Процедури по ЗОП - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Процедури по ЗОП

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 

УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА

III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
за доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване
от
учениците от  III и VII клас
в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2018/2019 година
Документи:

Договори:

    Договор  с "Анубис- Булвест ООД"
    
Договор  с "Просвета- София" АД
    
Договор  със "С.А.Н.ПРО" ООД     
    
Договор  с "Педагог 6" "

Решениe
Протокол от заседание на комисията           

Публикувано на 03.08.2018 г.

Заповед за стартиране на процедурата
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  
Покани за подаване на оферти:

"Анубис- Булвест ООД"
"Просвета- София" АД
"С.А.Н.ПРО" ООД
"Педагог 6"

Приложения (Образци на документи)

Публикувано на 27.07.2018 г.

 
 


2017-2018 ГОДИНА


III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
на III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА  за доставка на  познавателни книжки за безвъзмездно ползвяне от деца в подготвителните групи в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2018/2019 година
Документи:


 • Договор за доставка на познавателни книжки и помагала

Публикувано на 15.05.2018 г.

 • Решение на комисията

 • Протокол от заседание на комисията

Публикувано на 02.05.2018 г.

 • Писма - покани за подаване на оферти

 • Приложения (образци на документи)
 • Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка
 • Заповед за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчкаПубликувано на 20.04.2018 г.

III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
на III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА  за доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от  учениците от I,II,  IV, V и VI клас
в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2018/2019 година

Документи:

 • Договор 3

Публикувано на 29.03.2018 г.

 • Договор 2

Публикувано на 26.03.2018 г.

 • Договор 1     

Публикувано на 23.03.2018 г.                                                                                                                                                                                                            

 • Решение на комисията за  класиране на оферти за избор на изпълнител

 • Протокол на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти и класиране на участниците

Публикувано на 13.03.2018 г.

 • Заповед за стартиране на процедурата

 • Технически спецификации по процедура "Доставка на  учебници и учебни помагала"

 • Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

 • Приложения

Покани за подаване на оферти:

 • Покана до "Анубис- Булвест ООД"

 • Покана до "Просвета- София" АД

 • Покана до "С.А.Н.ПРО" ООД

Публикувано на 23.02.2018 г.


 
 


О Б Я В А

III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна обявява
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
за доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от
учениците от I ,II, IV, V и VI клас за учебната 2018/2019 година   
                                                                                                                                                          

Публикувано на 23.02.2018 г.


 
 

2017-2018 ГОДИНА

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 • Договор с "Ученическо и столово хранене " ЕАД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година

Виж договора >>

 • Договор с "МР 96 " ЕООД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година                                                      

Виж договора >>

 • Протокол на комисията от работата на комисията за разглеждане на офертите по процедура за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година

Виж протокола >>

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА

 • Удължаване на сроковете за подаване на оферти за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година

Виж заповед за удължаване >>

 • Прекратяване на процедурата за обществена поръчка за ремонтна дейност

Виж заповед за прекратяване >>

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
НА
 III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2018 ГОДИНА


 • Заповед за стортиране на процедура

 • Обява за обществена поръчка

 • Документация

 • Приложение с образци

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ


 •    Заповед за стартиране на процедурата

 •    Обява за обществена поръчка

 •    Количествена сметка

 •    Методика

 •    Техническа спецификация

 •    Проект на договора

 •    Количествено- стойностна сметка

 •    Образец 1

 •    Образец 2

 •    Образец 3

 •    Образец 4

 •    Образец 5

 •    Образец 6

 •    Образец 7

 •    Образец 8

 •    Образец 8а
 •    Образец 9
 •    Образец 10
 •    Образец 11
 •    Образец 12 
 

2017 ГОДИНА
III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
за доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване
от учениците от II и VI клас в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2017/2018 година

Договори:

 •     Договор с "Анубис- Булвест ООД"

 •     Договор с "Просвета- София" АД

 •     Договор със "С.А.Н.ПРО" ООД     Публикувано на 29.08.2017 г.

Документи:

  Покани за подаване на оферти:

 • "Анубис- Булвест ООД"

 • "Просвета- София" АД

 • "С.А.Н.ПРО" ООД

 • Приложения(Образци на документи) Публикувано на 21.08.2017 г.


 
 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
на III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от I, III, IV, V и VII клас
в
III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2017/2018 година

Договори:

Документи:

   Покана за подаване на оферти:

 
 

2017 ГОДИНА
III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
НА  III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2017 ГОДИНА

 • Заповед за стортиране на процедура

 • Обява за обществена поръчка

 • Указания за подготовка на офертата

 • Техническа спецификация
 • Оферта по образец

 • Заповед за удължаване на срока
 • Протокол на комисията ЗЗЛД
 • Доклад на комисията ЗЗЛД
 • Договор


 
 

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ
ноември 2016 година

Извършване на ремонтни дейноти в тоалетни на първи и втори етажи на корпус “A”
в сградата на III ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Варна АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ Виж тук>>

 
 

2016 ГОДИНА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА
за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от I, III, IV, V и VII клас
в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2016/2017 година

Договори:

 •    Договор с "Анубис- Булвест ООД"

 •    Договор с "Просвета- София" АД

 •    Договор с "С.А.Н.ПРО" ООД

Документи:

 •    Решение

 •    Протокол от заседание на комисията

 •    Заповед за стартиране на процедурата

 •    Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

   Покана за подаване на оферти:

 • "Анубис- Булвест ООД"

 • "Просвета- София" АД

 • "С.А.Н.ПРО" ООД

 • "Летера" ЕООД

 • Приложения (Образци на документи)                                    Виж тук  >> АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню