Организация - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Организация

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 


Безплатен достъп
за родители и ученици
до електронно четимите учебници

Според изискванията на Министерството на образованието и науката ИК "Анубис"и издателство "Булвест 2000" предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.
За да бъдат използвани, необходимо е родителите/учениците да посетят сайта на едното от издателствата: www.anubis.bg, www.bulvest.com и да натиснат бутона Електронно четими учебници. В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.


ДОКУМЕНТИ

 •  График на консултациите на учителите за 1 срок

 •  График  на приемните дни на учителите за 1срок
 •  График на часовете за I срок  
 •  Разписание на часовете за 5, 6 и 7 клас  
 • Мерки за повишаване  качеството на образованието


 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен план на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна


 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Етичен кодекс на работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи


 • Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

 


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители на учениците от 5 клас,
На Вашето внимание са списъци на учениците по паралелки за учебната 2018-2019година
5а клас, 5б клас, 5в клас, 5г клас, 5д клас


 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

 • III Основно училище “Ангел Кънчев“  няма свободни места за прием в първи клас и подготвителните групи.

 • На Вашето внимание са Резултатите от класирането на 15.06.2018г.

Публикувано  на 25.06.2018г.

 • На Вашето внимание е публичен файл с класираните деца.

Заявлението за записване може да изтеглите от тук .

Публикувано в 17.00 ч. на 05.06.2018г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА,
КАНДИДАТСТВАЛИ  В III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Уважаеми родители, имате възможност да се запознаете със списъците на учениците от I клас за учебната 2018/2019г.

I а клас класен ръководител: Д. Станчева
 I б клас класен ръководител: Г. Иванова
 I в клас класен ръководител: Кр. Шотакова
 I г клас класен ръководител: Св. Цанкова
 I д клас класен ръководител: Р. Велинова
 I е клас класен ръководител: Ст. Иванова
 I ж клас класен ръководител: Й. Михайлова

Публикувано на 27.06.2018г.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ
НА ДЕЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


Уважаеми родители,
Можете да се запознаете със списъка  на деца,
класирани за прием в подготвителнагрупа за учебната 2018/2019 г.
За учебната 2018/2019 година няма да бъде сформирана
самостоятелна подготвителна група 5-годишни деца.
Класираните 5-годишни деца ще бъдат включени
в сборна подготвителна група за 5- и 6- годишни деца.

Публикувано на 15.06.2018г.

Благодарим Ви, че избрахте  III ОУ "Ангел Кънчев" за Вашето дете!ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с приема в I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Моля да се запознаете с актуалните списъци с адресите по прилежащи райони на училищата.

Публикувано на 22.05.2018г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
На Вашето внимание е линк с адресите в прилежащия към училището район за прием на ученици в I клас.
https://school.is-vn.bg/index 
 


ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

за учебната 2018-2019 година:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 • Имате възможност да подавате и онлайн заявление за кандидатстване  след 7 клас

 • Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно и заявленията ще постъпват в една и съща система, така независимо през кой сайт се подава заявлението, то ще бъде прието в системата.

 • Подаването на заявления на хартиен носител за кандидатстване може да направите в училището- гнездо ОУ"Добри   Чинтулов"- гр. Варна.
 • При кандидатстване за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 • При електронно подаване на документите същото е необходимо да се сканира и прикачи в системата.
 • Учениците, които желаят да кандидатстват за специалности Корабоводене- морско и Електрообзавеждане на кораби в ВМГ" Св. Николай Чудотворец"- гр. Варна трябва да имат нормално цветоусещане, съгласно Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица, а за специалността Очна оптика в ПГХХВТ"Дмитрий Менделеев"- гр.Варна- нормален слух, зрение и цветоусещане, съгласно Наредба №23/15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия Техник по очна техника, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство.


Можете да се запознаете  с графика на дейностите по приема тук>>

Публикувано на 30.05.2018г.

ОЩЕ ЗА НВО 2018Виж тук>>


 
 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА


 
 

Документи за учебната 2017/2018 година


 • График на консултациите на учителите за 2 срок

 • График  на приемните дни на учителите за 2 срок
 • График на часовете за II срок
 •  Разписание на часовете за 1 клас  
 •  Разписание на часовете за 2 клас
 •  Разписание на часовете за 3 клас
 •  Разписание на часовете за 4 клас
 •  Разписание на часовете за 5, 6 и 7 клас
 • Сборни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване /Виж >>Бюджет на училището

 • Меркиза повишаване  качеството на образованието

 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен план на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Етичен кодекс на работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
 • Учители, класни ръководители

 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2017-2018 година /Виж на >> Организация/

 • Спортен календар

Публикувано на 03.10.2017 г. 
 


УВАЖАЕМИ
УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

ВАКАНЦИИТЕ И НЕУЧЕБНИТЕ ДНИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА СА:

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 • 21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

 • 23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 • 25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 • 01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)

 • 15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
 
 


IIIОУ" Ангел Кънчев"- Варна

ОБЯВЯВА

 • Договор с "Ученичиско и столово хранене " ЕАД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 03.01.2018г.

 • Договор с "МР 96 " ЕООД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 22.12.2017г.

 • Протокол на комисията от работата на комисията за разглеждане на офертите по процедура за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 21.12.2017г.
 • Конкурс за почасово отдаване под наем на части от имот- публична общинска собственост Виж тук >>Публикувано на 18.12.2017г.

 • Удължаване на сроковете за подаване на оферти за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 12.12.2017г.

 • Прекратяване на процедура за обществена поръчка за ремонтна дейност Виж тук >> Публикувано на 08.12.2017г.

 • Откриване на процедура за обществена поръчка за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 04.12.2017г.

 • Откриване на процедура за обществена поръчка за ремонтна дейност  Виж тук >> Публикувано на 28.11.2017г.
 
 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна  

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 07.02.2018 г.
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:


01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)

 
 

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.  

Публикувано на 06.09.2017 г.


 
 

АРХИВ   Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

Ръководството на IIIОУ "Ангел Кънчев " Варна изказва благодарността си на колегията и родителската общност по повод организицията и реализирането на VII среща по европейския проект "Светът около нас и неговото културно и природно наследство". Екипът се отличи с професионализъм и създаде чудесни условия за осъществяването на тази проява от местно и национално значение.  Положителната атмосфера, в която протече срещата, не би била възможна без неоценимата подкрепа на родителската общност. Благодарение на нейното съдействие успешно се реализираха много инициативи с образователен и възпитателен резултат.
Ръководството и  колегията високо оценяват подкрепата за тази хуманна кауза. Съпричастността на родителската общност е израз не само на ценен жест, който допринася за подобряване на качеството на възпитателната среда, а и израз на ангажираността към училищния живот.
Родители, отново сърдечно ви благодарим за съдействието и подкрепата. Надяваме се сътрудничеството между нас да продължи и за в бъдеще. Защото децата имат нужда от вашите добри дела.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню