Иновативно училище - 3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Иновативно училище

ЗА УЧИЛИЩЕТО
 


МРЕЖА
НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

Документи


  • Решение на Педагогическия съвет ( файл за сваляне)

  • Декларирано съгласие от Обществен съвет( файл за сваляне)
 
 


ИНОВАТИВНО
УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна среда, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
Иновативното училището въвежда иновативни елементи, разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми, повишава качеството на образованието,  има по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал. Мисията на нашето училище е с педагогически такт, индивидуален подход и съвременни обучителни средства да обучим мотивирани, активни и знаещи ученици. Желаем да изградим самочувствие и увереност,  да ги подготвим за съвременния динамичен и технологичен свят. Общественият съвет към училището се състои от активни и иновативно мислещи личности. Получаваме добри предложения и корективи, както от тяхна страна, така и от отделни родители.
Иновациите целят повишаване на самочувствието на учениците ни и подобряване на техните възможности за реализация в обществото. И дигиталните знания, и уменията в областта на науката и изкуството са инструменти за подобряване на личностните и професионалните умения и компетенции на учениците ни. Сигурни сме, че участнието в проекта ще доведе до увеличаване на успеха на участниците - чрез засилване на интереса им към обучителния процес и активно участие  в училищния живот. А за нас, учителите, успехът на нашите възпитаници е повод за гордост и професионални постижения.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню