НВО - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

НВО

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

Дати за провеждане на НВО в IV клас за учебна 2018/2019 г.
Български език и литература – 09 май 2019 г., начало 10:00 часа
Математика – 10 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и обществото – 14 май 2019 г., начало 10:00 часа
Човекът и природата – 16 май 2019 г., начало 10:00 часа


Архив:
Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас от предходни години Виж тук>>

УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

НВО 2019

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства
Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година в област Варна


Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2018/2019 година:
Български език и литература
- 17 юни 2018 г. Начало 9.00 часа
Математика - 19 юни 2019 г. Начало 9.00 часаДокументи, свързани с провеждането на НВО в VII клас
за учебна 2018/2019 година

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV,VII клас
Държавен план-прием за учебната 2019-2020 година за област Варна
График за консултиране на ученици и родители
Условия и ред за запознаване с индивидуалните резултати на учениците от НВО
Инструктаж за ученика на НВО


График
на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019- 2020 година


Още за изпитите за НВО:

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година
Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Тестовете и верните отговори за предходни години тук>>


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню