НВО 2017 - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

НВО 2017

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2016- 20017


  •    Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас за учебната 2016/2017 година за прием след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година


  •    Списък на училищата, в които ще се приемат документи на ученици, завършили 7 клас през учебната 2016/2017 год. и училища по общини, учениците от които ще подават документи за класиране за учебната 2017/2018 год.


  •    Заповед №РД09-1836/22.03.2017 г. на МОН за организацията на дейностите от национално външно оценяване и прием на ученици след завършен VII и VIII клас; инструктажи на квестори и ученици


  •    Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. на МОН за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година


  •    Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. на МОН за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година


  •    Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. на МОН за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню