Публични покани

Плащания


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Ф А К Т У Р А

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДАТА  НА ПЛАЩАНЕ

ОСНОВАНИЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ

КОРЕКТОЙЛ БГ  2016

18.01.2016

0000000001

19 953. 65 лв.

КОРЕКТОЙЛ БГ 2016

15.02.2016

0000000004

19 256. 20 лв.

/Съгласно Борсов договор № 30 от 14.01.201г./

МР 96 ЕООД

29.02.2016

3000000329

4 172. 16 лв.

ЗАЛИВА 47- СП АД

29.02.2016

1000002056

802. 40 лв.

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ
„Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас
в IIIОУ „Ангел Кънчев“ за 2016 година

АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ: 

Заповед за стартиране на процедурата – ТУК,
Публична поканаТУК
,
Указания за подготовка на офертатаТУК
,
Техническа спецификацияТУК
,
Оферта по образец
ТУК,протокол за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедураТУК ,
ДОГОВОР със „ЗАЛИВА 47 – СП“ АД с предмет на договаряне  Дофинансиране на кетърингова доставка – топъл обяд за подготвителни групи с 5- годишни деца на целодневен режим на обучение със спане“ТУК 
ДОГОВОР със „МР – 96″ ЕООДс предмет на договаряне“ Доставка на закуска и/или мляко/или плодове за децата от подготвителни групи с 6- годишни деца и ученици от първи до четвърти класТУК

Публични покани след 01.10.2014


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Ф А К Т У Р А

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДАТА  НА ПЛАЩАНЕ

ОСНОВАНИЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ

КРИС ОЙЛ-67 ЕООД

26.01.2015

0000000553

21978. 37 лв.

КРИС ОЙЛ-67 ЕООД

06.03.2015

0000000569

25177. 82 лв.

КРИС ОЙЛ-67 ЕООД

28.09.2015

0000000582

23072. 92 лв.

КРИС ОЙЛ-67 ЕООД

11.12.2015

0000000613

6832. 39 лв.

/Съгласно Борсов договор №50 от 21.01.2015г./

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДАТА  НА ПЛАЩАНЕ

ОСНОВАНИЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ

ЗАЛИВА 47-СП АД

27.02.2015  

1000000636  

1499. 40 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

27.02.2015  

0000006937

345708 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

31.03.2015

1000001686

1876. 80 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

31.03.2015

0000006952

4833. 18 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

30.04.2015

0000006960

3125. 10 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

30.04.2015    

1000001717  

1570. 80 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

25.05.2015

0000006965

3709. 20 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

25.05.2015

1000001731

1652. 40 лв.

 ЗАЛИВА 47-СП АДП

30.06.2015

1000001785

1397. 40 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

14.08.2015

1000001817

1023. 40 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

30.09.2015

0000006970

3284. 16 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

30.09.2015

1000001883

591. 60 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

30.10.2015

0000006978

8446. 68 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

30.10.2015

1000001905

1343. 00 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

30.11.2015

0000006988

4756. 62 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

30.11.2015

1000001955

1261. 40 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

15.12.2015

0000006995

3923. 04 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

15.12.2015

1000001957

1203. 60 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

29.01.2016

0000007005

452. 76 лв.

ЗАЛИВА 47-СП АД

29.01.2016

1000002007

1173. 00 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДАТА  НА ПЛАЩАНЕ

ОСНОВАНИЕ

РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ

АНУБИС- БУЛВЕСТ ООД

29.05.2015

0000057783

3238. 64 лв.

АНУБИС- БУЛВЕСТ ООД

08.06.2015

0000058991

1365. 32 лв.

АНУБИС- БУЛВЕСТ ООД

08.06.2015

0000058992

1365. 32 лв.

АНУБИС- БУЛВЕСТ ООД

02.07.2015

0000060700

4857. 95 лв.

АНУБИС- БУЛВЕСТ ООД

05.08.2015

0000062252

377. 90 лв.

АРХИМЕД 2 ЕООД

11.05.2015

0000031150

667. 32 лв.

ЛЕТЕРА ЕООД

22.05.2015

1000005687

200. 00 лв.

ЛЕТЕРА ЕООД

17.06.2015

1000005711

300. 00 лв.

„С.А.Н.ПРО“ ООД

22.05.2015

0000016906

1219. 13 лв.

„С.А.Н.ПРО“ ООД

07.09.2015

1000023517

1828. 54 лв.

ПРОСВЕТА- СОФИЯ АД

05.06.2015

0000075564

5425. 35 лв.

ПРОСВЕТА- СОФИЯ АД

13.07.2015

0000076907

21701. 38 лв.

ПРОСВЕТА- СОФИЯ АД

22.07.2015

0000077635

349. 80 лв.

БИТ И ТЕХНИКА ООД

23.06.2015

1000016976

533. 00 лв.

ПЕДАГОГ 6

25.06.2015

1000004182

156. 00 лв.

 

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ СЛЕД 01.10.2014 ГОДИНА

Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в Трето основно училище „Ангел Кънчев“ за 2016 година по следните обособени позиции:

I обособена позиция: Доставка на закуска и/или мляко/или плодове за децата от подготвителни групи с 6- годишни деца и ученици от първи до четвърти клас
II обособена позиция:  Дофинансиране на кетърингова доставка – топъл обяд за подготвителни групи с 5- годишни деца на целодневен режим на обучение със спане

АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ:
 Договор с „Залива 47-СП“ АД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ“Ангел Кънчев“за 2016 година – ТУК ,

 Договор с „МР 96 “ ЕООД за хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас на III ОУ“Ангел Кънчев“за 2016 година – ТУК ,

 Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти – ТУК,
 Заповед за стартиране на процедурата – ТУК,
 Публична покана ТУК,
 Указание за подготовка на офертата
 – ТУК,
 Техническа спецификация – ТУК,
 Оферта по образецТУК,

2015-2016 ГОДИНА
Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителна група и учениците от 1-ви до 7-ми клас в IIIОУ „Ангел Кънчев“ – гр.Варна за учебната 2015/2016 г.

 • Заповед за стартиране на процедурата
 • Описание на обособените позиции
 • Публична покана
  Опис на документите за участие
 • Проект на договора
 • Протокол на комисията за доставка на учебници и учебни помагала за децата в подготвителна група и учениците от първи до седми клас в IIIОУ „Ангел Кънчев“ – гр.Варна за учебната 2015/2016 г.
 • Договор за изработване и предоставяне срещу заплащане на учебни помагала за детските градини и учебници и учебни помагала на „Анубис- Булвест“ ООД
 • Договор за изработване и предоставяне срещу заплащане на учебници  на „Архимед 2“ ЕООД
 • Договор за изработване и предоставяне срещу заплащане на учебници и учебни помагала на „Бит и техника “ ООД
 • Договор за изработване и предоставяне срещу заплащане на учебници и учебни помагала на „Летера“ ЕООД
 • Договор за изработване и предоставяне срещу заплащане на учебници и учебни помагала на „С.А.Н.ПРО“ ООД, представител на „Пиърсън Едюкейшън – Лонгман“
 • Договор за изработване и предоставяне срещу заплащане на учебници за 7 клас на СД „Педагог 6 – Делев, Луизова и с-ие“
 • Договор за изработване и предоставяне срещу заплащане на учебници и учебни помагала на „Просвета – София“ АД

ДОГОВОР
с предмет на договаряне

Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в Трето основно училище „Ангел Кънчев“ за 2015 година по следните обособени позиции:

I обособена позиция: Доставка на закуска и/или мляко/или плодове за децата от подготвителни групи с 6- годишни деца и ученици от първи до четвърти клас
II обособена позиция:  Дофинансиране на кетърингова доставка – топъл обяд за подготвителни групи с 5- годишни деца на целодневен режим на обучение със спане“

Виж договора ТУК

ПРОТОКОЛ
за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура с предмет:

Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в Трето основно училище „Ангел Кънчев“ за 2015 година по следните обособени позиции:
I обособена позиция:
 Доставка на закуска и/или мляко/или плодове за децата от подготвителни групи с 6- годишни деца и ученици от първи до четвърти клас
II обособена позиция: Дофинансиране на кетърингова доставка – топъл обяд за подготвителни групи с 5- годишни деца на целодневен режим на обучение със спане

Вижте протокола ТУК

Осигуряване на хранене за деца от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас в Трето основно училище „Ангел Кънчев“ за 2015 година по следните обособени позиции:

I обособена позиция: Доставка на закуска и/или мляко/или плодове за децата от подготвителни групи с 6- годишни деца и ученици от първи до четвърти клас
II обособена позиция:  Дофинансиране на кетърингова доставка – топъл обяд за подготвителни групи с 5- годишни деца на целодневен режим на обучение със спане

 • Заповед за стартиране на процедурата – ТУК
 • Публична покана – ТУК
 • Указание за подготовка на офертата – ТУК
 • Техническа спецификация – ТУК
 • Оферта по образец – ТУК