Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към IIIОУ „Ангел Кънчев „- Варна

   Надежда Михайлова Драгулова – Андреева – председател

   Николай Станимиров Кондов – член
   Десислава Румянова Найденова – член
   Невен Иванов Недялков – член
   Стела Стефанова Стоянова – член
   Илияна Георгиева Шишкова – член
   Йоана Паункова Кесова – член
   Виолета Николайчева Костадинова – член
   Светлана Игнатова-Бойчева   – представител на Община Варна