Организация - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Организация

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 


Безплатен достъп
за родители и ученици
до електронно четимите учебници

Според изискванията на Министерството на образованието и науката ИК "Анубис"и издателство "Булвест 2000" предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.
За да бъдат използвани, необходимо е родителите/учениците да посетят сайта на едното от издателствата: www.anubis.bg, www.bulvest.com и да натиснат бутона Електронно четими учебници. В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.


ДОКУМЕНТИ

 •  График на консултациите на учителите за 1 срок

 •  График  на приемните дни на учителите за 1срок
 •  График на часовете за I срок    
 •  Разписание на часовете за 5, 6 и 7 клас  
 • Мерки за повишаване  качеството на образованието

 • Спортен календар за 2018-2019 година
 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен план на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна


 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Етичен кодекс на работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи


 • Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

 


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители на учениците от 5 клас,
На Вашето внимание са списъци на учениците по паралелки за учебната 2018-2019година
5а клас, 5б клас, 5в клас, 5г клас, 5д клас


 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

 • III Основно училище “Ангел Кънчев“  няма свободни места за прием в първи клас и подготвителните групи.

 • На Вашето внимание са Резултатите от класирането на 15.06.2018г.

Публикувано  на 25.06.2018г.

 • На Вашето внимание е публичен файл с класираните деца.

Заявлението за записване може да изтеглите от тук .

Публикувано в 17.00 ч. на 05.06.2018г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,
КАНДИДАТСТВАЛИ  В III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Уважаеми родители, имате възможност да се запознаете със списъците на учениците от I клас за учебната 2018/2019г.

I а клас класен ръководител: Д. Станчева
 I б клас класен ръководител: Г. Иванова
 I в клас класен ръководител: Кр. Шотакова
 I г клас класен ръководител: Св. Цанкова
 I д клас класен ръководител: Р. Велинова
 I е клас класен ръководител: Ст. Иванова
 I ж клас класен ръководител: Й. Михайлова

Публикувано на 27.06.2018г.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


Уважаеми родители,
Можете да се запознаете със списъка  на деца,
класирани за прием в подготвителнагрупа за учебната 2018/2019 г.
За учебната 2018/2019 година няма да бъде сформирана
самостоятелна подготвителна група 5-годишни деца.
Класираните 5-годишни деца ще бъдат включени
в сборна подготвителна група за 5- и 6- годишни деца.

Публикувано на 15.06.2018г.

Благодарим Ви, че избрахте  III ОУ "Ангел Кънчев" за Вашето дете!ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с приема в I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля да се запознаете с актуалните списъци с адресите по прилежащи райони на училищата.

Публикувано на 22.05.2018г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На Вашето внимание е линк с адресите в прилежащия към училището район за прием на ученици в I клас.
https://school.is-vn.bg/index 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРХИВ   Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

Ръководството на IIIОУ "Ангел Кънчев " Варна изказва благодарността си на колегията и родителската общност по повод организицията и реализирането на VII среща по европейския проект "Светът около нас и неговото културно и природно наследство". Екипът се отличи с професионализъм и създаде чудесни условия за осъществяването на тази проява от местно и национално значение.  Положителната атмосфера, в която протече срещата, не би била възможна без неоценимата подкрепа на родителската общност. Благодарение на нейното съдействие успешно се реализираха много инициативи с образователен и възпитателен резултат.
Ръководството и  колегията високо оценяват подкрепата за тази хуманна кауза. Съпричастността на родителската общност е израз не само на ценен жест, който допринася за подобряване на качеството на възпитателната среда, а и израз на ангажираността към училищния живот.
Родители, отново сърдечно ви благодарим за съдействието и подкрепата. Надяваме се сътрудничеството между нас да продължи и за в бъдеще. Защото децата имат нужда от вашите добри дела.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню