3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ           И                АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ     


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА  НВО 4 КЛАС- 2019 ГОДИНА
ще намерите тук >>
                          
                     ИНФОРМАЦИЯ ЗА  
НВО 7 КЛАС- 2019 ГОДИНА
ще намерите тук >>

ИНФОРМАЦИЯ
о
тносно  КАНДИДАТСТВАНЕ след ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ще намерите на страницата
НВО

Документи,
свързани с провеждането на НВО в VII клас
за учебна 2018/2019 година


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,
ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Уважаеми родители,
Предлагаме Ви да се запознаете със следните документи:


  • Линк към Електронно заявление за прием в Подготвителна група (6г.)

в III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна за учебната 2019/2020 година

https://forms.gle/jq7pWU5k3LSxBH1r5  
Ако децата, кандидатстващи за подготвителна група, са близнаци, линкът се попълва отделно за всяко дете.

  • Критерии за осъществяване на прием в Подготвителна група

в III ОУ „Ангел Кънчев“ – град Варна за учебната 2019/2020 година
( файл за разглеждане и сваляне)

  • График на дейностите за прием в Подготвителна група през учебната 2019/2020 година ( файл за разглеждане и сваляне)ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

НА ВНИМАНИЕТО
НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И ПЕТОКЛАСНИЦИ
Уважаеми родители,
предоставяме на Вашето внимание  документи по приема за учебната 2019-2020 година

  • Линк към електронната система за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/

  • Утвърден училищен план-прием за учебната 2019-2020 година (файл за сваляне и разглеждане)

  • График за прием в I клас за учебната 2019-2020 година (файл за сваляне и разглеждане)

  • График за прием в V клас за учебната 2019-2020 година (файл за сваляне и разглеждане)УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

/НАСТОЙНИЦИ/

на учениците от ОТ III ОУ "Ангел Кънчев",


на Вашето внимание са бланки (за изтегляне)

на документи за учебната 2018-2019 година

Публикувано на 12.10.2018 г.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА II СРОК


Уважаеми родители и ученици,
на Вашето внимание е
Информация
за организацията на учебното време за II срок на учебната 2018-2019 година


Учебният процес в III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провежда само първа смяна,  без промяна в организацията на учебните часове.
В сградата са осигурени оптимални условия за провеждане на учебните занятия.  

Ваканции и неучебни дни
за учебната 2018/2019 година
Начало и край на ваканциите с изключение
на лятната през учебната 2018/2019 година:


22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – Коледна
05.02.2019 г.                               – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI класНеучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ (XII клас)
23.05.2019 г. – втори ДЗИ (XII клас)Дни за провеждане на НВО в VII клас

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
На Вашето внимание предоставяме информация за
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Публикувано на 05.10.2018 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/,
На Вашето внимание предоставяме информация във връзка
със защита на личните данни.
Виж на Защита на личните данни.
                        Публикувано на 03.10.2018 г.
Междуинституционален механизъм
               
Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Ви информираме за:

   Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112      
електронен адрес за подаване на сигнали obhvat@mon.bg

Публикувано на 14.09.2017 г.
Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации
                                              Публикувано на 21.08.2017 г.

ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУДА НА УЧИТЕЛИТЕ
НА III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ВАРНА

Според статистиката на Регионалното управление по образование - гр. Варна това е подреждането на училищата в десетката, събрали най-голям среден брой точки от НВО по БЕЛ и по математика през месец май 2018година :

НВО по БЕЛ

1.МГ "Д-р  П. Берон"- 85.20 т.
2.ОУ „Петко Р. Славейков“- 74.64 т.
3.СУЕО „А. Пушкин“- 73.77 т.
4.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-71.59 т.
5.ОУ „Захари Стоянов“- 69.93 т.
6.СУ „Св. Климент Охридски“- 68.55 т.
7.СУ „Найден Геров“- 68.52 т.
8.ЧОУ „Малкият принц“- 66.09 т.
9.СУ „Гео Милев“- 65.92 т.
10. III ОУ „Ангел Кънчев“- 65.22  т.                                             
Виж повече тук>>

НВО по математика

1.МГ "Д-р  П. Берон"- 92.57т.
2.ОУ „Петко Р. Славейков“- 68.09 т.
3.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- 66.16 т.
4.СУЕО „А. Пушкин“- 65.24 т.
5.СУ „Найден Геров“- 64.53 т.
6.ОУ „Захари Стоянов“- 61.25 т.
7.ОУ „Г. С. Раковски“- 57.62 т.
8.СУ „Гео Милев“- 56.14 т.
9.III ОУ „Ангел Кънчев“- 55.49 т.
10.СУ „Св. Климент Охридски“- 54.47 т.
                                                                                                 Виж повече тук>>

 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню