Публични покани - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Публични покани

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

  П Л А Щ А Н И Я      П Л А Щ А Н И Я     П Л А Щ А Н И Я    П Л А Щ А Н И Я    П Л А Щ А Н И Я


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Ф А К Т У Р А

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДАТА  НА ПЛАЩАНЕ

ОСНОВАНИЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ

КОРЕКТОЙЛ БГ  2016

18.01.2016

0000000001

19 953. 65 лв.

КОРЕКТОЙЛ БГ 2016

15.02.2016

0000000004

19 256. 20 лв.

/Съгласно Борсов договор № 30 от 14.01.2016 г./

МР 96 ЕООД

29.02.2016

3000000329

4 172. 16 лв.

ЗАЛИВА 47- СП АД

29.02.2016

1000002056

802. 40 лв.

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
"Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас
в IIIОУ "Ангел Кънчев" за 2016 година

АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ: Заповед за стартиране на процедурата,Публична покана,Указания за подготовка на офертата,Техническа спецификация,Оферта по образец,протокол за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура ,ДОГОВОР със "ЗАЛИВА 47 - СП" АД с предмет на договаряне  Дофинансиране на кетърингова доставка - топъл обяд за подготвителни групи с 5- годишни деца на целодневен режим на обучение със спане", ДОГОВОР със "МР - 96" ЕООДс предмет на договаряне" Доставка на закуска и/или мляко/или плодове за децата от подготвителни групи с 6- годишни деца и ученици от първи до четвърти клас
                                                                                        


,

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню