Процедури по ЗОП - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Процедури по ЗОП

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 

2017-2018 година

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА


 • Договор с "Ученическо и столово хранене " ЕАД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година

Виж договора >>

 • Договор с "МР 96 " ЕООД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година                                                      

Виж договора >>

 • Протокол на комисията от работата на комисията за разглеждане на офертите по процедура за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година

Виж протокола >>


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА


 • Удължаване на сроковете за подаване на оферти за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на   III ОУ"Ангел Кънчев"за 2018 година

Виж заповед за удължаване >>

 • Прекратяване на процедурата за обществена поръчка за ремонтна дейност

Виж заповед за прекратяване >>


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
НА  III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2018 ГОДИНА


 • Заповед за стортиране на процедура

 • Обява за обществена поръчка

 • Документация

 • Приложение с образци


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ


 •    Заповед за стартиране на процедурата

 •    Обява за обществена поръчка

 •    Количествена сметка

 •    Методика

 •    Техническа спецификация

 •    Проект на договора

 •    Количествено- стойностна сметка

 •    Образец 1

 •    Образец 2

 •    Образец 3

 •    Образец 4

 •    Образец 5

 •    Образец 6

 •    Образец 7

 •    Образец 8

 •    Образец 8а
 •    Образец 9
 •    Образец 10
 •    Образец 11
 •    Образец 12 
 

2017 година


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
за доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване

от учениците от II и VI клас
в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2017/2018 година


Договори:
Публикувано на 29.08.2017 г.


Документи:

Публикувано на 24.08.2017 г.

 •   Заповед за стартиране на процедурата

 •   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка


  Покани за подаване на оферти:


 • "Анубис- Булвест ООД"

 • "Просвета- София" АД

 • "С.А.Н.ПРО" ООД


 • Приложения (Образци на документи)

Публикувано на 21.08.2017 г.

 
 


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
на III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА
за доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от I, III, IV, V и VII клас
в III ОУ"Ангел Кънчев"  за учебната 2017/2018 година


Договори:


Документи:
   Покана за подаване на оферти:


 
 

2017 ГОДИНА


III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА ОБЯВЯВА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
НА  III ОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 201
7 ГОДИНА

 • Заповед за стортиране на процедура

 • Обява за обществена поръчка

 • Указания за подготовка на офертата

 • Техническа спецификация
 • Оферта по образец

 • Заповед за удължаване на срока
 • Протокол на комисията ЗЗЛД
 • Доклад на комисията ЗЗЛД
 • Договор


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню