COVID-19


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
2.По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

 

  ЗАПОВЕД за преминаване на ЕОСР   

                                              ЗАЯВЛЕНИЕ за  обучение в  дневна форма в електронна среда от разстояние

ДЕКЛАРАЦИЯ за осигурени условия за провеждане на обучението;
 Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

  Протокол за действие при съмнение или случай на Covid-19

Уважаеми ученици и родители,

Ситуацията в света и в страната ни е различна от обичайната. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, което с разумни действия  и дисциплина трябва да преодолеем. Най-важната мисия днес е да опазим живота и здравето на всеки човек, затова сме длъжни да проявим здрав разум и висока степен на отговорност към обществото и към себе си.
Да се вслушаме в препоръките на медицинските специалисти, да изпълняваме съвестно всички мерки, предприети от Националния оперативен щаб и правителството на Република България.


Да бъдем разумни и отговорни към себе си и нашите близки!

Документи:

 • График на часовете и входове за достъп до сградата – Може да видите ТУК

 • Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училище – Може да видите ТУК

 • Задължения на учениците в условия на COVID-19 – Може да видите ТУК

 

В помощ на училищата е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители, който може да видите ТУК

 • Как да предпазим себе си и другите – Може да видите ТУК

 • Техника за хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа – Може да видите ТУК

 • Техника за хигиена на ръцете със сапун и вода – Може да видите ТУК

 • Ефективно измиване на ръцете – Може да видите ТУК

 • Намалете риска от коронавирусна инфекция – Може да видите ТУК

 • Покрий твоята кашлица – Може да видите ТУК

 • Презентация от Световната здравна организация – Може да видите ТУК

 • Коронавирус COVID-19 – Може да видите ТУК

 • Подкрепа на децата в извънредна ситуация – за родители – Може да видите ТУК

БЛАГОДАРИМ  ВИ РОДИТЕЛИ!


  Уважаеми родители,

През последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система . Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите! В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите превъзмогнахме себе си и системата – но Вие родителите ни се доверихте. Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати – но Вие ни подкрепихте . Всеки ден тествахме себе си – но Вие ни окуражавахте! И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня, то ние искренно си признаваме: ВИЕ – РОДИТЕЛИТЕ СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ! Вие позволихте на децата да „учат по пижама“, „да влизат в час“ с домашните си любимци и включвайки камерите откривахте  без страх домашната си среда. Никога досега домовете на вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители, нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи „заедно“ и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията. Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни, последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!
БЕЗ РОДИТЕЛИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ! Знаехме го, но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато ние преподаваме и децата учат, вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност. А пък ние осъзнаваме вашите проблеми, колебания и волята да ги преодолеете. Защото ние сме и вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по- задружни, по- истински и по реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство. Всеки ден научават едни от най-важните уроци за живота: КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХА И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ!
Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка: КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?
И затова Вие , родителите, също станахте ученици, вие също се върнахте “ в училище“, вие също учите всеки ден от голямото училище на живота – как да сме мили, как да сме загрижени, как да сме дисциплинарни, как да сме достойни, как да сме здрави, как да сме ЖИВИ! И затова: ПОКЛОН ПРЕД ВАС РОДИТЕЛИ! Благодарим Ви, че ПРЕОТКРИХТЕ децата си, себе си, семейството, дома, трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, забранените паркове…..и живота, който имахме преди! Години наред мечтаехме връзката учител- ученик- родител да сработи в една посока и да постигнем триединство, взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега- благодарение на солидарността на обществото ни, благодарение на общите ни притеснения и световна заплаха, се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното: успявате да съхраните българското семейство! БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА УЧИЛИЩЕ, НЯМА ДЪРЖАВА! Заради всичко това, от името на всички учители, искам да Ви благодаря скъпи родители, че се справихте в тази ситуация по най-добрия начин, че надскочихте собствените си стереотипи, че сме единни и ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ! Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето!

                       

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка – мнението на родителите

(анонимна анкета)
Уважаеми родители,

Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес.
Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.
Анкетата е напълно анонимна и няма да ви отнеме повече от 10 минути.

С уважение,
Екипите на Асоциация Родители и Институт за изследвания в образованието.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ


Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната за периода
от 13 март до 13 май
 2020г.
училището Ви предлага

      График за провеждане на дейностите
Виж тук >>


График на часовете и учителската заетост
за 5-7 клас  за 1-2 клас  за 3-4 клас

  I – IV клас: 
1 час 9,00 – 9,20
2 час 9,30 – 9,50

3 час 10,00 – 10,20
 
4 час 10,30 – 10,50
 
5 час 11,00 – 11,20
 
6 час 11,30 – 11,50

 V – VII клас:
1 час 9,00 – 9,30
2 час 9,40 – 10, 10
3 час 10,20 – 10, 50
4 час 11,00 – 11,30
5 час 11,40 – 12,10
6 час 11,30 – 11,50
7 час 13,00 – 13,30

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Моля да попълните анкетата от линка :


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEGpNhegz1K7ChWNisAQM_8cUHa3JP__J85FVnH91O4TUF-g/viewform?fbclid=IwAR2IhpWgeNc9Hka1pWXyLO6ZynrrignEs1CtXkkKXU4RBpFxJaPzoqRVvZQ


Вашето мнение е важно за нас!  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Благодарим Ви за търпението и разбирането, с което се отнесохте към старта на обучението в електронна среда в III ОУ“Ангел Кънчев“, въведено поради  извънредното положение на територията на страната и обявяването на дните от 13 март до 29 март 2020 за неприсъствени. Уверяваме Ви, че ръководството на училището и целия педагогически колектив работим на пълни обороти за реализиране на преподаването и обучението в електронна среда. Разчитаме на Вашата подкрепа, за да се справим с предизвикателството, пред което сме изправени в името на бъдещето и правилната  реализация на нашите деца. Бъдете здрави!

От ръководството