Организация - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Организация

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА


 
 

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.  

Публикувано на 06.09.2017 г.


 
 


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

  • Информация за групите за учебната 2017-2018 год. за СИП 7 клас математика,  ФУЧ Математика IV клас, ФУЧ Български език и литература IV клас, ФУЧ Български език и литература V клас, ФУЧ Математика V клас

  • Мерки за повишаване  качеството на образованието

  • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

  • План на Педагогическия съвет на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
  • Стратегия  за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

  • Годишен план на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
  • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

  • Етичен кодекс на работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна


 
 

АРХИВ   


Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

Ръководството на IIIОУ "Ангел Кънчев " Варна изказва благодарността си на колегията и родителската общност по повод организицията и реализирането на VII среща по европейския проект "Светът около нас и неговото културно и природно наследство". Екипът се отличи с професионализъм и създаде чудесни условия за осъществяването на тази проява от местно и национално значение.  Положителната атмосфера, в която протече срещата, не би била възможна без неоценимата подкрепа на родителската общност. Благодарение на нейното съдействие успешно се реализираха много инициативи с образователен и възпитателен резултат.
Ръководството и  колегията високо оценяват подкрепата за тази хуманна кауза. Съпричастността на родителската общност е израз не само на ценен жест, който допринася за подобряване на качеството на възпитателната среда, а и израз на ангажираността към училищния живот.
Родители, отново сърдечно ви благодарим за съдействието и подкрепата. Надяваме се сътрудничеството между нас да продължи и за в бъдеще. Защото децата имат нужда от вашите добри дела.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню