Процедури по ЗОП

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III ОУ „Ангел Кънчев“- Варна обявява обществена поръчка с предмет Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала (и достъп до ЕЧ учебници) за безвъзмездно ползване от децата от ПГ- 6 годишни и учениците от  I, II, III, IV, V, VI и VII клас на III ОУ „Ангел Кънчев“ за учебната 2020–2021 година по обособени позиции:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Педагог 6″ СД, ,“Клет България“ ООД,  „С.А.Н.ПРО“ ООД, ИК“Рива“АД.  Виж документа – ТУК
Просвета София АД.   Виж документа ТУК
Решение за откриване на процедурата – ТУК

 • Обособена позиция 1 :Клет България“ ООД

 • Обособена позиция 2 „Просвета– София“ АД

 • Обособена позиция 3 „С.А.Н.ПРО“ ООД

 • Обособена позиция 4 „Педагог 6 “ СД

 • Обособена позиция 5 ИК „Рива“АД

Договори :

 • Клет България“ ООД – ТУК 

 • „Просвета– София“ АДТУК  

 • „Педагог 6 “ СДТУК  

 • „С.А.Н.ПРО“ ООДТУК 

Обявление за възложена поръчка – ТУК

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III ОУ „Ангел Кънчев“- Варна обявява обществена поръчка с предмет Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ „Ангел Кънчев“ за 2020 година по обособени позиции:
обособена позиция Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ „Ангел Кънчев

II обособена позиция Доставка на топъл обяд за децата от подготвителните групи на целодневен режим със спане
1.Решение за откриване на процедураТУК

2. Обявление за поръчкаТУК

3. ДокументацияТУК

4.Приложение на документацияТУК

5.1. ЕЕДОПТУК

5.2. 
ЕЕДОПТУК
6.Договор- образецТУК

7.Съобщение за открита процедура на обществена поръчкаТУК

8.Протокол1 за резултат от работата на комисиятаТУК

9. 
Протокол 2 за резултат от работата на комисиятаТУК
10.Обобщен протокол 
за резултатите от работата на комисиятаТУК
11.Доклад за 
резултатите от работата на комисиятаТУК
12. Решение за определяне на изпълнителТУК

13. Обявление за приключен договор с ЛФС ЕООД за 2019г.ТУК

14.
Обявление за приключен договор с УСХ ЕАД за 2019г – ТУК
15.Обявление за възложена поръчка за 2020г.ТУК
16. Договор с 
УСХ ЕАД за 2020г.по обособена позиция 1ТУК
17.
Договор с УСХ ЕАД за 2020г.по обособена позиция 2ТУК
18.Обявление за приключен договор с УСХ ЕАД за 2020г.по обособена позиция 1ТУК
19.Обявление за приключен договор с УСХ ЕАД за 2020г.по обособена позиция 2ТУК

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III ОУ „Ангел Кънчев“- Варна обявява обществена поръчка с предмет Доставка на познавателни книжкиучебници и учебни помагала (и достъп до ЕЧ учебнициза безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от IV клас на III ОУ „Ангел Кънчев“ за учебната 20192020 година по обособени позиции.

 • Заповед за стартиране на процедурата (файл за  свалянеТУК )

 • Документация (файл за сваляне ТУК)

 • Приложенияобразци на документикъм документация за участие в процедура (файл за сваляне ТУК)

 • Покани:

Покана до „Просвета– София“ АД (файл за сваляне ТУК)
Покана до „
С.А.Н.ПРО“ ООД (файл за сваляне ТУК)

 • Протокол от заседание на комисията – ТУК

 • Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчка – ТУК

Договори:

„Просвета– София“ АД ТУК
„С.А.Н.ПРО“ ООДТУК

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III ОУ „Ангел Кънчев“ – Варна обявява обществена поръчка с предмет Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала (и достъп до ЕЧ учебници) за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от I, II, III, V, VI и VII клас на III ОУ „Ангел Кънчев“ за учебната 2019–2020 година по обособени позиции.

 • Заповед за стартиране на процедурата (файл за  сваляне – ТУК )

 • Документация (файл за сваляне – ТУК )

 • Приложенияобразци на документикъм документация за участие в процедура (файл за сваляне- ТУК )

 • Покани:

Покана до „Клет България“ ООД (файл за сваляне- ТУК )
Покана до „Просвета– София“ АД (файл за свалянеТУК )
Покана до „
С.А.Н.ПРО“ ООД (файл за свалянеТУК )
Покана до „
Педагог 6 “ СД (файл за свалянеТУК )

 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка (файл за сваляне- ТУК )    

 • Протокол от заседание на комисиятаТУК
 • Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчкаТУК
 • Договори:

„Клет България“ ООД ТУК
„Просвета– София“ АДТУК 
„С.А.Н.ПРО“ ООДТУК
„Педагог 6ТУК 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III ОУ „Ангел Кънчев“- Варна обявява обществена поръчка с предмет Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ „Ангел Кънчев“ за 2019 година по обособени позиции:

обособена позиция Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ „Ангел Кънчев
II обособена позиция 
Доставка на топъл обяд за децата от подготвителните групи на целодневен режим със спане
1. Решение за откриване на процедура (файл за сваляне – ТУК
  )
2. Обявление за поръчка (файл за свалянеТУК
  )
3. Документация (файл за свалянеТУК
 )                                          
4. Приложения на документация (файл за свалянеТУК 
)
5. ЕЕДОП (файлове за свалянеТУК
 )
6. ЕЕДОП (файлове за свалянеТУК 
 )
7. Договор (файл за свалянеТУК   илиТУК )

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

III ОУ „Ангел Кънчев“- Варна обявява обществена поръчка с предмет Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ „Ангел Кънчев“ за 2019 година по обособени позиции:

обособена позиция  Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и учениците от първи до четвърти клас на III ОУ „Ангел Кънчев
II обособена позиция  Доставка на топъл обяд за децата от подготвителните групи на целодневен режим със спане

                       
НОВА ИНФОРМАЦИЯ

 • Договор с „Ученическо столово хранене“ ЕАД- Варна (файл за сваляне – ТУК )

 • Договор с „ЛФС“ ЕООД- Варна (файл за свалянеТУК )

 • Обявление за възложена поръчка (файл за свалянеТУК )

 • Протокол (файл за свалянеТУК )

 • Доклад  (файл за свалянеТУК )

 • Решение (файл за свалянеТУК  )

АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА III ОУ“АНГЕЛ КЪНЧЕВ“- ВАРНА

 

Архив на документите тукОбществена поръчка за доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от III и VII клас  в III ОУ“Ангел Кънчев“  за учебната 2018/2019 година

Архив на документите тукОбществена поръчка за доставка на  познавателни книжки за безвъзмездно ползвяне от деца в подготвителните групи в III ОУ“Ангел Кънчев“  за учебната 2018/2019 година

Архив на документите тукОбществена поръчка за  доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от  учениците от I, II, IV, V и VI клас в III ОУ“Ангел Кънчев“  за учебната 2018/2019 година

Архив
 на документите тукОбществена поръчка за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас  в  III ОУ“Ангел Кънчев“  за  2018 година  

Архив на документите тукОбществена поръчка за ремонтни дейности  в  III ОУ“Ангел Кънчев“  за  2017 година

Архив на документите тукОбществена поръчка за  доставка на  учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от  учениците от II и VI клас в III ОУ“Ангел Кънчев“ за учебна 2017-2018 година

Архив на документите тукОбществена поръчка за осигуряване на хранене на децата от ПГ и учениците от I до IV клас  в  III ОУ“Ангел Кънчев“  за  2017 година  

Архив на документите тукИзвършване на ремонтни дейности в тоалетни на първи и втори етажи на корпус “A” в сградата на III ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Варна
Архив на документите тукОбществена поръчка за  доставка  на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи и учениците от I, III, IV, V и VII клас в III ОУ“Ангел Кънчев“  за учебната 2016/2017 г.