БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО

БЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Бюджет на дейност 3/01/318 Подготвителна група в училище III ОУ "Ангел Кънчев" за 2023

Бюджет на дейност 3/01/322 Неспециализирани училища в III ОУ "Ангел Кънчев" за 2023

Бюджет на дейност 3/01/338 Ресурсно подпомагане в III ОУ "Ангел Кънчев" за 2023

БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода 01.01.2022 - 30.09.2022

БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Oтчети на училищен бюджет за периода 01.01.2021 - 31.03.2021

Бюджет на дейност 3/01/318 Подготвителна група в училище III ОУ "Ангел Кънчев" за 2021

Бюджет на дейност 3/01/322 Неспециализирани училища в III ОУ "Ангел Кънчев" за 2021

Бюджет на дейност 3/01/388 Ресурсно подпомагане в III ОУ "Ангел Кънчев" за 2021

Oтчет за касово изпълнение на бюджета
за периода 01.01.2021 - 31.03.2021

Финансов отчет за занимания по интереси
за периода 01.01.2021 - 31.03.2021

Финансов отчет за изпълнение на бюджета
за периода 01.01.2020 - 31.03.2020

Финансов отчет към 31.12.2020

БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

 • Утвърден бюджет за 2020  година 

 • Сборен отчет за безкасово плащане за периода 01.01.2020-31.03.2020 
 • Сборен отчет за безкасово плащане за периода 01.01.2020-30.09.2020 

 • Сборен отчет за безкасово плащане за периода 01.01.2020-31.12.2020 

БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 • Утвърден бюджет за 2019  година 
 • Сборен отчет 2019 година

БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

 •  Финансов отчет за третото тримесечие на 2018 година
 •  Финансов отчет за второто тримесечие на 2018 година
 •  Финансов отчет за първото тримесечие на 2018 година
 •   на дейност 3/01/318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ по бюджета на Община ВАРНА за 2018год.; на дейност 3/01/338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ по бюджета на Община ВАРНА за 2018год.; на дейност 3/01/322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНЕ УЧИЛИЩА III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ по бюджета на Община ВАРНА за 2018год.
 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА IIIОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ ЗА 2018 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ  ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА НА IIIОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ ЗА 2017 ГОДИНА

 • УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ НА IIIОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ ЗА 2017 ГОДИНА

 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2017 ГОДИНА

 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2017 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2017 ГОДИНА
 • СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017 ГОДИНА