Публични покани - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Публични покани

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 


ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

 
 


ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 
 

IIIОУ"АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
 
 

  П Л А Щ А Н И Я      П Л А Щ А Н И Я     П Л А Щ А Н И Я    П Л А Щ А Н И Я    П Л А Щ А Н И Я

 ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Ф А К Т У Р А

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДАТА  НА ПЛАЩАНЕ

ОСНОВАНИЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ

КОРЕКТОЙЛ БГ  2016

18.01.2016

0000000001

19 953. 65 лв.

КОРЕКТОЙЛ БГ 2016

15.02.2016

0000000004

19 256. 20 лв.

/Съгласно Борсов договор № 30 от 14.01.2016 г./

МР 96 ЕООД

29.02.2016

3000000329

4 172. 16 лв.

ЗАЛИВА 47- СП АД

29.02.2016

1000002056

802. 40 лв.

 

ДОГОВОРИ


ДОГОВОР със "ЗАЛИВА 47 - СП" АД
с предмет на договаряне

"Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в Трето основно училище "Ангел Кънчев" за 2016 година по следните обособени позиции:
II обособена позиция:  Дофинансиране на кетърингова доставка - топъл обяд за подготвителни групи с 5- годишни деца на целодневен режим на обучение със спане"                                                                                                                                    

Файл за изтеглянеДОГОВОР със "МР - 96" ЕООД
с предмет на договаряне

"Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в Трето основно училище "Ангел Кънчев" за 2016 година по следните обособени позиции:
I обособена позиция: Доставка на закуска и/или мляко/или плодове за децата от подготвителни групи с 6- годишни деца и ученици от първи до четвърти клас

Файл за изтегляне

 
 


ПРОТОКОЛ
за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура с предмет:
"Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в Трето основно училище "Ангел Кънчев" за 2016 година по следните обособени позиции:

I обособена позиция: Доставка на закуска и/или мляко/или плодове за децата от подготвителни групи с 6- годишни деца и ученици от първи до четвърти клас
II обособена позиция: Дофинансиране на кетърингова доставка - топъл обяд за подготвителни групи с 5- годишни деца на целодневенрежим на обучение със спане"

                                                                                                           Файл за изтегляне                                                                            
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню