Работа с родители - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Работа с родители

ЗА УЧИЛИЩЕТО


В ПОМОЩ НА ВАС, РОДИТЕЛИТЕ:


  • "ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА"-Виж тук >>(извадка от писмо на РУО- Варна)

  • "ДЕЦАТА И СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ, КАК ДА ИМ ПОМОГНЕМ ДА СЕ СПРАВЯТ"- Виж тук >>
  • "ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ"- Виж тук >>
  • КАК ДА РАЗГОВАРЯТЕ С ДЕЦАТА СИ ЗА COVID-19?- Виж тук >>
  • РОДИТЕЛСТВО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19- Виж тук >>
  • СПРАВЯНЕ С ИЗОЛАЦИЯТА ВКЪЩИ- Виж тук >>


Уважаеми родители
,

на Вашето внимание е номерът на

служебния телефон 0876885023

и служебният имейл
ou_akanchev_vn@abv.bg

на директора на
III ОУ"Ангел Кънчев"


     ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Виж  документа тук>>ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП

Съгласно писмо с изх. № 9105-409/30.11.2020г. на министъра на образованието и науката ресурсните учители осъществяват в присъствена форма в сградата на училището подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности при заявено желание на родителите.НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ
Телефонни линии за психологическа подкрепа

Виж тук>>

...................................................................................................................................................
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 30.11.2020-21.12.2020 Г.(ВКЛ.)

Виж документа тук>>


Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от V, VI и VII клас
ще се организира съгласно следния график на часовете:

1 час: 7,30 - 8,00
2 час: 8,20 - 8,50
3 час: 9,10 - 9,40
4 час: 10,10 - 10,40
5 час: 11,00 - 11,30
6 час: 11,45 -12,15
7 час: 12,30 - 13,00

........................................................................................................................................................

Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от I,II,III и IV клас ще се организира съгласно следния график на часовете:

1 час: 8,20 - 8,40
2 час: 8,50 - 9,10
3 час: 9,20 - 9,40
4 час: 10,00 - 10,20
5 час: 10,30 - 10,50
6 час: 11,00 - 11,20

........................................................................................................................................................
Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от групи за целодневна организация на обучение ГДОУД I-II клас
ще се провеждат съгласно следния график на часовете:

самоподготовка: 13,10 - 13,30
самоподготовка: 13,40 - 14,00

занимания по интереси: 14,10 - 14,30
занимания по интереси:
14,40 - 15,00
........................................................................................................................................................

Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от групи за целодневна организация на обучение ГДОУД III- IV клас
ще се провеждат съгласно следния график на часовете:

самоподготовка: 13,30 - 13,50
самоподготовка: 14,00 - 14,20

занимания по интереси: 14,30 - 14,50
занимания по интереси:
15,00 - 15,20

Публикувано на 27.11.2020г.

...................................................................................................................................................

ПРЕМИНАВАНЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V, VI и VII КЛАС
Уважаеми родители,

Съгласно решение на областния кризисен щаб и заповед на министъра на образованието № РД 09-3171/12.11.2020г. обучението в периода 23.11.2020г - 30.11.2020г. вкл., ще се осъществява по следния начин:
- за учениците от
V, VI и VII клас - обучение от разстояние в електронна среда;
-
за учениците от ПГ, I - IV клас - присъствено в училище.

   
Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от V, VI и VII клас да се организира съгласно следния график на часовете:
1 час: 7,30 - 8,00
2 час: 8,20 - 8,50
3 час: 9,10 - 9,40
4 час: 10,10 - 10,40
5 час: 11,00 - 11,30
6 час: 11,45 -12,15
7 час: 12,30 - 13,00

Няма промяна в утвърденото вече седмичното разписание.

Публикувано на 20.11.2020г.

З А П О В Е Д
за задължително носене на маски

Виж целия документ тук>>
Публикувано на 19.11.2020г.


З А П О В Е Д   И   Г Р А Ф И К

за преминаване от присъствено обучение към обучение в електранна среда от разстояние

Публикувано на 20.11.2020г.

Публикувано на 18.11.2020г.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню