Процедури по ЗОП - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Процедури по ЗОП

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна обявява обществена поръчка с предмет Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ "Ангел Кънчев" за 2019 година по обособени позиции:

I обособена позиция- Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ "Ангел Кънчев"
II обособена позиция-
Доставка на топъл обяд за децата от подготвителните групи на целодневен режим със спане

                       НОВА ИНФОРМАЦИЯ
Протокол (файл за сваляне )
Доклад  (файл за сваляне )
Решение (файл за сваляне  )

Публикувано на 10.01.2019г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III ОУ "Ангел Кънчев"- Варна обявява обществена поръчка с предмет Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ "Ангел Кънчев" за 2019 година по обособени позиции:

I обособена позиция- Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ "Ангел Кънчев"
II обособена позиция- Доставка на топъл обяд за децата от подготвителните групи на целодневен режим със спане

1. Решение за откриване на процедура (файл за сваляне  )
2. Обявление за поръчка (файл за сваляне  
)
3. Документация (файл за сваляне  
)                                          
4. Приложения на документация (файл за сваляне
)
5. ЕЕДОП (файлове за сваляне  
)

6. ЕЕДОП (файлове за сваляне
)

7. Договор (файл за сваляне   или )


III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА

Обществена поръчка за доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от III и VII клас  в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2018/2019 година   

Виж Архив на документите тук


Обществена поръчка за доставка на  познавателни книжки за безвъзмездно ползвяне от деца в подготвителните групи в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2018/2019 година

Виж Архив на документите тук

Обществена поръчка за доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от  учениците от I, II, IV, V и VI клас в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2018/2019 година

Виж Архив на документите тук


Обществена поръчка за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас в III ОУ"Ангел Кънчев"  за  2018 година

Виж Архив на документите тук

Обществена поръчка за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас  в  III ОУ"Ангел Кънчев"  за  2018 година  

Виж Архив на документите тук

Обществена поръчка за ремонтни дейности  в  III ОУ"Ангел Кънчев"  за  2018 година   

Виж Архив на документите тук

Обществена поръчка за  доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от  учениците от II и VI клас в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2018/2019 година

Виж Архив на документите тук

Обществена поръчка за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас  в  III ОУ"Ангел Кънчев"  за  2017 година  

Виж Архив на документите тук

Извършване на ремонтни дейности в тоалетни на първи и втори етажи на корпус “A” в сградата на III ОУ „Ангел Кънчев“,
гр. Варна

Виж Архив на документите тук

Обществена поръчка за  доставка за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от I, III, IV, V и VII клас в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2016/2017 година

Виж Архив на документите тук


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню