Съвместна работа с институции

Информация от МОН със съвети към родителите за онлайн обучението на техните деца

Информация от Комисия за защита на личните данни за актуални въпроси от обществен интерес – Твоите лични данни и интернет – съвети за деца

Презентация със съвети за родители и деца или 

За първи път у нас, на 16 март, стартира изцяло дистанционно обучение. От образователното министерство се обърнаха с няколко препоръки и съвети към родителите, за да може онлайн уроците да бъдат пълноценни.


Препоръки:

  •    Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.

  •    Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху    комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.

  •    Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.

  •    Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.

Съвети:

  •    Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

  •    Насърчавайте детето да бъде активно.

  •    Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.       

  •    Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.

  •   Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. Поддържайте интензивна комуникация с учителите.

  •    Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.


Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия


Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.

Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна. Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната. Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
• всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038
Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
• всеки работен ден от 10ч. – 12ч.;
e-mail: together.withb@gmail.com;  0887 498 047
Марина Габровска – психотерапевт, медиатор
• всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728
Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

Междуинституционален механизъм

Във връзка с реализирането на спортната програма на Община Варна, с цел лесен и достъпен начин за информиране на ученици, учители и родители за възможностите за спорт и двигателна активност, използвайте линка за връзка със сайта на Дирекция „Спорт“, Община Варна- www.sportvarna.com


Публикувано на 19.09.2017 г.

Във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Ви информираме за:
   
Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112
    електронен адрес за подаване на сигнали obhvat@mon.bg


Публикувано на 14.09.2017 г.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и
други критични ситуации

Публикувано на 21.08.2017 г.