История - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню

История

ЗА УЧИЛИЩЕТО
 


Н А Ш А Т А    И С Т О Р И Я   В   С Н И М К И

 
 
 
 


 
 

Н А Г Р А Д А    В А Р Н А

ОУ „Ангел Кънчев“ с директор Камелия Минчева получи Награда „Варна”
в системата на предучилищното и училищно образование през 2016година


(галерия)

 
 

У Ч А С Т И Е Т О  НИ  В   П Р О Е К Т И

 Със своята дългогодишна и многостранна дейност III ОУ “Ангел Кънчев” е едно модерно училище, отговарящо на изискванията на съвременното общество.
   Един от приоритетите на институцията е свързан с работа върху проекти на различни екологични и културни теми. В тази насока училището има установени  традиции : участие в проекти  от международен, национален, регионален и общински мащаб.
    III ОУ „Ангел Кънчев” реализира редица проекти, свързани с почистване и поддържане на благоприятна жизнена среда и създаване на екологична култура у родители  и деца:

  • еко-проект"Образование по околна среда и устойчиво развитие" към българо - холандската програма МАТРАКАП,финансиран от посолството на Кралство Холандия у нас.

  • екопроект ”Зелени сгради” към ОЦОСУР, финансиран от Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа-София.

  • проект за еко-ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи,които преработват органичните отпадъци

“Най-икономичен проект за почистване и озеленяване на замърсени с отпадъци   площи и  въвеждане  на    разделно  събиране  на  отпадъците ”  - в рамките  на националната кампания   „За чиста околна среда”

  • проекти за международен образователен обмен „Green Light” и „Green Future”.

   Училището реализира проекти от секторна програма Коменски. След екологичните проекти „Мисли глобално,действай локално” и „Европейските ученици агенти на устойчиво развитие”е реализиран и проекта „Светът около нас неговото културно и природно наследство”.
  Приключи и реализирането на дейностите по проект по програма „Еразъм плюс”
„Водата-европейска провокация в глобален контекст”.
 III ОУ „Ангел Кънчев” реализира дейности по общински проекти:

  • проект „Познавам Варна имам идея за бъдещето”  - свързан с програма за създаване на интерес към наследството,традициите и развитието на родния край чрез опознаване на неговото минало,настояще,с поглед към бъдещето.

  • проект „Медиацията в училище нова култура на общуване” със съдействието на Варненски районен съд.

  • проект за подобряване на условията за отдих в прилежащите училищни дворове „Хайде да играем” предвидените дейности позволиха да се изгради детска площадка с пясъчник и съоръжения,които през настоящата 2014-2015г. ще се ползват от децата от подготвителните групи.

    Две години подред училището печели първо место на общинския фестивал „Варна моят древен и нов град” с проектите „Цветното училище в цветния квартал” и „Архитектурно-историческите забележителности на Варна мост между поколенията”.


 
 

Новообразуваното, на 23 юни 2008г. съгласно Заповед № РД -14- 233,
Трето основно училище гр. Варна е приемник на ОУ "Ангел Кънчев" и ОУ"Хаджи Димитър".
Редове от летописната книга на ОУ "Ангел Кънчев"

През 1975г. в 25 подрайон на гр. Варна е създадено ОУ "Ангел Кънчев".
На 25 април 1986г. Изпълнителният комитет на ОНС гр. Варна утвърждава обособяването на две самостоятелни училища от следните две учебни заведения: ЕСПУ "Хаджи Димитър" и ОУ "Ангел Кънчев". За новата учебна 1986-1987г. училището има следното ръководство:
Мария Илиева Манчева - директор
Свилен Димитров Кирчев - зам. директор
Камелия Йорданова Минчева - зам. директор.
През май 1987г училището се настанява в новата сграда на ул. "Роза" 23.
През 1994г. е въведено РЧЕО с руски език, а през 1995г. - РЧЕО с английски език.
На 19 април 1996г. е учредено Училищно настоятелство на ОУ "Ангел Кънчев".
През 1999г. със средства на УН е открит компютърен кабинет с Интернет, принтер и скенер. От същата година в първи клас има специализирана паралелка за работа с компютри и информационни технологии.
Първо място на Общинското първенство по баскетбол - девойки - 1997г., 1998г., 2001г.
Шампионска титла на Втори Национален турнир по акробатичен рокендрол.

Редове от летописната книга на ОУ "Хаджи Димитър"

Училището започва своята история през 1960г. с името "Стефан Караджа - 2", с директор Ал. Стаменков. На 27 февруари 1961г. получава името "Хаджи Димитър".
От 5 ноември 1974г. училището се настанява в нова сграда на ул. "Подвис".
През 1985г. отборът на училището по художествена гимнастика заема трето място на републиканско първенство.
От учебната 1985-1986г. училището прераства в ЕСПУ, а през 1991г. се обособяват две училища ОУ "Хаджи Димитър" и Гимназия "Н. Лилиев".
От учебната 1998-1999г. в училището за първи път се въвежда РЧЕО

 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню