III Основно Училище "Ангел Кънчев"

Стремим се да дадем на нашите ученици качественo образование с добри учители, добра материална база и ресурс.

не си сам
Ангел Кънчев
150177664_241054734292458_7674514564762096609_n

За училището

 III ОУ „Ангел Кънчев“ се намира в гр.Варна, ж.к.“Левски“, с адрес ул. „Роза „23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове
logo-inovation school

Нов проект

Мрежа на иновативните училища на България за учебната 2021-2022 година - Екологично образование и възпитание „Дигит@лните дец@ в помощ на природата“- V клас

III ОУ“Ангел Кънчев“ е едно от училищата, включени в Мрежата на иновативните училища в България. Екип от учители разработи  проект и програма за Екологично образование и възпитание „Дигит@лните дец@ в помощ на природата“за учениците от Vклас за учебната 2021-2022 година.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Валидиране на компетентности за учебната 2024 - 2025

Заповед за изпити за валидиране на компетентности

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Трето класиране на деца за прием в първи клас за учебната 2024 - 2025

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 - трето класиране

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Второ класиране на деца за прием в първи клас за учебната 2024 - 2025

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 - Второ класиране

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО IV КЛАС НА УЧЕНИЦИТЕ НА III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ

  1. БЕЛ – отличен 5,63
  2. Математика – 5,50
Средният брой точки, постигнати от нашите ученици, по двата предмета е:
  1. БЕЛ – 86,12 точки
  2. Математика – 83,65 точки
Резултатите са значително по-високи спрямо регионалното и национално ниво.
 
Браво, скъпи четвъртокласници! Гордеем се с вас!
Респект към нашите учители – Снежина Янева, Бисерка Василева, Живка Пенева, Дияна Величкова, Катя Любенова, Надя Катранджиева, Теодора Дянкова!

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2024 - 2025

Класирани деца за прием в Подготвителна група за учебната 2024/2025

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2024/2025

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

"Да помогнем на малката Софи"

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Открити дни на МКБППМН

За поредна година III ОУ „Ангел Кънчев“ се включи в Откритите дни на МКБППМН. Учениците активно участваха в различни дейности през целия месец април, с които показаха подкрепа и съпричастност  в превенцията на  детското  асоциално поведение .

   По-малките ученици пребориха агресията с песни и танци, други дадоха идеи за своите стъпки как да спрем насилието в училище чрез проекти, петите класове показаха положителното влияние на спорта върху поведението на децата, випуск шести клас се запознаха с видовете наркотици и пагубното им влияние , а седмите класове гледаха филм за киберпрестъпността и се запознаха с правонарушения извършени от деца.

  Всички участници бяха възнаградени с грамоти и подаръци от Община Приморски.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Дарителска кампания "Да помогнем на малката Софи!"

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ПАНОРАМА електронна брошура 2024г_

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ученически униформи за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители,

Във връзка с поръчка на ученическа униформа за учебната 2024/2025 година, фирмата започва да приема поръчки от 01.05.2024 година .

Срокът е 2 месеца до 30.06.2024 година.

Адресът за поръчки е град Варна,улица „Страхил Войвода“55 (район лятно кино Тракия)

Всички родители поръчали в този срок ще получат униформите си от 1.09.2024 – 10.09.2024 година.

Поръчка на униформи след 30.06.2024 година ще бъде издадена след 01.11.2024 година.

С уважение,

Джени 89

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Световен ден на рециклирането

По повод Световния ден на рециклирането Recycle ♻️– 18 март, учениците от III „а“ клас на III ОУ „Ангел Кънчев “ се включиха в редица инициативи на тема: „Рециклирането има смисъл и е лесно“. Беше осъществено занимание съвместно Recycle ♻️, в което децата изработиха рамки за снимки, подредиха тематична изложба и направиха пролетна украса за дъската. Чрез презентации и видеа учениците се запознаха с ползата от преработването и намаляването на отпадъците.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

"Историческа викторина"

На 05.03. и 12.03.2024 г. се проведе традиционната за нашето училище „Историческа викторина“ с участието на випуск 5 и 6 клас.

Всички участници се бяха подготвили с име на своя отбор, герб, отличаващо облекло, както и отлични знания.

Публиката подкрепяше своите участници с плакати и знамена. Учениците дадоха всичко от себе си и се представиха впечатляващо.
Класиране 6-ти  класове:
 
  I място  6 „д“ клас – „Възрожденци“
 
  II място 6 „б“ клас – “ Рицарите на Владислав“
 
  III място 6 „а“ клас – “ Райна Княгиня“
Класиране 5-ти класове:
 
  I място 5 „д“ клас – „Свобода или смърт“
 
  II място 5 „г“ клас – „Българска шевица“
 
  III място 5 „в“ клас – „Апостоли“
С най-добро художествено изпълнение се отличиха 5 „б“ клас. Всички ученици от паралелката изпълниха възрожденска песен под съпровод на гайда.
 
  Отличилите се отбори бяха възнаградени с грамоти, подаръци и сладки изкушения.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Валидиране на компетентности

      Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ дава право на образование и повишаване на образованието и квалификацията на всеки чрез учене през целия живот. В него е регламентирана възможността да се валидират компетентности от лица, които нямат основно или средно образование /чл. 166 от ЗПУО/. Валидирането на компетентности по учебен предмет, изучаван в основната степен на образованието, се отнася до общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в задължителните учебни часове на рамковия учебен план.

      Условията и редът за валидиране на компетентности от лица, които нямат основно или средно образование, са регламентирани в Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
      Съгласно чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от посочената наредба валидирането се извършва от избрано от лицето училище, като е необходимо да се подаде заявление до директора, към което задължително да се приложат документите за завършен предходен клас или етап. Организацията на изпитите за валидиране на учебните предмети се извършва от директора на съответното училище. Регулиране броя на явяванията на изпит за валидиране е уреден в чл. 127, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 11 за оценяването на резултатите от обучението на учениците. При успешно положени всички изпити, необходими за завършване на основната степен на образование, на лицата се издават документи съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.“

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Международния ден за борба с училищния тормоз , известен още като "Ден на розовата фланелка"

Всяка година последната сряда на февруари се отбелязва Денят за борба с тормоза в училище, познат като „Ден на розовата фланелка“.

  И тази година на 28.02.2024г. учениците на III ОУ „Ангел Кънчев“ превърнаха инициативата в розов празник. Ученици и учители облякоха розово , за да изразят своята позиция. Бяха изработени и подредени изложба  рисунки  и проекти, подкрепящи призива „НЕ на тормоза в училище“. БМЧК също се включиха с презентации и игри в начален курс.

  Инициативите, които проведохме, отново ни напомниха , че ние сме тези , които могат да променят живота  към по-добро и че обединени срещу насилието и тормоза, сме силата, която може да направи света по-добър.

Световен Ден на розовата фланелка

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

План-прием за подготвителна група и първи клас за учебната 2024 - 2025

Училищен план-прием за учебната 2024-2025 година

Актуална информация може да намерите на съответния линк:

– за училище – ПГ: https://dg.uslugi.io/pg 
       – за училище – I клас: https://school.uslugi.io 

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на консултации от учителите за II-я срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на приемни дни на учителите през II-я срок на учебната 2023/2024 година

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на седмокласниците и техните родители!

Дати на провеждане на изпитите за НВО 2024 година:
 
Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

   За да се заяви желание за участие в НВО по Чужд език, учениците заедно с родител подават заявление (по образец) в дирекцията на училището.
 
Срок за входиране на заявлението – 17 часа на 15.02.2024г.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Конкурс "Коледна приказка"

Поздравления за учениците, участвали в конкурса ,,Коледна приказка“, организиран от Радио Варна. Ето имената на младите художници, получили благодарствени писма от кмета на град Варна. Техните рисунки са отпечатани на коледни картички.

Янислава Атанасова , 6д

Цветелина Неделчева, 5б

Виктория Станчева, 5б

Останалите участници са отличени с грамоти от Радио Варна. Поздравления на всички млади художници! Желаем успех!

Учители: Румена Пенчева, Мехмед Ахмед

Янислава Атанасова VI Д
Цветелина Неделчева V Б
Виктория Станчева V Б

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Кратки правила за оказване на първа помощ

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ден на четенето

На 17. 11. 2023 г. за първи път се проведе Ден на четенето, организиран от Фондация „Четене“ и Сдружение „Книги и четене“ с партньорството на МОН.

III ОУ „Ангел Кънчев“ в гр. Варна се включи в инициативата за насърчаване на четенето и 750 ученици от III, IV, V, VI и VII клас прочетоха откъси от свои любими книги пред съучениците и учителите си.

Събитието обхвана над 350 детски градини и около 1000 училища в страната и чужбина. 

грамота за участие в Ден на четенето
Р. Арабаджиева- 3А
Д. Камбурова- 3В
Д. Камбурова - 3В
Т. Минкова - 3Г
Т. Минкова - 3Г
Д. Рошманова - 3Д
Д. Рошманова - 3Д
П. Стоянова - 3Е
Е. Панайотова - 3Ж
Е. Панайотова - 3Ж
С. Великова - III 3
С. Великова - III 3
Б. Василева - 4 Б
Б. Василева - 4 Б
Д. Величкова - 4 Г
Д. Величкова - 4 Г
5 "б" клас чете....
5 А
5 Б
5 Б
5 Г
7 Г
7 Г

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ден за Безопасност на движението по пътищата и Гражданска защита

Вдъхновени от провеждане на часовете по БДП и Гражданска защита, възпитаниците на III ОУ „Ангел Кънчев“ инициираха изложба с послания. Изработиха рисунки по темите за безопасното движение по пътищата и бедствията, като призоваха всички ученици, учители и родители да бъдат съвестни граждани, да спазват правилата по пътищата и опазват природата.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Отбелязване на Деня на ТОЛЕРАНТНОСТТА - 16 ноември

Толерантността е търпение, уважение, добронамереност, приятелство, подкрепа. Тя ни позволява да оценим красивото в различието!

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности.

В III ОУ „Ангел Кънчев“ този ден бе отбелязан с различни инициативи.

Седмокласници проведоха час по толерантност на ученици от третите класове, някои деца изработиха проекти по темата, други направиха своите стъпки към доброто , а ученици и учители дойдоха с шарени чорапи , за да покажат съпричастност.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Отбелязване на Деня на народните будители - 1 ноември

Деня на народните будители бе отбелязан в училище III ОУ „Ангел Кънчев “ с тематични табла изработени от учениците.

Денят, в който отдаваме почит към просветителите, книжовниците, борците ни за национално освобождение, създали и съхранили духовните ценности на нацията. 

1 Ноември в училище "Ангел Кънчев" Варна

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

План-програма за действие 2023 -2024 година за Безопасност на движението по пътищата

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, скъпи ученици​

III ОУ "Ангел Кънчев" прилага цялостен училищен подход, за да предотврати тормоза и насилието в училище.

Чрез координирани и последователни усилия, нашият колектив работи за създаването на по-сигурна и безопасна училищна среда. 

Анкета за тормоза в училище 2023 - 2024г.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Уведомление до физическите лица по ЗЗЛПСПОИН

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Приемни дни и консултации на учителите през I-вия срок на учебната 2023 - 2024 година

График за провеждане на приемни дни на учителите през I-вия срок на учебната 2023-2024 година

График Консултации на учителите за I срок на учебната 2023-2024 година

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Списък с разпределение на деца в първи клас за учебната 2023 - 2024 година

1 a клас
1 б клас
1 в клас
1 г клас
1 д клас
1 е клас
1 ж клас
1 з клас

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2023 - 2024 - от 14.06.2023 г.

Класирани деца за прием в Подготвителна група 2023/2024 г.
от 14.06.2023 г.

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2023/2024 г.
от 14.06.2023 г.

Още за нашето училище

Иновативно училище

Училището е модел за изграждане на нова образователна среда за по-добри резултати.

Чуждоезикови паралелки

Учениците ни получават отлична чуждоезикова подготовка по английски и немски език.

Модерно оборудване

Училището разполага с оборудвани кабинети за обучение и самоподготовка.

Подготвителна група

Училището предлага предучилищно образование за деца на възраст 6-7 години.

Спортна база

Реновирани спортни съоръжения и оборудване - игрища, салон, уреди и принадлежности.

Програма Еразъм +

Програма Еразъм + за културен обмен на ученици от Германия, Испания, Румъния, Италия.

III ОУ "Ангел Кънчев" Варна

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" С НОВА ФАСАДА

Върху сградата е изрисуван ликът на революционера Ангел Кънчев- патрон на самото училище.

В деня, когато честваме 173 години от рождението на големия български поет Христо Ботев, ви правим съпричастни и на почитта към друг революционер и помощник на Васил Левски от Вътрешната революционна организация- Ангел Кънчев. Роден в Трявна, учил в Русе, по-късно в Болградската гимназия и накрая във Военното училище в Белград.
Варненското училище, носещо неговото име, е различно сега. А децата, върнали се обратно в него след дистанционното обучение, са повече от радостни и ентусиазирани.
 Няма нищо по-хубаво от детската усмивка, съчетана с непринудена жажда за знания. Светлина и живителни сили бликат на Богоявление.

Понякога улисани в ежедневието пропускаме да си спомним историята, да си припомним делото и подвига на велики българи. Но е повече от необходимо, защото във всяко време е имало и ще има трудности от различно естество, обаче са от значение духът и интелектът на личностите, които превъзмогват хода на времето си и оставят своя пример във вечността на историята.

 

Вашите деца заслужават
добро образование

Разгледайте нашия сайт и се запознайте обстойно с базата на
III ОУ "Ангел Кънчев"