3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

 Н О В И Н И    Н О В И Н И    Н О В И Н И   
Н О В И Н И   Н О В И Н И

 
 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 23.02.2017 година( четвъртък) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща.
Очакваме Ви!

 
 


НОВИ ДОКУМЕНТИ


  • График на консултациите и приемните дни на учителите за II срок на учебната 2016-2017 година   Организация


  • Договор за осигуряване на хранене за децата от ПГ и учениците от I до  IV клас Процедури по ЗОП


  • Седмично разписание на часовете за II срок на учебната 2016-2017 година   Организация


 
 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
На вниманието на родители, ученици, учители и служители
на III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна

  • В III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна се провеждат учебни занятия с нормална продължителност на учебните часове.  В сградата на училището са осигурени оптимални условия.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ  И УЧИТЕЛИ!


 
 
 
 


А К Т У А Л Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 ПРАВИЛНИК
за дейността на училището за учебната 2016-2017 годинаВремето във Варна


Календар за 2017г.


Точно време

 
 
III ОУ "Ангел Кънчев" е  от  варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата, да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню