НВО - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

НВО

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 
 
 
 


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018 ГОДИНА
 
 


ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

за учебната 2018-2019 година:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО 7 КЛАС СА ПУБЛИКУВАНИ!

 • Проверката на резултатите от НВО 2017 става с входящ номер и идентификационен код на следните адреси: http://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg/

 • На Вашето внимание са Правила за запознаване на учениците с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика.

Публикувано на 05.06.2018г.

 • Имате възможност да подавате онлайн заявление за кандидатстване  след 7 клас в момента, в който учениците  получат служебните си бележки с резултатите от НВО по Български език и литература и Математика.

 • Адресите са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Двата сайта ще работят едновременно и заявленията ще постъпват в една и съща система, така независимо през кой сайт се подава заявлението, то ще бъде прието в системата.

 • Подаването на заявления на хартиен носител за кандидатстване може да направите в училището- гнездо ОУ"Добри   Чинтулов"- гр. Варна.
 • При кандидатстване за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 • При електронно подаване на документите същото е необходимо да се сканира и прикачи в системата.
 • Учениците, които желаят да кандидатстват за специалности Корабоводене- морско и Електрообзавеждане на кораби в ВМГ" Св. Николай Чудотворец"- гр. Варна трябва да имат нормално цветоусещане, съгласно Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица, а за специалността Очна оптика в ПГХХВТ"Дмитрий Менделеев"- гр.Варна- нормален слух, зрение и цветоусещане, съгласно Наредба №23/15.12.2005г. за придобиване на квалификация по професия Техник по очна техника, поради което трябва да има съответната информация в медицинското свидетелство.


Можете да се запознаете  с
графика на дейностите по приема тук>>

Публикувано на 30.05.2018г.

ОЩЕ ЗА НВО 2018Виж тук>>

Пролезна информация  за НВО 2018 и приема след 7 клас

ще намерите на http://ruo-varna.bg и https://mon.bg 
 

НВО
за учениците в 4 клас през учебната 2017-2018 година:


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2017/2018 година
Скала за приравняване на резултатите към шестобалната система

Архив:
Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2016/2017 година


ПРИЕМ СЛЕД

НВО 2018

Български език и литература
- 21 май 2018 г. ;
Математика - 23 май 2018 г.
Виж тестовете и верните отговори тук>>

 • Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

 • Заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование
  Учебно-изпитни програми

 • за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за уч. 2018/2019 г.

 • Изпитни материали за кандидатстване след VII клас

 • Архив"Кандидатстване след 7. клас"

 • Информацияза начален час и времетраене на изпитите чрез тест и проверка на уменията

 • Заповед №РД06-338/29.03.2018 г. на министъра на МОН за утвърждаване на държавен план-прием в област Варна


 
 

Национално външно оценяване за 4 клас (НВО)

Дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас за учебна 2017/2018 г.


 • Български език и литература – 10 май 2018 г.

 • Математика – 14 май 2018 г.

 • Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,

 • Човекът и природата – 17 май 2018 г.

Виж повече тук>>

Национално външно оценяване за 7 клас (НВО)

Дати за провеждане на национално външно оценяване в VII клас за учебна 2017/2018 година

 • Български език и литература– 21 май 2018 г.

 • Математика– 23 май 2018 г.

Виж повече тук>>

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню