ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в III ОУ „Ангел Кънчев“-Варна  Виж тук>>   
Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация Виж тук>>