3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

ПРАЗНИЧНАТА МАНИФЕСТАЦИЯ


 

Н О В И Н И Т Е

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

Списък на учениците от V клас за учебната 2016/2017 година       
от паралелката с разширено изучаване на математика     

Списък на учениците от V клас за учебната 2016/2017 година       
от паралелката с разширено изучаване на
български език и литература

СЪОБЩЕНИЕ

На 2.06.2016г. (четвъртък) от 12.30 часа ще се проведе тест
за сформиране на групи по СИП по МАТЕМАТИКА за 5 и 6 клас за учебната 2016/2017 година


"Щрихи от утрото" (24.05.2016)
Как се развива основното образование във Варна?

( Интервю с г-жа К. Минчева- директор на III ОУ "Ангел Кънчев" и ученици от училището
по повод връчената Награда"Варна"
в системата на  предучилищното и училищно образование)

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДА ВАРНА"

На 19 май 2016 г. се проведе официалното връчване на Награда „Варна“  
по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.  
Престижната награда в областта на училищното образование бе присъдена на колектива на III  ОУ „Ангел Кънчев“.
Г-н Иван Портних връчи отличието на г-жа Камелия Минчева, директор на училището.

 


Р Е З У Л Т А Т И
от Великденските състезания
по Математика и Български език и литература  и ТЕСТОВЕТЕ за проверка на знанията на учениците
4б клас
 4в клас  
4г клас
4д клас


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
III ОУ "Ангел Кънчев" е едно от  варненски училища, които предлагат модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…А К Т У А Л Н А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
Времето във Варна


Календар за 2016г.


Точно време
Спортен календар
за учебната 2015/2016 г.

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
Н А    У Ч Е Б Н О Т О   В Р Е М Е

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ СМЕНИ
От 26.05.2016г/ четвъртък/ до 15.06.2016г.
учениците от
Vдо VII клас ще се обучават ПЪРВА   смяна


     

                            

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню