3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ           И                АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ     

 

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.


С Решение на Министерски съвет № 479 от 5 август 2019 г. за приемане на списък на иновативните училища в България за учебната 2019-2020 г. III Основно училище "Ангел Кънчев" е опредеделено за иновативно училище.

Ръководството и учителският екип на училището изказват своята благодарност към родителската общност за проявяваната съпричастност и ангажираност към инициативите на училището и изразяват готовност за продължаващо и развиващо се сътрудничество в общата благородна мисия - обучението и възпитанието на децата. 
 

НОВА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА
             
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ
               ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“
И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“                                     
                         ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

             ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И
                          СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

07.08.2019 год.

 
 


Сертификати от изпитен център на Гьоте институт

На 4.07. 2019 година в Езиков център Варна - изпитен център на Гьоте институт в София бяха раздадени сертификатите на положилите успешно изпит за покриване на ниво А1 по немски език. От явилите се 34 кандидати 16 бяха от III ОУ "Ангел Кънчев" . 14 от тях постигнаха отличен резултат, а двама -  много добър. Този резултат е доказателство за успешната работа в ранното чуждоезиково обучение по немски език и признание за усилията на ръководството на училището и  преподавателя за разпространение на немската култура и език.


 
 


МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 2019

Отново имаме повод да се гордеем с учениците от ОУ"Ангел Кънчев"!  На финалния кръг от Международното математическо състезание "Математика без граници", което се проведе на 29 и 30 юни 2019 год. в гр.Несебър, Росен Гриша Диманов от IV"а"кл. и Стефан Пламенов Русков също от IV "а"кл. спечелиха I място и златните медали в отборното класиране. Ученичката Стефания Мартинова Любенова от IV"а"кл. спечели бронзов медал в нелеката индивидуална надпревара.

  Класният им ръководител /г-жа Снежина Янева/ и ръководството на училището се гордеят с тях и им пожелават още много успехи в покоряването на нови научни върхове!

 
 


УСПЕХ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 2019


Момичетата от баскетболния отбор на III ОУ "Ангел Кънчев" се класираха на седмо място в националния кръг от Ученически игри, които се проведоха в град Самоков в периода 06.06. - 09.06.2019г. Поздравления на момичетата за доброто представяне!

 
 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с приема ще намерите тук>>

Уважаеми ученици и родители,
Имате възможност да получите необходимата
Ви информация относно приема след  завършено основно образование на сайтовете на РУО- Варна и МОН.                              
              

Документи,
свързани с провеждането на НВО в VII клас за учебна 2018/2019 год. и приема след завършено основно образование


Сайт, на които могат да се подават заявления за участие в приема и класирането за учебната 2019/2020 год.:  
www.priem.mon.bg
Ред за запознаване с индивидуалните резултати от изпит НВО
Информация за приема можете да намерите на сайта на РУО- Варна http://ruo-varna.bg/
 


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

НА ВНИМАНИЕТО
НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И ПЕТОКЛАСНИЦИ
Уважаеми родители,
предоставяме на Вашето внимание  

Нова информация

Класираните деца за първи клас в III ОУ"Ангел Кънчев" са
с
регистрационни номера: 2883; 2880; 2177 .
Обявени са свободните места за второ класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.
Повече прочети тук.

  • Списък на класираните деца за първи клас за учебната 2019-2020 година


Документи по приема за учебната 2019-2020 година


Нова информация
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА, КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА ПРИЕМ В ПГ
за учебната 2019-2020 година

Уважаеми родители,

  • III ОУ "Ангел Кънчев"-Варна обявява 9 (девет)  свободни места за ПГ-6 годишни деца. Подаване на заявления в кабинета на ЗДУД всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

  • На Вашето внимание е Списък с класираните деца за подготвителна група за учебната 2019-2020 година


Благодарим Ви за доверието!


Уважаеми родители,
Предлагаме Ви да се запознаете със следните документи:

  • Линк  към Електронно заявление за прием в Подготвителна група (6г.) в III ОУ "Ангел Кънчев" за учебната 2019/2020 година https://forms.gle/jq7pWU5k3LSxBH1r5  

Ако децата, кандидатстващи за подготвителна група, са близнаци, линкът се попълва отделно за всяко дете.

  • Критерии за осъществяване на прием в Подготвителна група в III ОУ „Ангел Кънчев“ – град Варна за учебната 2019/2020 година

  • График на дейностите за прием в Подготвителна група през учебната 2019/2020 година
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА II СРОК


Уважаеми родители и ученици,
на Вашето внимание е
Информация
за организацията на учебното време за II срок на учебната 2018-2019 година


Учебният процес в III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провежда само първа смяна,  без промяна в организацията на учебните часове.
В сградата са осигурени оптимални условия за провеждане на учебните занятия.  

Ваканции и неучебни дни
за учебната 2018/2019 година
Начало и край на ваканциите с изключение
на лятната през учебната 2018/2019 година:


22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – Коледна
05.02.2019 г.                               – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI класНеучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ (XII клас)
23.05.2019 г. – втори ДЗИ (XII клас)Дни за провеждане на НВО в VII клас

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
На Вашето внимание предоставяме информация за
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Публикувано на 05.10.2018 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/,
На Вашето внимание предоставяме информация във връзка
със защита на личните данни.
Виж на Защита на личните данни.
                        Публикувано на 03.10.2018 г.
Междуинституционален механизъм
               
Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Ви информираме за:

   Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112      
електронен адрес за подаване на сигнали obhvat@mon.bg

Публикувано на 14.09.2017 г.
Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации
                                              Публикувано на 21.08.2017 г.

 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню