НВО - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

НВО

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА
НВО 2019

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


Ред за запознаване с индивидуалните резултати от изпит НВО


Уважаеми ученици и родители, уведомяваме Ви за реда за запознаване с индивидуалните резултати от изпит НВО БЕЛ и Математика на всеки ученик от седми клас, както следва:

  • Всеки ученик, в платформата  https://priem.mon.bg ,чрез индивидуалния си код от служебната бележка и входящия си номер, може да се запознае с постигнатия резултат.  

  • Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика ще става в присъствието на председател на съответната регионална комисия и оценител и съответния ученик и родител, както следва:

-    Запознаването с писмените работи по български език и литература се извършва в Актовата зала на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна, жк „Младост“ 2, ул.“Иван Церов“, в рамките на работното време на комисията от 09.00 до 13.00 ч. и от 13.30 до 17.30 ч.;
-    Запознаването с писмените работи по математика се извършва в Многофункционален корпус към МГ „Д-р Петър Берон“, гр.Варна, жк „Чайка“ (входа е от страната на двора на гимназията), в рамките на работното време на комисията от 09.00 до 13.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.

  •  За изпълнение на заповед № РД09-4026/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката, началникът на РУО – Варна е издал заповед с утвърдени „Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от положените приемни изпити за VIII клас за учебната 2019/2020 г.“

  •  „Правила за запознаване на учениците с индивидуалните резултати от проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от положените приемни изпити за VIII клас за учебната 2019/2020 г.“ са публикувани в сайта на РУО – Варна в рубриката „Национално външно оценяване за VII клас“.


Училища центрове, в които ще се приемат документи на ученици, завършили 7 клас за участие в Първи и Трети етап на класиране за прием в 8 клас за 2019/2020 учебна година - http://ruo-varna.bg/images/files/2019/RUO-029.pdf

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства
Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година в област Варна


Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2018/2019 година:

Български език и литература
- 17 юни 2018 г. Начало 9.00 часа
Математика - 19 юни 2019 г. Начало 9.00 часаДокументи, свързани с провеждането на НВО в VII клас
за учебна 2018/2019 година

Заповед № РД 09-1709 /29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV,VII клас
Държавен план-прием за учебната 2019-2020 година за област Варна
Условия и ред за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от НВО
Инструктаж за ученика на НВО


График
на дейностите по приемането на ученици
в неспециализирани училища за учебната 2019- 2020 годинаОще за изпитите за НВО:

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година
Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Тестовете и верните отговори за предходни години тук>>


УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

Дати за провеждане на НВО в IV клас за учебна 2018/2019 г.
Български език и литература – 09 май 2019 г., начало 10:00 часа
Математика – 10 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и обществото – 14 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и природата – 16 май 2019 г., начало 10:00 часа


Архив:
Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас от предходни години
Виж тук>>

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню