3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ           И                АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ     


ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ  Е ВЪЗМОЖНО  ДОСТЪПЪТ ДО НЯКОИ СТРАНИЦИ ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕН!

 

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА УНИФОРМИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"


Уважаеми родители,

Училищното настоятелство и педагогическият колектив решиха да се въведат униформи за учениците през предстоящата учебна 2020-2021 година. До 15 август 2020г. е необходимо да посетите офиса на фирмата на следния адрес: "ДЖЕНИ-89" ЕООД, ул. "Страхил войвода" № 55 (тел. 0894 673 655, 0886 817 514).

Униформата включва като задължителни елементи: блуза с къс и блуза с дълъг ръкав.

 


УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАПИСВАНЕ В III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ УЧЕНИЦИ,


на Вашето внимание са:
Заявление за прием на ученик  
Заявление за прием на деца от чужди държави

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПГ И ПЪРВИ КЛАС


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

на бъдещите ни ученици, на Вашето внимание е:

КЛАСИРАНЕ ОТ 6.07.2020г.

СПИСЪК
с класираните деца за I клас от 6.07.2020г. за учебната 2020-2021 година


Публикувано на 6.07.2020г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ
СПИСЪК
с класираните деца за I клас за учебната 2020-2021 година

СПИСЪК с класираните деца за Подготвителна група за учебната 2020-2021 година


Публикувано на 25.06.2020г.


ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
СПИСЪК
с класираните деца за I клас за учебната 2020-2021 година
СПИСЪК с класираните деца за Подготвителна група за учебната 2020-2021 година


Публикувано на 11.06.2020г.

З А П И С В А Н Е
От 12.06.2020г. до 16.06.2020г. приетите деца в подготвителна група и I клас трябва да се запишат в училището. За целта е необходимо да се попълни заявление (по образец).
В него са посочени и документите, които трябва да се приложат.
  При електронно записване е необходимо заявлението и придружаващите документи да бъдат сканирани и изпратени на следния имейл: ou_akanchev_vn@abv.bg"
.

Заявление за записване в ПГ                 Заявление за записване в I клас

При записване на място в училището-  в следния график:

На 12.06.2020г. (петък)         8,00 – 16,30

На 15.06.2020г. (понеделник)        15,30 – 17,30

На
16.06.2020г. (вторник)        8,00 - 16,30

III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!


Уважаеми родители,

на Вашето внимание предоставяме информация за приема на ученици за учебната 2020-2021 година

Стартът на регистрация на заявления за прием в 1 клас тази година ще е на 2 юни 2020г. в 10:00 часа.

Сайтът за регистриране на заявления е https://school.is-vn.bg/
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ     ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“
    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщаме се с настоящето писмо към Вас, водени единствено от желанието да обясним какво представляват двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, какви продукти получават децата Ви по тях и в какви количества.
Уважаеми родители, хранителните продукти, които се предоставят по двете европейски схеми се управляват от Държавен фонд „Земеделие“ и нямат нищо общо с т.нар. безплатни закуски, които се дават ежедневно на децата от бюджета на Министерство на образованието и науката...

График за раздаване на плод/мляко  на 07.05.2020г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на Вашето внимание предоставяме информация
за приема на деца в ПГ
за учебната 2020-2021 година
В III ОУ "Ангел Кънчев"-гр. Варна

Линк за кандидатстване виж тук>>https://dg.is-vn.bg/infant

График на дейностите по прием на деца в ПГ виж тук >>

ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с приема на ученици в III ОУ"Ангел Кънчев"
за учебната 2020-2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В учебния план-прием, в отговор на постоянния интерес, за поредна година е заложена и паралелка с изучаване на немски език. Обучението по немски език се наложи  успешно през последните десет години като отличен вариант децата да попаднат в благоприятна за тяхното интелектуално развитие и възпитание среда, както и да овладеят важен език, към чийто избор има все по-нарастващи предпочитания сред бъдещите гимназисти. Резултатите са достатъчно красноречиви: учениците от начален курс са постоянно в челните позиции на състезанията по чужд език, организирани от Съюза на българските начални учители(СБНУ), по-големите- шести и седми клас, покриват с висок бал изпитите за ниво към "Езиков център- Варна" и получават сертификат от Гьоте- институт. Много от учениците продължават да изучават езика и след успешен прием след седми клас. Под вещото ръководство на висококвалифицирани педагози, сред които г-жа Снежина Янева ( главен учител, бъдещ класен ръководител на първи клас ) и г-жа Елисавета Хаджиева(учител  по немски език, сертифициран преподавател в" Езиков център Варна) се провежда качествен учебно-възпитателен процес.

Още за приема тук>>


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ
на бъдещите ни ученици,

на Вашето внимание предоставяме информация за приема на ученици за учебната 2020-2021 година

В III ОУ "Ангел Кънчев"-гр. Варна
ще бъдат приети 7 паралелки в първи клас
(общо 168 ученици)


ГРАФИК
(променен)
на дейностите за прием в първи клас в общинските училища
на територията на община Варна
за учебната 2020-2021 година виж тук>>

ГРАФИК

на дейностите по прием на ученици  в пети клас
на  III ОУ „Ангел Кънчев" – град Варна
за учебната 2020/2021 година виж тук
>>

БЛАГОДАРИМ  ВИ РОДИТЕЛИ!

  Уважаеми родители,

През последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система . Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите! В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите превъзмогнахме себе си и системата - но Вие родителите ни се доверихте. Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати - но Вие ни подкрепихте . Всеки ден тествахме себе си - но Вие ни окуражавахте! И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня, то ние искренно си признаваме: ВИЕ - РОДИТЕЛИТЕ СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ! Вие позволихте на децата да "учат по пижама", "да влизат в час" с домашните си любимци и включвайки камерите откривахте  без страх домашната си среда. Никога досега домовете на вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители, нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи "заедно" и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията. Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!
БЕЗ РОДИТЕЛИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ! Знаехме го, но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато ние преподаваме и децата учат, вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност. А пък ние осъзнаваме вашите проблеми, колебания и волята да ги преодолеете. Защото ние сме и вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по- задружни, по- истински и по реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден научават едни от най-важните уроци за живота: КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХА И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ!
Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка: КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?
И затова Вие , родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте " в училище", вие също учите всеки ден от голямото училище на живота - как да сме мили, как да сме загрижени, как да сме дисциплинарни, как да сме достойни, как да сме здрави, как да сме ЖИВИ! И затова: ПОКЛОН ПРЕД ВАС РОДИТЕЛИ! Благодарим Ви, че ПРЕОТКРИХТЕ децата си, себе си, семейството, дома, трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, забранените паркове.....и живота, който имахме преди! Години наред мечтаехме връзката учител- ученик- родител да сработи в една посока и да постигнем триединство, взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега- благодарение на солидарността на обществото ни, благодарение на общите ни притеснения и световна заплаха, се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното: успявате да съхраните българското семейство! БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА УЧИЛИЩЕ, НЯМА ДЪРЖАВА! Заради всичко това, от името на всички учители, искам да Ви благодаря скъпи родители, че се справихте в тази ситуация по най-добрия начин, че надскочихте собствените си стереотипи, че сме единни и ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ! Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето...…..

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информацията,  свързана с приема в ПГ и първи клас в общинските училища на територията на Община Варна може да намерите тук >>
ПРИЕМЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
Електронната система за прием в подготвителните групи в училищата ще се отвори на 1.06.2020 г.

Електронната система  за прием в
първи клас
   ще се отвори на 2.06.2020г.
Всички нормативни документи, районите за обхват и графиците, са публикувани в сайта на Община Варна
https://varna.bg/,  рубрики  „Прием в детски заведения“
https://dg.is-vn.bg/, и „Прием в първи клас в общинските училища“ - https://school.is-vn.bg/

ЗА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ
Уважаеми родители,
на Вашето внимание е номерът на служебния телефон 0876885023
и служебният имейл ou_akanchev_vn@abv.bg
на директора на III ОУ"Ангел Кънчев"ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната за периода
от 13 март до 13 май
2020г.
училището Ви предлага

      График за провеждане на дейностите
Виж тук >>


           
I – IV клас:                             V – VII клас:
1 час 9,00 – 9,20                          1 час 9,00 – 9,30
2 час 9,30 – 9,50
                         2 час 9,40 – 10, 10
3 час 10,00 – 10,20
                    3 час 10,20 – 10, 50
4 час 10,30 – 10,50
                    4 час 11,00 – 11,30
5 час 11,00 – 11,20
                    5 час 11,40 – 12,10
6 час 11,30 – 11,50
                    6 час 12,20 – 12,50
                                                7 час 13,00 – 13,30График на часовете и учителската заетост
за 5-7 клас  за 1-2 клас  за 3-4 клас


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Моля да попълните анкетата от линка :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEGpNhegz1K7ChWNisAQM_8cUHa3JP__J85FVnH91O4TUF-g/viewform?fbclid=IwAR2IhpWgeNc9Hka1pWXyLO6ZynrrignEs1CtXkkKXU4RBpFxJaPzoqRVvZQ
Вашето мнение е важно за нас!  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Благодарим Ви за търпението и разбирането, с което се отнесохте към старта на обучението в електронна среда в III ОУ"Ангел Кънчев", въведено поради  извънредното положение на територията на страната и обявяването на дните от 13 март до 29 март 2020 за неприсъствени. Уверяваме Ви, че ръководството на училището и целия педагогически колектив работим на пълни обороти за реализиране на преподаването и обучението в електронна среда. Разчитаме на Вашата подкрепа, за да се справим с предизвикателството, пред което сме изправени в името на бъдещето и правилната  реализация на нашите деца. Бъдете здрави!

От ръководството

Информация
от Комисия за защита на личните данни-
Актуални въпроси от обществен интерес
Твоите лични данни и интернет – съвети за деца
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
със съвети за родители и деца или

МОН със съвети към родителите за онлайн обучението на техните деца

За първи път у нас, на 16 март, стартира изцяло дистанционно обучение. От образователното министерство се обърнаха с няколко препоръки и съвети към родителите, за да може онлайн уроците да бъдат пълноценни.
Препоръки:

 •    Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.

 •    Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху    комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.

 •    Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.

 •    Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Съвети:

 •    Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

 •    Насърчавайте детето да бъде активно.

 •    Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.       

 •    Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.

 •   Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. Поддържайте интензивна комуникация с учителите.

 •    Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.


Обръщение
на министъра на образованието и науката към родителите "Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето."

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна
чрез телефонна и онлайн линия
Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.

Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна. Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната. Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
• всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038
Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
• всеки работен ден от 10ч. - 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com;  0887 498 047
Марина Габровска - психотерапевт, медиатор
• всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728
Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощнаУВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Искаме да Ви чуем!
Нашето училище работи за подобряване на условията за учене на Вашите деца. Вашият опит и идеи са ценни за нас.
Моля отделете няколко минути да попълните нашата анкета на тема

"Взаимоотношения родители, деца, учители в
IIIОУ"Ангел Кънчев"
За да дадете Вашето мнение, моля последвайте линка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSWRvVjUdPFsQogkrpuPs7lTduTuUkNjiXmteE5QZcz6rtxg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Анкетата е анонимна! Благодарим за съдействието!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕУДЪЛЖАВА СЕ ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ

Съгласно Заповед № 1034/11.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за преустановяване учебните занятия в училищата на територията на община Варна, дните 12.03.2020г. и 13.03.2020г.са обявени за неучебни.УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/

НАСТОЙНИЦИ

на учениците от ОТ III ОУ "Ангел Кънчев",

на Вашето внимание са бланки (за изтегляне)

на документи за учебната 2018-2019 годинаИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА II СРОК

Уважаеми родители, ученици, учители и служители,На Вашето внимание са следните документи:

 • Седмично разписание за 5 клас

 • Седмично разписание за 6 клас

 • Седмично разписание за 7 клас

 • График на часовете- организация на учебния ден
 • График за консултации за 2 срок

 • График на приемните дни за 2 срок
 • График за провеждане на 2 час на класа

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ,

На Вашето внимание е заповед на министърът на здравеопазването Кирил Ананиев  относно противоепидемичните мерки, които се въвеждат на територията на страната в области с регистрирани и без регистрирани случаи на COVID-19.


 • В организираните колективи (училища, детските градини, ясли, социални услуги, администрации, ведомства и други организации) се провеждат засилени противоепидемични мерки, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена и не се допускат лица с прояви на остри заразни заболявания.

 • Провеждането на културно-развлекателни, образователни и научни мероприятия на закрито да се ограничи до присъствието на 250 души, като се осигури минимално разстояние от 1 метър между присъстващите. В кина, театри и други публични места присъстващите да бъдат поставени през едно свободно седящо място. Да се извършва дезинфекция на помещенията след всяка прожекция или представление.

 • Провеждането на спортни мероприятия на закрито и открито да се ограничи до присъствието на 250 души, като се осигури минимално разстояние 1 (един) метър между присъстващите или присъстващите да бъдат поставени през едно свободно седящо място. Да се дезинфекцират местата за провеждане на спортни мероприятия на закрито преди и след мероприятието. При международни спортни мероприятия участници от страни, определени като рискови, да са преминали 14-дневна изолация на територията на Република България.

 • Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, в които участват деца, включително бели и зелени училища и екскурзии.


УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

1. Стратегия за развитие на III ОУ „Ангел Кънчев“ за периода 2016-2020 година

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищни учебни планове


4.            Форма на обучение- дневна

5. Годишен план за дейността на училището

6. Мерки за повишаване качеството на образованието
7. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
8.
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и  за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9. Етичен  кодекс
10. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
11. Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация

12.
Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица13. Правилник за вътрешния трудов ред
14. Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
15.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес16. Спортен календар за 2019-2020

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
На Вашето внимание предоставяме информация за
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Публикувано на 05.10.2018 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/,
На Вашето внимание предоставяме информация във връзка
със защита на личните данни.
Виж на Защита на личните данни.
                        Публикувано на 03.10.2018 г.
Междуинституционален механизъм
               
Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Ви информираме за:

   Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112      
електронен адрес за подаване на сигнали obhvat@mon.bg

Публикувано на 14.09.2017 г.
Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации
                                              Публикувано на 21.08.2017 г.III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню