III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"- ВАРНА

  Едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, са осигурени игротеки. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия, кабинет по химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинета с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и среден курс. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове се осигурява модерно и атрактивно съвременно обучение. На разположение на учениците са два физкултурни салона и голяма спортна площадка. III ОУ „Ангел Кънчев“ разполага с библиотека. Има лекарски кабинет, логопедичен кабинет, ресурен център с трима ресурсни учители.

  В III Основно училище „Ангел Кънчев“ работят висококвалифицирани учители и възпитатели. В помощ на педагогическия персонал и родителите работи педагогически съветник .

  ХИМН на III ОУ "Ангел Кънчев"

Дали е мрачен или слънчев
денят по утрото личи.
В училището”Ангел Кънчев”
пак греят детските очи.

Припев: Празник весел, празник светъл,
Празник наш,”Здравей”!
Тази песен с припев лесен,
ти със нас запей!

Компютри най-универсални,
за нас, за всички те са дар!
С мониторите си кристални
ще станат те за нас буквар.

Припев: Празник весел, празник светъл,
Празник наш,”Здравей”!
Тази песен с припев лесен,
ти със нас запей!

Ще полетим като птици
със ятото на своя клас.
Учители и ученици:
„На добър път,на добър час!”

Ангел Кънчев

ЗА ПАТРОНА АНГЕЛ КЪНЧЕВ

В памет на Ангел Кънчев всяка година се провежда викторина.

На 5 март 2021 г. се навършиха 149 години от героичната смърт на революционера – Ангел Кънчев (1850-1872).

На 5 март 2016 г. се навършиха 144 години от героичната смърт на революционера – Ангел Кънчев (1850-1872).

„Българине! Юнашки сине! Престани да бъдеш роб! Доста си търпял иго – доста и премного. На небето е додеяло, а на земята дотежало да слушат твоите въздишки. Погледни в слънцето на правдата и виж що е свобода – пожелай я от все сърце! Пробуди се и извикай юнашки: свобода! Земята ще отекне: свобода! Посвети се и повикай: правда! А небето ще се отзове: правда! Подкани се и затръби: народност! Хиляди юнаци ще се провикнат: народност!“

(Белград, 28 март 1868 г.) Ангел Кънчев

Думи за него…

Ангел Кънчев Ангелов, син на Кънчо Ангелов, е роден  на 11 ноември 1850 г. в Трявна. Баща му е от колибите Околиите, Тревненско, от бедното семейство на поп Никола, който се изселил в Трявна. Кънчо Ангелов взема участие в четата на капитан дядо Никола. Майката на Ангел, Гана Пандурска, е сестра на Недялко Пандурски, емигрант в Румъния, приятел на Христо Ботев.  Детските си и ученически години Ангел прекарва в Трявна, ученик е на П. Р. Славейков, който е възхитен от неговата интелигентност. Дюлгерлъкът на баща му не вървял и семейството се установява в Русе през 1860 г. В Русе учителят му Петър Арнаудов забелязва изключителния ум на Ангел. Поради будността и благородния му характер той е избран от Драган Цанков за стипендиант в Болградската гимназия (1866 г.).
Завършил с успех през 1867 г., той се прибира в Русе,но минавайки през Букурещ и Гюргево научава от Димитър Горов, че в Белград има военно училище, което подготвя офицерски кадри за бъдещата българска армия. През 1867г. Кънчев заминава за Белград и се записва в Артилерийската школа.
В Белград той влиза във връзка с Левски , Панайот Хитов, Димитър Общи и Любен Каравелов През 1868 г. Пише възванието „Към българите“ в „Дунавска зора“.
През декември 1869 г. Ангел Кънчев напуска школата и се връща в Русе, а през 1870 г. е изпратен в Табор, Чехия, в земеделското училище, за да поеме ръководството на Образцов чифлик след завършването му. Без да завърши, той се включва в революционното движение. В края на септември 1871г. БРЦК изпраща А. Кънчев за помощник на В. Левски. Мечтата му е осъществена. Със своето високо образование, отлична военна подготовка, скромност, честност, със своята пламенност и младежка жертвоготовност,
  Ангел Кънчев става пръв и най-ценен помощник на Васил Левски приизграждането на революционни комитети в България.Той прави две самостоятелни обиколки в Разградско и Търновско, където изгражда революционни комитети.
Доверието на В.Левски в А.Кънчев е пълно. В края на февруари 1872г. А.Кънчев получава задача да замине за Влашко  по подготовката на общото събрание на организацията.
На 5 март 1872г. при качване в турското параходче “Сиере” на Русенското пристанище му поискват паспорт, какъвто той няма…Само след няколко минути А.Кънчев разбира, че е обграден и няма никаква възможност за бягство. Насочва пистолета си срещу преследвачите… Може би в онези последни, съдбоносни секунди той разбира, че е жертва на грозно предателство…
Не виждайки никакъв друг изход А. Кънчев извиква “Да живее България” и се самоубива, за да не попадне жив в ръцете на турците.Един млад едва 22-годишен човек, сам слага край на живота си, за да изпълни клетвата, която е дал … за да остане безсмъртен.  А.Кънчев успява да работи само 6 месеца като професионален революционер, но те са достатъчни, за да разкрият блестящите му организаторски и агитаторски способности. Ангел Кънчев живее и ще живее в съзнанието на българския народ като пример за безпределна, пламенна любов и вярност към България, на която отдаде най-скъпото – живота си.

И С Т О Р И Я

Новообразуваното, на 23 юни 2008г. съгласно Заповед № РД –14- 233, Трето основно училище гр. Варна е приемник на ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Хаджи Димитър“.

Редове от летописната книга на ОУ „Ангел Кънчев“

• През 1975г. в 25 подрайон на гр. Варна е създадено ОУ „Ангел Кънчев“. Първи директор е Ирина Иванова, зам. директор е Рашка  Христова.
• На 25 април 1986г. Изпълнителният комитет на ОНС гр. Варна утвърждава обособяването на две самостоятелни училища от следните две учебни заведения: ЕСПУ „Хаджи Димитър“ и ОУ „Ангел Кънчев“. За новата учебна 1986-1987г. училището има следното ръководство:
Мария Илиева Манчева – директор
Свилен Димитров Кирчев – зам. директорКамелия Йорданова Минчева  зам. директор.
• През май 1987г училището се настанява в новата сграда на ул. „Роза“ 23.
• През 1994г. е въведено РЧЕО с руски език, а през 1995г. – РЧЕО с английски език.
• На 19 април 1996г. е учредено Училищно настоятелство на ОУ „Ангел Кънчев“.
• През 1999г. със средства на УН е открит компютърен кабинет с Интернет, принтер и скенер. От същата година в първи клас има специализирана паралелка за работа с компютри и информационни технологии.
• Първо място на Общинското първенство по баскетбол – девойки – 1997г., 1998г., 2001г.
• Шампионска титла на Втори Национален турнир по акробатичен рокендрол.

Редове от летописната книга на ОУ „Хаджи Димитър“

• Училището започва своята история през 1960г. с името „Стефан Караджа – 2″, с директор Ал. Стаменков. На 27 февруари 1961г. получава името „Хаджи Димитър“.
• От 5 ноември 1974г. училището се настанява в нова сграда на ул. „Подвис“.
• През 1985г. отборът на училището по художествена гимнастика заема трето място на републиканско първенство.
• От учебната 1985-1986г. училището прераства в ЕСПУ, а през 1991г. се обособяват две училища ОУ „Хаджи Димитър“ и Гимназия „Н. Лилиев“.