Организация - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Организация

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА


 
 

Документи за учебната 2017/2018 година


 • График на консултациите на учителите за 2 срок

 • График  на приемните дни на учителите за 2 срок
 • График на часовете за II срок
 •  Разписание на часовете за 1 клас  
 •  Разписание на часовете за 2 клас
 •  Разписание на часовете за 3 клас
 •  Разписание на часовете за 4 клас
 •  Разписание на часовете за 5, 6 и 7 клас
 • Сборни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване /Виж >>Бюджет на училището

 • Меркиза повишаване  качеството на образованието

 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен план на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Етичен кодекс на работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
 • Учители, класни ръководители

 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2017-2018 година /Виж на >> Организация/

 • Спортен календар

Публикувано на 03.10.2017 г. 
 


УВАЖАЕМИ
УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

ВАКАНЦИИТЕ И НЕУЧЕБНИТЕ ДНИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА СА:

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 • 21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

 • 23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 • 25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост


КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 • 01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)

 • 15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)
 
 

Документи за учебната 2017/2018 година


 • График на консултациите на учителите за 2 срок

 • График  на приемните дни на учителите за 2 срок
 • График на часовете за II срок
 •  Разписание на часовете за 1 клас  
 •  Разписание на часовете за 2 клас
 •  Разписание на часовете за 3 клас
 •  Разписание на часовете за 4 клас
 •  Разписание на часовете за 5, 6 и 7 клас
 • Сборни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване /Виж >>Бюджет на училището

 • Меркиза повишаване  качеството на образованието

 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен планна IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Етичен кодексна работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Програмна системаза обучението на децата от подготвителните групи
 • Учители, класни ръководители

 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2017-2018 година /Виж на >> Организация/

 • Спортен календар

Публикувано на 03.10.2017 г. 
 


IIIОУ" Ангел Кънчев"- Варна

ОБЯВЯВА

 • Договор с "Ученичиско и столово хранене " ЕАД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 03.01.2018г.

 • Договор с "МР 96 " ЕООД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 22.12.2017г.

 • Протокол на комисията от работата на комисията за разглеждане на офертите по процедура за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 21.12.2017г.
 • Конкурс за почасово отдаване под наем на части от имот- публична общинска собственост Виж тук >>Публикувано на 18.12.2017г.

 • Удължаване на сроковете за подаване на оферти за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 12.12.2017г.

 • Прекратяване на процедура за обществена поръчка за ремонтна дейност Виж тук >> Публикувано на 08.12.2017г.

 • Откриване на процедура за обществена поръчка за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година Виж тук >>Публикувано на 04.12.2017г.

 • Откриване на процедура за обществена поръчка за ремонтна дейност  Виж тук >> Публикувано на 28.11.2017г.
 
 


Документи
за учебната 2017/2018 година


 • Сборни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване /Виж >>Бюджет на училището

 • Меркиза повишаване  качеството на образованието

 • Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Стратегия за развитие на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Годишен планна IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Правилник за дейността на IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

 • Етичен кодексна работещите в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна
 • Графикна консултациите и приемните дни на учителите за 1 срок
 • Програмна системаза обучението на децата от подготвителните групи
 • График на часовете за 1 срок
 • Разписаниена часовете за 1 клас
 • Разписаниена часовете за 2клас

 • Разписаниена часовете за 3 клас

 • Разписание на часовете за 4 клас
 • Разписаниена часовете за 5,6 и 7 клас
 • Учители, класни ръководители

 • Ваканции и неучебни дни за учебната 2017-2018 година /Виж на >> Организация/

 • Спортен календар

Публикувано на 03.10.2017 г. 
 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна  

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 07.02.2018 г.
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:


01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)

 
 

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.  

Публикувано на 06.09.2017 г.


 
 

АРХИВ   Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О   П И С М О

Ръководството на IIIОУ "Ангел Кънчев " Варна изказва благодарността си на колегията и родителската общност по повод организицията и реализирането на VII среща по европейския проект "Светът около нас и неговото културно и природно наследство". Екипът се отличи с професионализъм и създаде чудесни условия за осъществяването на тази проява от местно и национално значение.  Положителната атмосфера, в която протече срещата, не би била възможна без неоценимата подкрепа на родителската общност. Благодарение на нейното съдействие успешно се реализираха много инициативи с образователен и възпитателен резултат.
Ръководството и  колегията високо оценяват подкрепата за тази хуманна кауза. Съпричастността на родителската общност е израз не само на ценен жест, който допринася за подобряване на качеството на възпитателната среда, а и израз на ангажираността към училищния живот.
Родители, отново сърдечно ви благодарим за съдействието и подкрепата. Надяваме се сътрудничеството между нас да продължи и за в бъдеще. Защото децата имат нужда от вашите добри дела.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню