Учителска колегия - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Учителска колегия

ЗА УЧИЛИЩЕТО
 


Класни ръководители на паралелките за учебната 2019/2020г.


ПГ А 6-год. - Елена Костадинова Ташева, Росица Димитрова Владимирова
ПГ Б 6-год. - Цветанка Костова Кирякова, Стилияна Христова Стоянова
I а клас
Татяна Борисова Събева
I б  клас - Мая Колева Желева
I в клас  - Юлия Дончева Димитрова
I г клас - Албена Димитрова Петрова
I д клас - Галина Жекова Желева  
I е клас
Ирена Лазарова Георгиева
I ж клас
Виолета Петрова Василева
II а клас - Диана Тодорова Станчева
II б клас - Галина Христова Иванова
II в клас
Красимира Стефанова Шотакова
II г клас - Светлана Димитрова Цанкова
II д  клас - Румяна Пенчева Велинова
II е  клас - Стоянка Тодорова Иванова
II ж клас - Йорданка Кирилова Михайлова
III а клас - Мариана Георгиева Ралчева
III б клас - Даниела Ангелова Рошманова
III в  клас
Добромира Георгиева Камбурова
III г клас - Татяна Минкова Маринова  
III д  клас
Искра Христова Христова
III е  клас
Петя Иванова Стоянова
III ж клас
Кристина Добринова Георгиева
III з клас - Мария Тодорова Попова
IV а клас - Снежина Борисова Янева
IV б клас - Бисерка Стоянова Василева
IV в клас - Живка Димитрова Пенева
IV г клас
Таня Великова Босева
IV д клас - Катя  Николова Любенова
IV е клас - Дияна Николова Величкова
IV ж клас - Теодора Росенова Дянкова
IV з клас - Надя Ангелова Катранджиева
V а клас - Юлия Стоянова Тодорова
V б клас - Ивелина Димова Петрова
V в клас - Ивелина Йорданова Савова
V г клас
Виолета Михайлова Атанасова
V д клас
Миглена Филчева Андреева
V e клас
Георги Бориславов Поляков
VI а клас - Петър Илиев Петров
VIб клас
Иванка Янкова Томова
VI в клас - Галина Георгиева Георгиева
VI г клас
Грета Димитрова Николова
VI д клас
Ралица Николова Далева
VII а клас
Елисавета Александрова Хаджиева
VII б клас
Валентина Дамянова Михнева
VII в клас
Иванка Танева Василева
VII г клас
Галина Минкова Стоева
VII д клас
Яна Славова Цонкова

  

                          Учители по ДЦО за учебната 2019/2020г.


ЦО  I а
Валентина Сергеева Василева-Стоянова
ЦО  I б
Павлина Михова Жечева
ЦО  I в
Гергана Недялкова Ненкова
ЦО  I г
Вартануш Киркор Генчева
ЦО  I д
Рая Недялкова Русева
ЦО  I е
Виолета Добрева Петрова
ЦО  I ж
Жени Златева Радева
ЦО  II а
Рефие Рашид Хасан
ЦО  II б
Даниела Янкова Плугчиева
ЦО  II в
Атанаска Тодорова Атанасова
ЦО  II г
Мирена Ганчева Василева
ЦО  II д
Анелия Вескова Велинова
ЦО  II е
Татяна Георгиева Гюзелева
ЦО  II ж
Христина Божидарова Стайкова
ЦО  III а
Живка Петрова Ралчева
ЦО  III б
Ивелина Кръстева Георгиева
ЦО  III в
Иванка Бочева Пукова
ЦО  III г, з  
 Христина Стойнова Тодорова
ЦО  III д, з  
Надежда Тодорова Николаева
ЦО  III е, з
Милен Рачев Стоянов
ЦО  III ж
Мария Йорданова Генкова
ЦО  IV а
Валя Виткова Йоргова
ЦО  IV в, б
Нели Иванова Николова
ЦО  IV г
Светлана Христова Петрова
ЦО  IV д
Цветелина Светлева Якимова-Николова
ЦО  IV е
Боянка Добрева Стефанова
ЦО  IV ж
Миглена Славова Бежанова
ЦО  IV з
 Светла Косева Полихронова
ЦО  V а, б, в, г, д, е
 Димитрина Йорданова Георгиева
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню