3ou-akanchev-vn.com

Търсене
Отиване към съдържанието

Главно меню:


IIIОУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"-ПРЕДПОЧИТАНОТО УЧИЛИЩЕ

   III ОУ "Ангел Кънчев" се намира в гр.Варна, ж.к."Левски", с адрес ул. "Роза "23.  То е едно от варненските основни училища, обзаведени с най-модерна техника. Разполага с уютни и слънчеви класни стаи. За тези, които са на целодневен режим, е осигурена игротека. В училището има два интерактивни кабинети,  кабинет по биология и здравно образование, кабинет по физика и астрономия,  химия и опазване на околната среда. В трите действащи компютърни кабинети с Интернет и терминални устройства работят учениците от начален и прогимназиален етап. С наличната  презентационна техника за интерактивно провеждане на учебни часове...

НОВИНИ           И                АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ     


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Искаме да Ви чуем!
Нашето училище работи да подобри условията за учене на Вашите деца.
Вашият опит и идеи като родители са ценни за нас.
Моля, отделете няколко минути да попълните нашата анкета на тема "Взаимоотношения родители, деца, учители в III ОУ "Ангел Кънчев"
За да дадете Вашето мнение,
моля последвайте следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSWRvVjUdPFsQogkrpuPs7lTduTuUkNjiXmteE5QZcz6rtxg/viewform?vc=0&c=0&w=1
Анкетата е анонимна!
Благодарим за Вашето съдействие!

ИНФОРМАЦИЯ
за
II учебен срок

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ,
УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,

На Вашето внимание е

седмичното разписание
за
II учебен срок:

  • Седмично разписание за 5 клас

  • Седмично разписание за 6 клас
  • Седмично разписание за 7 класУЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ,
ПРИЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

1. Стратегия за развитие на III ОУ „Ангел Кънчев“ за периода 2016-2020 година

2. Правилник за дейността на училището

3. Училищни учебни планове


4.            Форма на обучение- дневна

5. Годишен план за дейността на училището

6. Мерки за повишаване качеството на образованието
7. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
8.
Училищна програма за предоставяне на равни възможности и  за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9. Етичен  кодекс
10. Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в IIIОУ "Ангел Кънчев"- Варна

11. Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация

12. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
13. Правилник за вътрешния трудов ред
14. Програмна система за обучението на децата от подготвителните групи
15.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
16. Спортен календар2019-2020г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/
на учениците от III ОУ "Ангел Кънчев",
на Вашето внимание са бланки (за изтегляне)
на документи за учебната 2019-2020 година

Публикувано на 11.10.2019 г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/
на учениците от ОТ III ОУ "Ангел Кънчев",
на Вашето внимание са следните документи:

  • График на часовете- организация на учебния ден

  • График за консултации на учителите за II срок

  • График на приемните дни на учителите за II срок

  • График за провеждане на II час на класа

  • Списък на класни ръководители и учители ДЦО


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/
на учениците от III ОУ "Ангел Кънчев",
на Вашето внимание e Календар за състезанията  
за учебната 2019-2020 година


Повече информация на https: //www.mon.bg/.

 

Ваканции и неучебни дни
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас


Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ
09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас


Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I - XII клас


Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, /НАСТОЙНИЦИ/, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
На Вашето внимание предоставяме информация във връзка
със защита на личните данни.
Виж на
Защита на личните данни.                       

Обновена на12.12.2019г.

Междуинституционален механизъм
               Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция "Спорт", Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Ви информираме за:

   Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112      
електронен адрес за подаване на сигнали obhvat@mon.bg

Публикувано на 14.09.2017 г.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации
                                              
Публикувано на 21.08.2017 г.

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Уважаеми родители и ученици, на Вашето внимание е
Информация

за организацията на учебното време за  срок на учебната 201
9-2020 година

Учебният процес в III ОУ"Ангел Кънчев"- Варна се провежда само първа смяна,  без промяна в организацията на учебните часове.
В сградата са осигурени оптимални условия за провеждане на учебните занятия.  

 III ОУ "Ангел Кънчев" е  от варненските училища, които предлагат  модерни и уютни условия
за целодневно обучение за учениците си!

Нека заедно, с обич, доказан професионален опит и жива емоционална връзка с децата,
да поемем по пътя на знанието!
Ние можем да ги обградим с красота, игри, музика, приказки, фантазия…


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню