Учителска колегия - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

Учителска колегия

ЗА УЧИЛИЩЕТО
 

УЧИТЕЛСКА КОЛЕГИЯ

Учебна 2017-2018 година

Учители-класни ръководители, учители и учители ДЦО

Класни ръководители
на паралелките за учебната 2017/2018г.

ПГ 5 а – Калинка Вескова Стаменова, Катя Костадинова
ПГ 6 а - Елена Костадинова Ташева, Росица Димитрова Владимирова
ПГ 6 б - Жени Златева Радева, Цветанка Костова Кирякова
I а клас - Мариана Георгиева Ралчева
I б клас - Даниела Ангелова Рошманова
I в  клас – Добромира Георгиева Камбурова
I г клас - Татяна Минкова Маринова  
I д  клас – Искра Христова Христова
I е  клас – Петя Иванова Стоянова
I ж клас – Кристина Добринова Георгиева
I з клас - Мария Тодорова Попова
II а клас - Снежина Борисова Янева
II б клас - Бисерка Стоянова Василева
II в клас - Живка Димитрова Пенева
II г клас – Таня Великова Босева
II д клас - Катя  Николова Любенова
II е клас - Дияна Николова Величкова
II ж клас - Теодора Росенова Дянкова
II з клас - Надя Ангелова Катранджиева
III а клас – Татяна Борисова Събева
III б  клас - Мая Колева Желева
III в клас  - Юлия Дончева Димитрова
III г клас - Албена Димитрова Петрова
III д клас - Галина Жекова Желева  
III е клас - Елена Стоянова Вълчева
III ж клас – Виолета Петрова Василева
IV а клас - Диана Тодорова Станчева
IV б клас - Галина Христова Иванова
IV в  клас - Йорданка Кирилова Михайлова
IV г клас - Светлана Димитрова Цанкова
IV д  клас - Румяна Пенчева Велинова
IV е  клас - Стоянка Тодорова Иванова
V а клас – Елисавета Александрова Хаджиева
V б клас – Валентина Дамянова Михнева
V в клас – Иванка Танева Василева
V г клас – Галина Минкова Стоева
V д клас – Яна Славова Цонкова
VI а клас - Ивелина Йорданова Савова
VI б клас - Ивелина Димова Петрова
VI в клас - Юлия Стоянова Тодорова
VI г клас – Димитричка Тодорова Анастасова
VII а клас – Иванка Янкова Томова
VII б клас - Галина Георгиева Георгиева
VII в клас – Георги Бориславов Поляков
VII г клас – Петър Илиев Петров

Учители, некласни ръководители:


Нела Стоянова Кенарова – Калова- учител по български език и литература
Надежда Илиева Матеева- учител по български език и литература
Геновева Николаева Малчева- учител по английски език
Миглена Филчева Андреева - учител по математика и ИТ
Павлина Петрова Стоянова - учител по ИТ
Румена Върбанова Пенчева- учител по изобразително изкуство
Богдана Добрева Момчилова - учител по технологии и ИТ
Антон МилковТодоров учител по ФВ спорт
Валентин Неделчев Кулев- учител по ФВ спорт
Грета Димитрова Николова- учител по ФВ спорт
Велина Димчева Павлова- начален учител

Учители по ДЦО за учебната 2017/2018 г. в следния състав:

ЦО  I а – Живка Петрова Ралчева
ЦО  I б – Ивелина Кръстева Георгиева
ЦО  I в – Иванка Бочева Пукова
ЦО  I г  –  Росица Стефанова Златева
ЦО  I д  – Надежда Тодорова Николаева
ЦО  I е – Милен Рачев Стоянов
ЦО  I ж – Силвия Димитрова Иванова
ЦО  I з – Вартануш Киркор Генчева
ЦО  II а – Цветелина Стойкова Николова
ЦО  II б – Даниела Янкова Плугчиева
ЦО  II в – Валентина Евгениева Георгиева
ЦО  II г – Светлана Христова Петрова
ЦО  II д – Нели Иванова Николова
ЦО  II е – Боянка Добрева Стефанова
ЦО  II ж – Красимира Стефанова Шотакова
ЦО  II з –  Светла Косева Полихронова
ЦО  III б – Христо Соколов Андреев
ЦО  III г, а –  Радостина Веселинова Колева
ЦО  III д, в – Гергана Недялкова Ненкова
ЦО  III е – Анелия Вескова Велинова
ЦО  III ж, в  – Рефие Рашид Хасан
ЦО IV в, е  – Христина Стойнова Тодорова

ЦО  IV б, г, д – Христина Стойнова Тодорова


 
 

УЧИТЕЛСКА КОЛЕГИЯ

Учебна 2016-2017 година

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ


 • Ася  Александрова Дончева- педагогически съветник

 • Ваня Георгиева Илиева- педагогически съветник

 • УЧИТЕЛИ В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА

 • ПГ 5 а – Надя Николова Григорова, Елена Костадинова Ташева

 • ПГ 6 а - Жени Златева Радева, Рефие Рашид Хасан

 • ПГ 6 б – Росица Димитрова Владимирова, Цветанка Костова Кирякова


 • УЧИТЕЛИ, КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

 • I а клас - Снежина Борисова Янева

 • I б клас - Бисерка Стоянова Василева

 • I в клас - Живка Димитрова Пенева

 • I г клас - Красимира Михайлова Маринова

 • I д клас - Катя  Николова Любенова

 • I е клас - Дияна Николова Величкова

 • I ж клас - Теодора Росенова Дянкова

 • I з клас - Надя Ангелова Катранджиева

 • II а клас - Елисавета Александрова Хаджиева

 • II б  клас - Мая Колева Желева

 • II в клас  - Валентина Евгениева Георгиева

 • II г клас - Албена Димитрова Петрова

 • II д клас - Галина Жекова Желева  

 • II е клас - Елена Стоянова Вълчева

 • II ж клас – Виолета Петрова Василева

 • III а клас - Диана Тодорова Станчева

 • II б клас - Галина Христова Иванова

 • III в  клас - Йорданка Кирилова Михайлова

 • III г клас - Светлана Димитрова Цанкова

 • III д  клас - Румяна Пенчева Велинова

 • III е  клас - Стоянка Тодорова Иванова

 • IV а клас - Мариана Георгиева Ралчева

 • IV б клас - Даниела Ангелова Рошманова

 • IV в  клас - Мария Тодорова Попова

 • IV г клас - Гинка Иванова  Петкова

 • IV д  клас -Татяна Минкова Маринова  

 • IV е  клас - Кристина Добринова Георгиева

 • УЧИТЕЛИ, КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 • V а клас - Ивелина Йорданова Савова

 • V б клас - Ивелина Димова Петрова

 • V в клас - Юлия Стоянова Тодорова

 • V г клас – Димитричка Тодорова Анастасова

 • VI а клас – Иванка Янкова Томова

 • VI б клас - Галина Георгиева Георгиева

 • VI в клас - Миглена Филчева Андреева

 • VI г клас – Петър Илиев Петров

 • VII а клас – Яна Славова Цонкова

 • VII б клас – Иванка Танева Василева

 • VII в клас – Валентина Дамянова Михнева

 • УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 • Юлия Димитрова Симеонова- български език и литература

 • Геновева Николаева Малчева- английски език

 • Нина Христова Недева- география и икономика

 • Милен Петков Минчев- ДБТ, ДТИ, технологии и изобразително изкуство

 • Румена Върбанова Пенчева-изобразително изкуство

 • Валентин Неделчев Кулев- ФВспорт

 • УЧИТЕЛИ ПО ДЦО

 • ПИГ  I а – Валя Виткова Йоргова

 • ПИГ  I б – Петя Станчева Кателиева

 • ПИГ  I в – Даринка Петрова Ганева

 • ПИГ  I г –  Детелина Димитрова Петрова

 • ПИГ  I д – Нели Иванова Николова

 • ПИГ  I е – Живка Петрова Ралчева

 • ПИГ  I ж – Таня Велокова Босева

 • ПИГ  I з –  Светла Косева Полихронова

 • ПИГ  II б – Светла Мирчева Кирова

 • ПИГ  II г – Радостина Веселинова Колева

 • ПИГ  II д, а – Вартануш Киркор Генчева

 • ПИГ  II е –  Анелия Вескова Велинова

 • ПИГ  II ж, в – Ивелина Кръстева Георгиева

 • ПИГ  III а – Иглика Атанасова Влайкова - Стефанова

 • ПИГ  III б – Добромира Георгиева Камбурова

 • ПИГ  III в – Христина Стойнова Тодорова

 • ПИГ  III г, II в – Искра Христова Христова

 • ПИГ  III д – Недка Костадинова Воева

 • ПИГ  III е – Красимира Стефанова Шотакова

 • ПИГ IV клас – Нели Петрова Стоянова
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню