Прием за учебната 2020/2021год. - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием за учебната 2020/2021год.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПГ И ПЪРВИ КЛАС


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

на бъдещите ни ученици, на Вашето внимание е:

КЛАСИРАНЕ ОТ 6.07.2020г.

СПИСЪК
с класираните деца за I клас от 6.07.2020г. за учебната 2020-2021 година


Публикувано на 6.07.2020г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ
СПИСЪК
с класираните деца за I клас за учебната 2020-2021 година

СПИСЪК с класираните деца за Подготвителна група за учебната 2020-2021 година


Публикувано на 25.06.2020г.


ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
СПИСЪК
с класираните деца за I клас за учебната 2020-2021 година
СПИСЪК с класираните деца за Подготвителна група за учебната 2020-2021 година


Публикувано на 11.06.2020г.

З А П И С В А Н Е
От 12.06.2020г. до 16.06.2020г. приетите деца в подготвителна група и I клас трябва да се запишат в училището. За целта е необходимо да се попълни заявление (по образец).
В него са посочени и документите, които трябва да се приложат.
  При електронно записване е необходимо заявлението и придружаващите документи да бъдат сканирани и изпратени на следния имейл: ou_akanchev_vn@abv.bg"
.

Заявление за записване в ПГ                 Заявление за записване в I клас

При записване на място в училището-  в следния график:

На 12.06.2020г. (петък)         8,00 – 16,30

На 15.06.2020г. (понеделник)        15,30 – 17,30

На
16.06.2020г. (вторник)        8,00 - 16,30

III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!


Уважаеми родители,

на Вашето внимание предоставяме информация за приема на ученици за учебната 2020-2021 година

Стартът на регистрация на заявления за прием в 1 клас тази година ще е на 2 юни 2020г. в 10:00 часа.

Сайтът за регистриране на заявления е https://school.is-vn.bg/
 
 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

на Вашето внимание предоставяме информация
за приема на деца в ПГ
за учебната 2020-2021 година
В III ОУ "Ангел Кънчев"-гр. Варна

Линк за кандидатстване виж тук>>https://dg.is-vn.bg/infant

График на дейностите по прием на деца в ПГ виж тук >>

 
 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ
на бъдещите ни ученици,

на Вашето внимание предоставяме информация за приема на ученици
за учебната 2020-2021 година


В III ОУ "Ангел Кънчев"-гр. Варна
ще бъдат приети 7 паралелки в първи клас
(общо 168 ученици)


ГРАФИК
(променен)
на дейностите за прием в първи клас в общинските училища
на територията на община Варна
за учебната 2020-2021 година виж тук>>

ГРАФИК

на дейностите по прием на ученици  в пети клас
на  III ОУ „Ангел Кънчев" – град Варна
за учебната 2020/2021 година виж тук
>>

 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Информацията,  свързана с приема в ПГ и първи клас в общинските училища на територията на Община Варна може да намерите тук >>
ПРИЕМЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
Електронната система за прием в подготвителните групи в училищата ще се отвори на 1.06.2020 г.

Електронната система  за прием в
първи клас
   ще се отвори на 2.06.2020г.
Всички нормативни документи, районите за обхват и графиците, са публикувани в сайта на Община Варна
https://varna.bg/,  рубрики  „Прием в детски заведения“
https://dg.is-vn.bg/, и „Прием в първи клас в общинските училища“ - https://school.is-vn.bg/

 
 

ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с приема на ученици в III ОУ"Ангел Кънчев"
за учебната 2020-2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В учебния план-прием, в отговор на постоянния интерес, за поредна година е заложена и паралелка с изучаване на немски език. Обучението по немски език се наложи  успешно през последните десет години като отличен вариант децата да попаднат в благоприятна за тяхното интелектуално развитие и възпитание среда, както и да овладеят важен език, към чийто избор има все по-нарастващи предпочитания сред бъдещите гимназисти. Резултатите са достатъчно красноречиви: учениците от начален курс са постоянно в челните позиции на състезанията по чужд език, организирани от Съюза на българските начални учители(СБНУ), по-големите- шести и седми клас, покриват с висок бал изпитите за ниво към "Езиков център- Варна" и получават сертификат от Гьоте- институт. Много от учениците продължават да изучават езика и след успешен прием след седми клас. Под вещото ръководство на висококвалифицирани педагози, сред които г-жа Снежина Янева ( главен учител, бъдещ класен ръководител на първи клас ) и г-жа Елисавета Хаджиева(учител  по немски език, сертифициран преподавател в" Езиков център Варна) се провежда качествен учебно-възпитателен процес.

Още за приема тук>>

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню