Организация - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Организация

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 Безплатен достъп
за родители и ученици
до електронно четимите учебници

Според изискванията на Министерството на образованието и науката ИК "Анубис"и издателство "Булвест 2000" предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.
За да бъдат използвани, необходимо е родителите/учениците да посетят сайта на едното от издателствата: www.anubis.bg, www.bulvest.com и да натиснат бутона Електронно четими учебници. В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА II СРОК

График на приемните дни на учителите  за II срок  
График  на консултациите по предмети за за II срок

Седмично разписание за V–VII клас

Разписание на часовете за II срок
 
Учебният процес в III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провежда само първа смяна,  без промяна в организацията на учебните часове. В сградата са осигурени оптимални условия за провеждане на учебните занятия.                  


УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

1. Стратегия за развитие на III ОУ „Ангел Кънчев“ за периода 2016-2020 година

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищни учебни планове


4.            Форма на обучение- дневна

5. Годишен план за дейността на училището

6. Мерки за повишаване качеството на образованието
7. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
8.
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и  за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9. Етичен  кодекс
10. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
11.
Процедура за  предоставяне на достъп до обществена информация
12.
Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица13. Правилник за вътрешния трудов ред
14. Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
15.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес16. Спортен календар за 2018-2019


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

/
НАСТОЙНИЦИ/

на учениците от ОТ III ОУ "Ангел Кънчев",


на Вашето внимание са бланки (за изтегляне)

на документи за учебната 2018-2019 година

Публикувано на 12.10.2018 г.


  Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

Ръководството на IIIОУ "Ангел Кънчев " Варна изказва благодарността си на колегията и родителската общност по повод организицията и реализирането на VII среща по европейския проект "Светът около нас и неговото културно и природно наследство". Екипът се отличи с професионализъм и създаде чудесни условия за осъществяването на тази проява от местно и национално значение.  Положителната атмосфера, в която протече срещата, не би била възможна без неоценимата подкрепа на родителската общност. Благодарение на нейното съдействие успешно се реализираха много инициативи с образователен и възпитателен резултат.
Ръководството и  колегията високо оценяват подкрепата за тази хуманна кауза. Съпричастността на родителската общност е израз не само на ценен жест, който допринася за подобряване на качеството на възпитателната среда, а и израз на ангажираността към училищния живот.
Родители, отново сърдечно ви благодарим за съдействието и подкрепата. Надяваме се сътрудничеството между нас да продължи и за в бъдеще. Защото децата имат нужда от вашите добри дела.


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2018-2019ГОДИНА


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители на учениците от 5 клас,
На Вашето внимание са списъци на учениците по паралелки за учебната 2018-2019година
5а клас, 5б клас, 5в клас, 5г клас, 5д клас


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,
КАНДИДАТСТВАЛИ  В III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Уважаеми родители, имате възможност да се запознаете със списъците на учениците от I клас за учебната 2018/2019г.

I а клас класен ръководител: Д. Станчева
 I б клас класен ръководител: Г. Иванова
 I в клас класен ръководител: Кр. Шотакова
 I г клас класен ръководител: Св. Цанкова
 I д клас класен ръководител: Р. Велинова
 I е клас класен ръководител: Ст. Иванова
 I ж клас класен ръководител: Й. Михайлова

Публикувано на 27.06.2018г.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню