Еразъм +

"Енергия за Европа"

    
Програма на ЕС – Еразъм +

Наименование: „Енергия за Европа“
Проектът има екологична насоченост. Дейностите целят да възпитат в децата умения за използване на енергоизточници, които не замърсяват околната среда и учениците да получат знания за пестеливо използване на енергийните ресурси на планетата
Приоритетна област:  Екология и опазване на околната среда

Проектът „Енергия за Европа“ е посветен на темата за производство и консумация на енергия. Той ще се реализира в партньорството на четири училища (специални и основни) от Гърция, България, Холандия и Германия, където е и координиращото учебно заведение.


Идеята за екологична насоченост на проекта се разви от социалната важност на темите за енергията, посредством обществени глобални дейности, като „Петъци за бъдещето“ и конференции, засягащи климата, неговите промени и роля на човека в тях.


Въпреки важността и спешната нужда от промяна на нашите навици и възгледи спрямо благата на природата, в частност енергията, тази метаморфоза трябва да се случва бавно, за да бъде стабилна и дълготрайна. Целта на проекта е да образова и вдъхновява хората, напомняйки им, че всичко е в техните ръце. Чрез дейностите, ние ще се стремим да възпитаме и индивидуалната отговорност, защото именно тя създава общество, а обществото има силата да инициира промени. Предвидените дебати и културен обмен ще дадат възможност на учениците да разберат, че въпреки различния начин на живот, култура и бит в отделните държави, климатичните проблеми са сходни навсякъде по света – те са общи и еднакво важни във всяка точка на планетата. Различията ни са предимството, което помага да съпоставим различни гледни точки и да направим индивидуалността глобалност.

Учениците, които участват, са между 13 и 17 години – възраст, която им позволява да осмислят и взимат все повече собствени решения, да чувстват отговорността, която всеки човек, живеещ на тази планета, притежава. Нашите ученици са поколението, което ще чувства ефекта на изборите, които правим сега, относно използването на природните блага и отпечатъкът им върху климата и живота ни.
Дейностите на проекта ще се развиват в групови семинари в отделните училища. На планираните срещи ще присъстват по двама ученици, представители на всяко от партниращите си училища. Работата в по-малки групи дава възможност на всички деца, независимо от своите интелектуални и емоционални нужди и способности, да дадат своя принос към темата и да комуникират ефективно.

Работата в семинарите ще се реализира по следните теми:
1. Енергиен паспорт на държавите – енергийната продукция и консумация днес.
2. В течение на времето – енергийната продукция и консумация вчера (времето на моите баба и дядо).
3. Преосмисляне на енергията – нуждата от възобновяема енергия възможностите ѝ.
4. Вашият принос: Колко/как/защо консумираме енергия – нашият различен подход за пестенето ѝ.


Компонентите и резултатите от семинарите ще бъдат презентирани в дигитална форма и публикувани онлайн чрез платформата e-Twinning.


По време на интернационалните срещи, учениците ще имат възможност да опознаят училището-домакин и заедно да работят по темите за енергийните източници и култура на енергийно потребление. Същевременно ще се запознават и с локалните традиции и бит на държавите, реализиращи проекта. Новите за тях перспективи неминуемо ще дадат пространство за нови идеи, свързани с отговорността към консумацията на енергия. Групови крайни продукти ще бъдат изработването на лого на проекта и календар, към който всяко училище ще допринесе с три страници, посветени на историята, настоящето и бъдещето на енергийното производство.


Проектът цели да възпита в учениците отговорно отношение и умения за безопасно използване на енергията и нейното опазване. Той ще изгради у тях умения за работа в група, ще обогати чуждоезиковите им компетенции, ще развие детската толерантност към различията, към чуждите култура, бит и идентичност, защото всички ние сме европейски граждани, обединени от общата грижа за природата.

Идеите на проекта „Енергия за Европа“ в действие

Една от първостепенните задачи в работата по всеки проект от програмата Еразъм + е разпространяването на неговите идеи, привличане на съмишленици и партньори в реализирането му. В тази връзка през месец октомври екипът на проекта взе участие в програмата на БНТ2 „Знание.БГ“. Координаторът на проекта Бисерка Василева представи пред широка аудитория целите и очакваните резултати от дейностите му, както и възможните начини на работа в ограничаващите условия на пандемията. В интервюто взе участие и г-жа Ивелина Петрова – координатор на другия спечелен от училището проект „С грижа за световния океан“. Зрителите на програмата бяха запознати с цялостното участие на училището в международни проекти и техният принос в осъзнаване принадлежността към европейската общност.

На 15.10. в Трето основно училище „Ангел Кънчев“ се отбелязаха дните на програма Еразъм +. Беше организирана изложба от снимки, отразяващи участието на ученици и учители в предходни европейски проекти и конферентна връзка с партньорите от действащия вече втора година проект „Другите и аз – мостовете между нас“. Пред екип на БНТ2 децата представиха предстоящи дейности от проекта „Енергия за Европа“ и не скриха своите емоции и въодушевление от възможността да се срещнат, общуват и работят заедно със свои връстници от различни държави.

Избираме лого

След първата онлайн конферентна връзка започна партньорската надпревара за създаване на лого на проекта. Децата от нашето училище, под ръководството на г-жа Валентина Георгиева, развиваха своите познания и умения за работа с подходящи за целта компютърни програми. В платформата e-Twining, където се събират материали от дейностите по проекта „Енергия за Европа“, бяха поместени три от предложенията на Трето основно училище „Ангел Кънчев“, създадени от Симона Петрова, Беана Вълкова и Никол Цветанова:

До 25.01. в e-Twinnig бяха качени предложенията за лого на прокта от всички партниращи си училища.
Те бяха предоставени за онлайн гласуване на учениците, участващи в проекта.

С много голяма преднина спечели логото на гръцкото училище. То ще представя проекта „Енергия за Европа“.

Първи срещи с партньорите от проект „Енергия за Европа“

На 27.10. 2020г. се проведе конферентна връзка между екипите на партниращите си училища в платформата Zoom. След кратко представяне на всеки участник се обсъди работата по проекта в пандемичната обстановка и се набелязаха част от дейностите, които ще бъдат реализирани:

 • Организиране на конкурс за лого на проекта;

 • Подготвяне на презентация за всяко едно от училищата;

 • Изработване на презентация за продукцията и консумацията на енергия в градовете и държавите – участници;

 • Създаване на e-Twinning project place, където да се събират материали, отразяващи дейността на проекта.

 •  Провеждане на следваща конферентна връзка на 11.01.2021г.

На 11.01. 2021г. се проведе втората конферентна среща между училищата – участници в проекта. Коментира се, че локдаунът в държавите пречи дейностите да се реализират в поставените срокове и се взе решение да се постави по-голям срок за осъществяването им, както и да се започнат дейности, изискващи по-дълъг период за работа:

 • Подбор на материали за изготвяне на календар;

Всяка държава трябва да подготви шест снимки, свързани с различен период от развитието на енергетиката в нея.

 • Две снимки отпреди 1950г.;

 • Две снимки от 1950г. до наши дни;

 • Две снимки от модерното развитие на производството и консумацията на енергия.

 • Обсъждане на възможността да се добави тема „Коронавирусът и консумацията на енергия“, която да се включи в четвъртата среща през юни 2022г.

 • Създаване на работни групи от ученици, независимо от дистанционното им обучение.

Холандският партньор ще подготви портфолио, което ще се попълни от всяко едно участващо дете и видео за дейността на работните групи. Те ще се поместят в платформата e-Twinning и разпространени сред учениците, включени в проектната дейност.

 • Вземане на решение за следваща онлайн среща на 19.04.2021г.

Загасѝ светлините, отворѝ очи за планетата

Милиони хора от над 7000 града в 180 държави отбелязаха Часа на Земята – най-мащабната глобална инициатива, посветена на опазването на нашия общ дом – планетата Земя. Тази пролет събитието, организирано от международната природозащитна организация WWF, се проведе за 13-а поредна година. По традиция в последната събота на месец март (27.03.) между 20:30 и 21:30 ч. милиони хора от цял свят символично изгасят осветлението в домовете си, а знакови сгради притъмняват фасадите си.

Участниците в проект „Енергия за Европа“, заедно с връстниците си от цял свят се опитаха да бъдат закрилници на природата и дадоха своя глас за нея като символично запалиха своите свещички в тъмнината.

22 април – Световен ден на Земята

„Нека бъдат само мирни и радостни дните за нашия прекрасен космически кораб – планетата Земя, летяща и въртяща се сред хладния космос и носеща своя толкова крехък товар – живота.“

Ген. секретар на ООН У Тан

За първи път Денят на Земята е отбелязан на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. 

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята. На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Участниците в проекта „Енергия за Европа“ се включиха в изработването на брошура, с която да припомнят на своите съученици какво могат да направят, за да опазят нашия уютен и раним дом – планетата Земя. 

22 април – Световен ден на Земята

Пестим ли енергия у дома?

Анкета

Предложихме на нашите съученици проучване, за да разберем дали българското семейство умее да пести енергия. 

Чрез нея научихме, че:

 1. Отопляемата площ в българския дом обикновено е между 50 и 100 кв.м. – 77,9% от анкетираните;
 2. В жилищата на 43,4% от участниците в анкетата се отопляват само обитаваните стаи, а в 37,7% – цялата площ;
 3. В домовете на 87,7% от анкетираните се използва само електрическо отопление;
 4. 86,1% от жилищата са реновирани;
 5. 54,1% одобряват подмяната на стари горивни устройства с нови, но 40,2% отговориха, че в домовете им има и горивни устройства за твърдо гориво.
 6. За да се намали потреблението на електроенергия, българските семейства одобряват:
 • Използване на слънчеви панели – 41,8%;
 • Използване на енергоспестяващи лампи – 16,4%;
 • Обновяване на дома – 13,9%.