III Основно Училище "Ангел Кънчев"

Стремим се да дадем на нашите ученици качественo образование с добри учители, добра материална база и ресурс.

Ангел Кънчев
150177664_241054734292458_7674514564762096609_n

За училището

 III ОУ „Ангел Кънчев“ се намира в гр.Варна, ж.к.“Левски“, с адрес ул. „Роза „23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети, кабинет по музика, кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове
logo-inovation school

Нов проект

Мрежа на иновативните училища на България за учебната 2021-2022 година - Екологично образование и възпитание „Дигит@лните дец@ в помощ на природата“- V клас

III ОУ“Ангел Кънчев“ е едно от училищата, включени в Мрежата на иновативните училища в България. Екип от учители разработи  проект и програма за Екологично образование и възпитание „Дигит@лните дец@ в помощ на природата“за учениците от Vклас за учебната 2021-2022 година.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Информационен материал за електрически тротинетки

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Отбелязване на 29.06.2022 – Ден на безопасността на движението по пътищата

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Май отборът на III ОУ „Ангел Кънчев“ спечели първо място на областния кръг в гр. Варна на Националното състезание по Безопастност на движението по пътищата и се класира за национален кръг, който се проведе в периода 3-5 Юни в гр. Етрополе.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в I клас за учебната 2022/2023г

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Заявление за прием в Подготвителна група за учебната 2022/2023г.

Заявление за прием в 1 клас за учебната 2022/2023г.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в Подготвителна група за учебната 2022/2023 г.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Открити дни на МКБППМН

На 19 април 2022г. нашите ученици се включиха в кампанията „Открити дни на МКБППМН” (спорт, превенция и здраве). Вярвайки в доброто и толерантността един към друг, децата с голямо удоволсвие дадоха всичко от себе си да покажат подкрепа за един по-добър свят. Усилията и забавленията бяха отличени с грамоти и подаръци.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед №РД06-419/29.04.2022 г. на Началника на РУО – Варна е утвърден ДПП в V клас запрофилираните гимназии с профил „Математически“, в VIII клас по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2022/2023 г. Във връзка с това и с продължаващото представяне и утвърждаването на възможностите за професионално образование на бъдещите гимназисти, Ви информирам, че Община Варна чрез Дирекция „Образование и младежки дейности“ съвместно с Център за подкрепа за личностно развиеите – Център за кариерно ориентиране, гр. Варна стартира кампания „Професии на бъдещето – Варна 2022″/ Основните канали, чрез които информацията ще достига до учениците и техните родители и семейства са чрез възможностите на социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, където има специално създадени страници със същото заглавие:

9 май - Денят на Европа

С различни дейности учениците на III ОУ „Ангел Кънчев “ отбелязаха Деня на Европа – 9 май.
Децата изрисуваха двора на училището със знамената на европейските държави и изработиха картички.
В училището беше подредена тематична изложба с рисунки.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Фирма „Джени-89“ Ви информира, че започнаха поръчки за новата учебна 2022/2023 година. Срокът на изпълнение е 3 месеца от датата, на която е заявена поръчката. Униформи, поръчани след 15 юли 2022г., ще бъдат издавани през месец октомври 2022г.

В резултат на многогодишния ни опит сме доказали, че коректността в отношенията ни с клиенти е в основата на успеха.

Благодарим за гласуваното доверие.

С уважение,
Жени Димчева
Управител на Фирма „Джени-89“

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

График за прием в I клас за учебната 2022-2023 година

График за прием в ПГ за учебната 2022-2023 година

Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на консултации от учителите за II-рия срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на приемни дни на учителите през II-рия срок на учебната 2021/2022 година

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Прием за подготвителна група и първи клас за учебната 2022 - 2023

Във връзка с предстоящия прием в подготвителна група и първи клас в училище за учебната 2022/2023 година Ви информираме, че графиците на дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, интересуваща родителите, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием.

Актуална информация може да намерите на съответните линкове:

– за училище – ПГ: https://dg.uslugi.io/pg 
       – за училище – I клас: https://school.uslugi.io 

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Кариерно ориентиране и кандидатстване след 7 клас

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители и ученици

Поради създадените специфични условия за работа и учене училището дава възможност за оказване на психологическа подкрепа.

Във времето от 7,30 до 14,30 часа специалисти ще предоставят съдействие и консултации за ученици и родители, свързани със ситуации от образователната система в условията на пандемията.

Може предварително да се свържете със специалистите и да се уговорите за час.

педагогически съветник – Ванина Иванова – тел. 0988938482
психолог – Ваня Илиева – тел. 0896738848

План за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците в III ОУ „Ангел Кънчев“-гр. Варна

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите Ви информираме, че от 25.10.2021 г. всички ученици от I до VII клас ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда.

Подробна информация за графика на часовете ще получите в групите на класа.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на консултации от учителите за I-вия срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на приемни дни на учителите през I-вия срок на учебната 2021/2022 година

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Мерки и правила в условията на COVID-19 в III ОУ „Ангел Кънчев“ - Варна през учебната 2021 - 2022

Стратегия за работа в условията на COVID-19

Протокол за действие при съмнение или случай на COVID-19

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Родителска среща на 5 клас за учебната 2021-2022 година

На 09.09.2021г. в 17,30 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от V клас за учебната 2021-2022 година в посочените в списъците стаи.

V a клас

V б клас

V в клас

V г клас

V д клас

V е клас

V ж клас

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Списък на учениците от I клас в III Основно Училище "Ангел Кънчев" за учебната 2021/2022 година

Списък на учениците от I клас за учебната 2021/2022 година

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Училището работи по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

  Целева група по проекта освен учениците са и педагогическите специалисти и родителите. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

В училището бяха сформирани 9 групи с ученици:

– една група с ученици от I клас;
– една група с ученици от II клас;
– две групи с ученици от III клас;
– една група с ученици от IV клас;
– две групи с ученици от V клас;
– две групи с ученици от VI клас.

  Също така се сформираха две групи с учители и една група с родители на наши ученици. В периода от 09.06.2021г. до 22.06.2021г. участващите ученици, учители и родители имаха възможност да работят със закупените по проекта технически средства и да придобият и разширят умениета си за обучение от разстояние в електронна среда.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС за учебната 2021/2022 година.

второ класиране за първи клас 2021/2022

Заповед за занятия за период 17.06. 30.06.2021г. на учениците от IV-VI клас

занятия IV-VI клас за период 17.06. 30.06.2021г.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Списък на класираните деца за прием в Първи клас за учебната 2021/2022 година.

заявление за кандидатстване за прием

класираните деца за прием в Първи клас 2021 - 2022

Списък на класираните деца за прием в Подготвителна група за учебната 2021/2022 година.

класираните деца за прием в Подготвителна група 2021 - 2022

График за планираните дейности в периода 01.06. - 23.06.2021г. с учениците от I, II и III клас

планирани дейности за периода 01.06 - 23.06.2021

График на приемни дни и провеждане на консултации за II-рия срок на учебната 2020/2021 година

На вниманието на учениците от 7 клас

Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование в Община Варна 2021 г., списък на участниците, презентация и линк за публикуване в училищните сайтове.

На вниманието на родителите

Приемането на документите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания  за кандидатстване в VIII клас за учебната 2021-2022 год. се извършва в периода от 03.05.2021г. до 21.05.2021г.  всеки работен ден от 09 часа до 17,30 часа в сградата на РУО Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 32, етаж 3, деловодство.

Необходими документи:
  • заявление  с подредени желания (по образец на МОН);
  • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложена лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия.
 
При подаване на заявлението в РУО Варна присъстват родителят и ученикът. За резултатите от насочването кандидатите ще бъдат уведомени писмено.

 За Ваше удобство Ви предоставяме:

Заявление за кандидатстване

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания, професиите и специалностите за приемане на ученици в VІІІ клас на училищата от област Варна

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Още за нашето училище

Иновативно училище

Училището е модел за изграждане на нова образователна среда за по-добри резултати.

Чуждоезикови паралелки

Учениците ни получават отлична чуждоезикова подготовка по английски и немски език.

Модерно оборудване

Училището разполага с оборудвани кабинети за обучение и самоподготовка.

Подготвителна група

Училището предлага предучилищно образование за деца на възраст 6-7 години.

Спортна база

Реновирани спортни съоръжения и оборудване - игрища, салон, уреди и принадлежности.

Програма Еразъм +

Програма Еразъм + за културен обмен на ученици от Германия, Испания, Румъния, Италия.

III ОУ "Ангел Кънчев" Варна

III ОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" С НОВА ФАСАДА

Върху сградата е изрисуван ликът на революционера Ангел Кънчев- патрон на самото училище.

В деня, когато честваме 173 години от рождението на големия български поет Христо Ботев, ви правим съпричастни и на почитта към друг революционер и помощник на Васил Левски от Вътрешната революционна организация- Ангел Кънчев. Роден в Трявна, учил в Русе, по-късно в Болградската гимназия и накрая във Военното училище в Белград.
Варненското училище, носещо неговото име, е различно сега. А децата, върнали се обратно в него след дистанционното обучение, са повече от радостни и ентусиазирани.
 Няма нищо по-хубаво от детската усмивка, съчетана с непринудена жажда за знания. Светлина и живителни сили бликат на Богоявление.

Понякога улисани в ежедневието пропускаме да си спомним историята, да си припомним делото и подвига на велики българи. Но е повече от необходимо, защото във всяко време е имало и ще има трудности от различно естество, обаче са от значение духът и интелектът на личностите, които превъзмогват хода на времето си и оставят своя пример във вечността на историята.

 

Вашите деца заслужават
добро образование

Разгледайте нашия сайт и се запознайте обстойно с базата на
III ОУ "Ангел Кънчев"