Публични покани преди 01.10.2014 - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Публични покани преди 01.10.2014

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


ПУБЛИЧНИ  ПОКАНИ  ПРЕДИ 01.10.2014г.


  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9028235, публикувана на 14.04.2014г., с възложител III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и учениците от 1-ви до 7-ми клас в III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за учебната 2014-2015 г. по обособени позиции, валидна до 21.04.2014г.


  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9024453, публикувана на 07.01.2014г., с възложител III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за Доставка на готови закуски  за децата от подготвителните групи и учениците от 1-ви до 4-ти клас в III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за 2014г., валидна до 17.01.2014г.


  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9014307, публикувана на 12.04.2013г., с възложител III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и учениците от 1-ви до 7-ми клас в III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за учебната 2013-2014 г. по обособени позиции, валидна до 19.04.2013г.


  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9012269, пубикувана на 15.02.2013г., с възложител III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за Доставка, монтаж, инсталиране, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на 40 терминални работни места и 3 сървъра за оборудване на компютърни кабинети в III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна, в изпълнение на Националната програма "Информационни  и комуникационни технологии в училище", валидна до 22.02.2013г.


  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9011733, пубикувана на 01.02.2013г., с възложител III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за Доставкана материали, консумативи и оборудване за изпълнение на ИИД по проект "Да направим училището привлекателно за младите хора- Училище за себеутвърждаване  и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ", схема BG051PO001-4.2.05 със следните обособени позиции: 1. Канцеларски материали; 2. Художествени материали; 3. Специализирана литература и материали; 4. Костюми и екипи; 5. Консумативи; 6. Оборудване и обзавеждане, валидна до 08.02.2013г.


     
Архивни документи:  Видима публична покана: ПП1, ПП2, ПП3 ; Обособени позиции: ОП1,  ОП2,  ОП3, ОП4, ОП5,  ОП6, ОП7;  Указание за подготовка на   офертата  /Приложение 1 / : УПО1, УПО2  ; Оферта /Приложение 2/: О1, О2;  Декларация/Приложение 3 / Д 1, Д 2 ; Ценова оферта / Приложение 4/ ЦО1, ЦО2.


  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9010787, публикувана на 04.01.2013г., с възложител III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за Доставка на готови закуски   за децата от подготвителните групи и учениците от 1-ви до 4-ти клас в III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за 2013г., валидна до 11.01.2013г.


  • ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9001144, публикувана на 20.04.2012 г., с възложител III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за Доставка Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и учениците от 1-ви до 6-ти клас в III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за учебната 2012-2013 г. по обособени позиции, валидна до 27.04.2012г.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню