3ou-akanchev-vn.com

Отиване към съдържанието

Главно меню


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ВАРНА    

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и среден курс. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е    Н О В И Н И Т Е


 
 
 


    СБОГОМ, УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО!


Днес, 15 юни 2015 година, беше последният учебен ден  в ОУ"Ангел Кънчев" за нас, учениците от седми и осми клас. С празничен концерт, много емоции и малко сълзи в очите се разделяме с любимото училище  и с любимите учители, които с годините ни станаха много близки.  Довиждане! Ще си мислим за вас с най- добри чувства! Обичаме ви!!!

Учениците от Випуск 2015


 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ВЗЕХА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА"ВАРНА- МОЯТ ДРЕВЕН И МЛАД ГРАД"
На 02.06.2015г. в Община Варна учениците от III ОУ "Ангел Кънчев" защитиха своя проект
"40 години минало - 40 години бъдеще" в рамките
на Фестивала "Варна - моят древен и млад град 2015" и спечелиха 5-то място.Повече информация за проекта ще намерите тук
.
В ДУХА НА ТРАДИЦИИТЕ


В края на всяка учебна година учениците от 7 и 8 клас, които завършват училище, засаждат розови храсти в двора.
За растенията ще се грижат по- малките ученици.


С П И С Ъ Ц И
НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
СПИСЪК на I а  клас / или / с кл. р-л Елисавета Хаджиева каб. 223
СПИСЪК на I б клас /
 или /с кл.р-л Мая Димитрова            каб. 301
СПИСЪК на I в клас  /   или /с кл. р-л Валентина Георгиева  каб. 302
СПИСЪК на I г клас
/  или /с кл.р-л Албена Петрова         каб. 303
СПИСЪК на I д клас / или / с кл. р-л Галина Желева          каб. 305
СПИСЪК на I е клас
/  или / с кл.р-л Елена Вълчева           каб. 205
СПИСЪК на I ж клас
/ или / с кл.р-л Виолета Василева         каб. 209
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОДИНАУважаеми родители, IIIОУ"Ангел Кънчев"- Варна  продължава да приема:

деца за подготвителна група 5- годишни деца/1 група/
  деца за подготвителна група 6- годишни деца/3 групи/.

Документите се приемат в кабинета на помощник- директори УД
от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден.


ДОКУМЕНТИ за прием в ПГ за учебната 2015/2016г.
Подготвителна група за 5 годишни деца
/виж  Заявлението /  
или       /
Подготвителна група за 6 годишни деца
/виж  Заявлението /
  или      /МОМЕНТИ ОТ ПРАЗНИЧНАТА МАНИФЕСТАЦИЯ
за 24 май-Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост

     
/галерия със снимки/

 


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

НОВОТО ЗА   

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
Заявления
за класиране на първи етап ще се подават в следните училища:

  • ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 030001 до 0300657;

  • III ПМГ "Акад. М. Попов" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0300659 до 0301274;

  • Професионална техническа гимназия - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301275 до 0301941;

  • VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301942 до 0302887;

  • ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0302888 до 0303806, както и ученици от други региони.


ДОКУМЕНТИТЕ:

            Заявление  за  участие в първи /трети/етап на класиране                      Заявление за  участие във втори етап на класиране
  /файл за изтегляне/

ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА:

Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, при първи етап на класирането държавен прием не се извършва за паралелка, за която приетите ученици са под норматива за минимален брой ученици.
За целта се препоръчва да прецените и правилно да подредите желанията си според:
- получените резултати от Национално външно оценяване;
-постигнатите резултати на ученика за учебната 201
4/2015 година в училище;
-желаното обучение след VII клас, препоръчително
да изписвате минимум 18 желания.


РЕЗУЛТАТИТЕ :

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени на хартиен носител и разлепени в сградите на следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"


По ЕГН и входящ номер резултатите могат да бъдат проверени на http://7klas.mon.bg/

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С :

Информация за учениците, които ще кандидатстват през учебната 2015/2016 година
в държавните и общински училища след завършен VII клас

Правила за запознаване на учениците с проверените изпитни работи по БЕЛ и математика от положените приемни изпити за учебната 2015/2016 година

  • Определените дати за запознаване с писмените работи са: 4,5,8,9,10 юни 2015г.

  • В сградата на ОУ"П.Р.Славейков"- Варна- Актовата зала, от 9.00 до 17 часа  се осъществява проверката на писмените работи по БЕЛ

  • В сградата на ПГС"К. Фичето"- Варна- Учителска стая, от 9.00 до 17 часа  се осъществява проверката на писмените работи по МАТЕМАТИКА


График на дейностите по прием след завършен VII и VIII клас

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
за приема за учебната 2015/2016година след завършен 7 клас/виж тук/.КЪДЕ ДА УЧА СЛЕД  7 КЛАС  И 8 КЛАС ?

Тестовете от НВО 7 КЛАС  и НВО 4 КЛАС 2015година

 

П Р О Е К Т И Т Е :


НОВОТО по КОМЕНСКИ

Интервю с Елисавета Хаджиева- начален учител,
преподавател по немски език в IIIОУ"Ангел Кънчев"Варна
в Тв "Черно море"-  "Щрихи от утрото" -17.03.2015г.
Публикация в
Moreto.net за срещата на партньорите във Варна


ЕРАЗЪМ +

«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я   
 ВРЕМЕТО ВЪВ ВАРНА


КАЛЕНДАР


ТОЧНО ВРЕМЕ

 


Проучване на нагласите и очакванията
на местното население свързани
с избора на Варна
за „Европейска младежка столица 2017"
Електронна анкета -
Варна  за „Европейска
                                   
младежка столица 2017“
                          

     

                                   

    Повече информация ще намерите на
http://varna2017.bg


НА ВНИМАНИЕТО НА  УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ  
                                 


Г Р А Ф И Ц И

НА ЧАСОВЕТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

                                                                                     
                                                         

УЧЕБНА ПРОГРАМА    


 


П Р Е Д С Т О Я Щ И  П Р А З Н И Ц И  


 
 

    


40 ГОДИНИ ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

    Във връзка с отбелязването на 40- годишнината от създаване на ОУ"Ангел Кънчев" Варна комисията по организиране на честването се обръща към всички бивши ученици, учители и служители да споделят своите спомени и снимки от личните си архиви. Очаквайте повече информация  на страницата:

40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ВАРНА

 
 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР
за учебната 2014-2015 годинаВ III Основно училище "Ангел Кънчев" Варна
през учебната 2014/2015 година
функционират следните групи
по BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )


 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
на учениците от ОУ"Ангел Кънчев" Варна "ЩЕДРО СЪРЦЕ"2015


от учениците и техните учители от ОУ"Цанко Церковски"-гр.Мизия

Виж Благодарственото писмо

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню