3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИ НОВИНИНОВИНИ     

 

МОМЕНТИ ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ
НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ПРЕКРАСЕН ДЕН,ИЗПЪЛНЕН С УСМИВК И ПРАЗНИЧНО НАСТРОЕНИЕ

 
 
 
 


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители на учениците от 5 клас,
На Вашето внимание са списъци на учениците по паралелки за учебната 2018-2019година
5а клас, 5б клас, 5в клас, 5г клас, 5д клас


 
 


ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУДА НА УЧИТЕЛИТЕ НА III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ВАРНА

Според статистиката на Регионалното управление по образование - гр. Варна това е подреждането на училищата в десетката, събрали най-голям среден брой точки от НВО по БЕЛ и по математика през месец май 2018година :

НВО по БЕЛ

1.МГ "Д-р  П. Берон"- 85.20 т.
2.
ОУ „Петко Р. Славейков“- 74.64 т.
3.
СУЕО „А. Пушкин“- 73.77 т.
4.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-71.59 т.
5.
ОУ „Захари Стоянов“- 69.93 т.
6.
СУ „Св. Климент Охридски“- 68.55 т.
7.
СУ „Найден Геров“- 68.52 т.
8.
ЧОУ „Малкият принц“- 66.09 т.
9.
СУ „Гео Милев“- 65.92 т.
10. III
ОУ „Ангел Кънчев“- 65.22  т.                                             Виж повече тук>>

НВО по математика

1.МГ "Д-р  П. Берон"- 92.57т.
2.
ОУ „Петко Р. Славейков“- 68.09 т.
3.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- 66.16 т.
4.
СУЕО „А. Пушкин“- 65.24 т.
5.
СУ „Найден Геров“- 64.53 т.
6.
ОУ „Захари Стоянов“- 61.25 т.
7.
ОУ „Г. С. Раковски“- 57.62 т.
8.
СУ „Гео Милев“- 56.14 т.
9.III
ОУ „Ангел Кънчев“- 55.49 т.
10.
СУ „Св. Климент Охридски“- 54.47 т.
                                                                                                 Виж повече тук>>

 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

 • III Основно училище “Ангел Кънчев“  няма свободни места за прием в първи клас и подготвителните групи.

 • На Вашето внимание са Резултатите от класирането на 15.06.2018г.

Публикувано  на 25.06.2018г.

 • На Вашето внимание е публичен файл с класираните деца.

Заявлението за записване може да изтеглите от тук .

Публикувано в 17.00 ч. на 05.06.2018г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,
КАНДИДАТСТВАЛИ  В III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Уважаеми родители, имате възможност да се запознаете със списъците на учениците от I клас за учебната 2018/2019г.

I а клас класен ръководител: Д. Станчева
 I б клас класен ръководител: Г. Иванова
 I в клас класен ръководител: Кр. Шотакова
 I г клас класен ръководител: Св. Цанкова
 I д клас класен ръководител: Р. Велинова
 I е клас класен ръководител: Ст. Иванова
 I ж клас класен ръководител: Й. Михайлова

Публикувано на 27.06.2018г.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


Уважаеми родители,
Можете да се запознаете със списъка  на деца,
класирани за прием в подготвителнагрупа за учебната 2018/2019 г.
За учебната 2018/2019 година няма да бъде сформирана
самостоятелна подготвителна група 5-годишни деца.
Класираните 5-годишни деца ще бъдат включени
в сборна подготвителна група за 5- и 6- годишни деца.

Публикувано на 15.06.2018г.

Благодарим Ви, че избрахте  III ОУ "Ангел Кънчев" за Вашето дете!ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с приема в I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля да се запознаете с актуалните списъци с адресите по прилежащи райони на училищата.

Публикувано на 22.05.2018г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На Вашето внимание е линк с адресите в прилежащия към училището район за прием на ученици в I клас.
https://school.is-vn.bg/index 
 


ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

за учебната 2018-2019 година:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 • Имате възможност да подавате и онлайн заявление за кандидатстване  след 7 клас

 • Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно и заявленията ще постъпват в една и съща система, така независимо през кой сайт се подава заявлението, то ще бъде прието в системата.

 • Подаването на заявления на хартиен носител за кандидатстване може да направите в училището- гнездо ОУ"Добри   Чинтулов"- гр. Варна.
 • При кандидатстване за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 • При електронно подаване на документите същото е необходимо да се сканира и прикачи в системата.
 • Учениците, които желаят да кандидатстват за специалности Корабоводене- морско и Електрообзавеждане на кораби в ВМГ" Св. Николай Чудотворец"- гр. Варна трябва да имат нормално цветоусещане, съгласно Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица, а за специалността Очна оптика в ПГХХВТ"Дмитрий Менделеев"- гр.Варна- нормален слух, зрение и цветоусещане, съгласно Наредба №23/15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия Техник по очна техника, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство.


Можете да се запознаете  с графика на дейностите по приема тук>>

Публикувано на 30.05.2018г.

ОЩЕ ЗА НВО 2018Виж тук>>


 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
на Вашето внимание
е:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРИЕМA ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА   

 
 


Документи за учебната 2017/2018 година
Организация на учебния ден за II срок на уч. 2017/2018 г.


Всички документи Виж тук>>

       

 
 


ИНФОРМАЦИЯ
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ
НА III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА,

Учебният процес в III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провежда без промяна в организацията на учебните часове.  
В сградата са осигурени оптимални условия за провеждане на учебните занятия.                                                          

Публикувано на 4.03.2018 г.


 
 

Документи за учебната 2017/2018 година


 • График на консултациите на учителите за 2 срок

 • График  на приемните дни на учителите за 2 срок
 • График на часовете за II срок
 •  Разписание на часовете за 1 клас  
 •  Разписание на часовете за 2 клас
 •  Разписание на часовете за 3 клас
 •  Разписание на часовете за 4 клас
 •  Разписание на часовете за 5, 6 и 7 клас
 • Сборни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване /Виж >>Бюджет на училището

 • Меркиза повишаване  качеството на образованието

 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен план на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Етичен кодекс на работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
 • Учители, класни ръководители

 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2017-2018 година /Виж на >> Организация/

 • Спортен календар

Публикувано на 03.10.2017 г. 
 


Междуинституционален механизъм
               
Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Ви информираме за:
  
Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112
    електронен адрес за подаване на сигнали
obhvat@mon.bg


Публикувано на 14.09.2017 г.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и
други критични ситуации

Публикувано на 21.08.2017 г.

 
 
 
 
 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню