ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация относно предоставяне на достъп до обществена информация Виж тук>>  

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги

Известие за поверителност до работниците и служителите

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Уведомление до физическите лица по ЗЗЛПСПОИН

Годишен отчет за работата по ЗДОИ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6