 05.06.2018г.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


Уважаеми родители,
Можете да се запознаете със списъка  на деца,
класирани за прием в подготвителнагрупа за учебната 2018/2019 г.

За учебната 2018/2019 година няма да бъде сформирана
самостоятелна подготвителна група 5-годишни деца.

Класираните 5-годишни деца ще бъдат включени
в сборна подготвителна група за 5- и 6- годишни деца.

Публикувано на 15.06.2018г.Благодарим Ви, че избрахте  III ОУ "Ангел Кънчев" за Вашето дете!ИНФОРМАЦИЯ

във връзка с приема в I клас


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля да се запознаете с актуалните списъци с адресите по прилежащи райони на училищата.

Публикувано на 22.05.2018г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На Вашето внимание е линк с адресите в прилежащия към училището район за прием на ученици в I клас.
https://school.is-vn.bg/index 
 


ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

за учебната 2018-2019 година:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 • Имате възможност да подавате и онлайн заявление за кандидатстване  след 7 клас

 • Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно и заявленията ще постъпват в една и съща система, така независимо през кой сайт се подава заявлението, то ще бъде прието в системата.

 • Подаването на заявления на хартиен носител за кандидатстване може да направите в училището- гнездо ОУ"Добри   Чинтулов"- гр. Варна.
 • При кандидатстване за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 • При електронно подаване на документите същото е необходимо да се сканира и прикачи в системата.
 • Учениците, които желаят да кандидатстват за специалности Корабоводене- морско и Електрообзавеждане на кораби в ВМГ" Св. Николай Чудотворец"- гр. Варна трябва да имат нормално цветоусещане, съгласно Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица, а за специалността Очна оптика в ПГХХВТ"Дмитрий Менделеев"- гр.Варна- нормален слух, зрение и цветоусещане, съгласно Наредба №23/15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия Техник по очна техника, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство.


Можете да се запознаете  с графика на дейностите по приема тук>>

Публикувано на 30.05.2018г.

ОЩЕ ЗА НВО 2018Виж тук>>


 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
на Вашето внимание
е:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРИЕМA ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА   

 
 


Документи за учебната 2017/2018 година
Организация на учебния ден за II срок на уч. 2017/2018 г.


Всички документи Виж тук>>

       

 
 


ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
НА III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА,

Учебният процес в III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провежда без промяна в организацията на учебните часове.  
В сградата са осигурени оптимални условия за провеждане на учебните занятия.                                                          

Публикувано на 4.03.2018 г.


 
 

Документи за учебната 2017/2018 година


 • График на консултациите на учителите за 2 срок

 • График  на приемните дни на учителите за 2 срок
 • График на часовете за II срок
 •  Разписание на часовете за 1 клас  
 •  Разписание на часовете за 2 клас
 •  Разписание на часовете за 3 клас
 •  Разписание на часовете за 4 клас
 •  Разписание на часовете за 5, 6 и 7 клас
 • Сборни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване /Виж >>Бюджет на училището

 • Меркиза повишаване  качеството на образованието

 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен план на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Етичен кодекс на работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
 • Учители, класни ръководители

 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2017-2018 година /Виж на >> Организация/

 • Спортен календар

Публикувано на 03.10.2017 г. 
 


Междуинституционален механизъм
               
Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Ви информираме за:
  
Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112
    електронен адрес за подаване на сигнали
obhvat@mon.bg


Публикувано на 14.09.2017 г.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и
други критични ситуации

Публикувано на 21.08.2017 г.

 
 
 
 
 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню