Учителска колегия - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Учителска колегия

ЗА УЧИЛИЩЕТО
 

УЧИТЕЛСКА КОЛЕГИЯ

Учебна 2017-2018 година

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ

 • Ася  Александрова Дончева- педагогически съветник

 • Ваня Георгиева Илиева- педагогически съветник

УЧИТЕЛИ

 • ПГ 5 а – Калинка Вескова Стаменова, Катя Костадинова

 • ПГ 6 а - Елена Костадинова Ташева, Росица Димитрова Владимирова

 • ПГ 6 б - Жени Златева Радева, Цветанка Костова Кирякова

 • I а клас - Мариана Георгиева Ралчева

 • I б клас - Даниела Ангелова Рошманова

 • I в  клас – Добромира Георгиева Камбурова

 • I г клас - Татяна Минкова Маринова  

 • I д  клас – Искра Христова Христова

 • I е  клас – Петя Иванова Стоянова

 • I ж клас – Кристина Добринова Георгиева

 • I з клас - Мария Тодорова Попова

 • II а клас - Снежина Борисова Янева

 • II б клас - Бисерка Стоянова Василева

 • II в клас - Живка Димитрова Пенева

 • II г клас – Таня Великова Босева

 • II д клас - Катя  Николова Любенова

 • II е клас - Дияна Николова Величкова

 • II ж клас - Теодора Росенова Дянкова

 • II з клас - Надя Ангелова Катранджиева

 • III а клас – Татяна Борисова Събева

 • III б  клас - Мая Колева Желева

 • III в клас  - Юлия Дончева Димитрова

 • III г клас - Албена Димитрова Петрова

 • III д клас - Галина Жекова Желева  

 • III е клас - Елена Стоянова Вълчева

 • III ж клас – Виолета Петрова Василева

 • IV а клас - Диана Тодорова Станчева

 • IV б клас - Галина Христова Иванова

 • IV в  клас - Йорданка Кирилова Михайлова

 • IV г клас - Светлана Димитрова Цанкова

 • IV д  клас - Румяна Пенчева Велинова

 • IV е  клас - Стоянка Тодорова Иванова

 • V а клас – Елисавета Александрова Хаджиева

 • V б клас – Валентина Дамянова Михнева

 • V в клас – Иванка Танева Василева

 • V г клас – Галина Минкова Стоева

 • V д клас – Яна Славова Цонкова

 • VI а клас - Ивелина Йорданова Савова

 • VI б клас - Ивелина Димова Петрова

 • VI в клас - Юлия Стоянова Тодорова

 • VI г клас – Димитричка Тодорова Анастасова

 • VII а клас – Иванка Янкова Томова

 • VII б клас - Галина Георгиева Георгиева

 • VII в клас – Георги Бориславов Поляков

 • VII г клас – Петър Илиев Петров

• Нела Стоянова Кенарова – Калова- учител по български език и литература
• Надежда Илиева Матеева- учител по български език и литература
• Геновева Николаева Малчева- учител по английски език
• Миглена Филчева Андреева - учител по математика и ИТ
• Павлина Петрова Стоянова - учител по ИТ
• Румена Върбанова Пенчева- учител по изобразително изкуство
• Богдана Добрева Момчилова - учител по технологии и ИТ
• Стефка Иванова Узунова- учител по ФВ спорт
• Валентин Неделчев Кулев- учител по ФВ спорт
• Грета Димитрова Николова- учител по ФВ спорт
• Велина Димчева Павлова- начален учител

УЧИТЕЛИ ПО ДЦО

 • ЦО  I а – Живка Петрова Ралчева

 • ЦО  I б – Ивелина Кръстева Георгиева

 • ЦО  I в – Иванка Бочева Пукова

 • ЦО  I г  –  Росица Стефанова Златева

 • ЦО  I д  – Надежда Тодорова Николаева

 • ЦО  I е – Милен Рачев Стоянов

 • ЦО  I ж – Силвия Димитрова Иванова

 • ЦО  II а – Цветелина Стойкова Николова

 • ЦО  II б – Даниела Янкова Плугчиева

 • ЦО  II в – Валентина Евгениева Георгиева

 • ЦО  II г – Светлана Христова Петрова

 • ЦО  II д – Нели Иванова Николова

 • ЦО  II е – Боянка Добрева Стефанова

 • ЦО  II ж – Красимира Стефанова Шотакова

 • ЦО  II з –  Светла Косева Полихронова

 • ЦО  III б – Христо Соколов Андреев

 • ЦО  III г, а –  Радостина Веселинова Колева

 • ЦО  III д, в – Гергана Недялкова Ненкова

 • ЦО  III е – Анелия Вескова Велинова

 • ЦО  III ж, в  – Рефие Рашид Хасан

 • ЦО IV в, е  – Христина Стойнова Тодорова

 • ЦО  IV б, г, д – Вартануш Киркор Генчева 
 

УЧИТЕЛСКА КОЛЕГИЯ

Учебна 2016-2017 година

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ

 • Ася  Александрова Дончева- педагогически съветник

 • Ваня Георгиева Илиева- педагогически съветник

УЧИТЕЛИ В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА

 • ПГ 5 а – Надя Николова Григорова, Елена Костадинова Ташева

 • ПГ 6 а - Жени Златева Радева, Рефие Рашид Хасан

 • ПГ 6 б – Росица Димитрова Владимирова, Цветанка Костова Кирякова


УЧИТЕЛИ, КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 • I а клас - Снежина Борисова Янева

 • I б клас - Бисерка Стоянова Василева

 • I в клас - Живка Димитрова Пенева

 • I г клас - Красимира Михайлова Маринова

 • I д клас - Катя  Николова Любенова

 • I е клас - Дияна Николова Величкова

 • I ж клас - Теодора Росенова Дянкова

 • I з клас - Надя Ангелова Катранджиева

 • II а клас - Елисавета Александрова Хаджиева

 • II б  клас - Мая Колева Желева

 • II в клас  - Валентина Евгениева Георгиева

 • II г клас - Албена Димитрова Петрова

 • II д клас - Галина Жекова Желева  

 • II е клас - Елена Стоянова Вълчева

 • II ж клас – Виолета Петрова Василева

 • III а клас - Диана Тодорова Станчева

 • II б клас - Галина Христова Иванова

 • III в  клас - Йорданка Кирилова Михайлова

 • III г клас - Светлана Димитрова Цанкова

 • III д  клас - Румяна Пенчева Велинова

 • III е  клас - Стоянка Тодорова Иванова

 • IV а клас - Мариана Георгиева Ралчева

 • IV б клас - Даниела Ангелова Рошманова

 • IV в  клас - Мария Тодорова Попова

 • IV г клас - Гинка Иванова  Петкова

 • IV д  клас -Татяна Минкова Маринова  

 • IV е  клас - Кристина Добринова Георгиева

 • УЧИТЕЛИ, КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 • V а клас - Ивелина Йорданова Савова

 • V б клас - Ивелина Димова Петрова

 • V в клас - Юлия Стоянова Тодорова

 • V г клас – Димитричка Тодорова Анастасова

 • VI а клас – Иванка Янкова Томова

 • VI б клас - Галина Георгиева Георгиева

 • VI в клас - Миглена Филчева Андреева

 • VI г клас – Петър Илиев Петров

 • VII а клас – Яна Славова Цонкова

 • VII б клас – Иванка Танева Василева

 • VII в клас – Валентина Дамянова Михнева

 • УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 • Юлия Димитрова Симеонова- български език и литература

 • Геновева Николаева Малчева- английски език

 • Нина Христова Недева- география и икономика

 • Милен Петков Минчев- ДБТ, ДТИ, технологии и изобразително изкуство

 • Румена Върбанова Пенчева-изобразително изкуство

 • Валентин Неделчев Кулев- ФВспорт

 • УЧИТЕЛИ ПО ДЦО

 • ПИГ  I а – Валя Виткова Йоргова

 • ПИГ  I б – Петя Станчева Кателиева

 • ПИГ  I в – Даринка Петрова Ганева

 • ПИГ  I г –  Детелина Димитрова Петрова

 • ПИГ  I д – Нели Иванова Николова

 • ПИГ  I е – Живка Петрова Ралчева

 • ПИГ  I ж – Таня Велокова Босева

 • ПИГ  I з –  Светла Косева Полихронова

 • ПИГ  II б – Светла Мирчева Кирова

 • ПИГ  II г – Радостина Веселинова Колева

 • ПИГ  II д, а – Вартануш Киркор Генчева

 • ПИГ  II е –  Анелия Вескова Велинова

 • ПИГ  II ж, в – Ивелина Кръстева Георгиева

 • ПИГ  III а – Иглика Атанасова Влайкова - Стефанова

 • ПИГ  III б – Добромира Георгиева Камбурова

 • ПИГ  III в – Христина Стойнова Тодорова

 • ПИГ  III г, II в – Искра Христова Христова

 • ПИГ  III д – Недка Костадинова Воева

 • ПИГ  III е – Красимира Стефанова Шотакова

 • ПИГ IV клас – Нели Петрова Стоянова
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню