Бюджет на училището - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Бюджет на училището

ЗА УЧИЛИЩЕТО
 


БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО

 
 


БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 година

Публикувано на 8.10.2018г

Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 година

Публикувано на 8.07.2018г

Финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година

Публикувано на 14.06.2018г.

 на дейност 3/01/318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" по бюджета на Община ВАРНА за 2018год.; на дейност 3/01/338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" по бюджета на Община ВАРНА за 2018год.; на дейност 3/01/322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНЕ УЧИЛИЩА III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" по бюджета на Община ВАРНА за 2018год.                                                                                     

Публикувано на 14.05.2018г.


 
 

2015 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2015 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 6 ГОДИШНИ ДЕЦА НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2015 ГОДИНА
 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2015 ГОДИНА

 • ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2015 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2015 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2015 ГОДИНА


2016 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"  ЗА 2016 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 6 ГОДИШНИ ДЕЦА НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2016 ГОДИНА

 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2016 ГОДИНА

 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2016 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2016 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2016 ГОДИНА


2017 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2017 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2017 ГОДИНА

 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2017 ГОДИНА

 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2017 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2017 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017 ГОДИНА


2018 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА 2018 ГОДИНА

 • СБОРЕН ОТЧЕТ  ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2018 ГОДИНА
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню