В помощ на вас, родители

  • „ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА“ –Виж тук >>(извадка от писмо на РУО- Варна)

  • ДЕЦАТА И СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯКАК ДА ИМ ПОМОГНЕМ ДА СЕ СПРАВЯТ“ – Виж тук >>
  • „ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ“ – Виж тук >>
  • Как да разговаряте с децата си за  COVID-19?  Виж тук >>
  • Родителство в условията на COVID-19 Виж тук >>
  • Справяне с изолацията вкъщи – Виж тук >>
  • Телефонни линии за психологическа подкрепа – Виж тук>> 

Подкрепа на деца и ученици със СОП

Съгласно писмо с изх. № 9105-409/30.11.2020г. на министъра на образованието и науката ресурсните учители осъществяват в присъствена форма в сградата на училището подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности при заявено желание на родителите.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Виж  документа тук>> 

График за провеждане на часове в електронна среда от разстояние за периода 30.11.2020-21.12.2020 г.(вкл.)

Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от V, VI и VII клас ще се организира съгласно следния график на часовете:

1 час: 7,30 – 8,00
2 час: 8,20 – 8,50
3 час: 9,10 – 9,40
4 час: 10,10 – 10,40
5 час: 11,00 – 11,30
6 час: 11,45 –12,15
7 час: 12,30 – 13,00

Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от I,II,III и IV клас ще се организира съгласно следния график на часовете:

1 час: 8,20 – 8,40
2 час: 8,50 – 9,10
3 час: 9,20 – 9,40
4 час: 10,00 – 10,20
5 час: 10,30 – 10,50
6 час: 11,00 – 11,20

Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от групи за целодневна организация на обучение ГДОУД I-II клас ще се провеждат съгласно следния график на часовете:

самоподготовка: 13,10 – 13,30
самоподготовка: 13,40 – 14,00

занимания по интереси: 14,10 – 14,30
занимания по интереси: 
14,40 – 15,00

Обучението в електронна среда от разстояние за учениците от групи за целодневна организация на обучение ГДОУД III- IV клас ще се провеждат съгласно следния график на часовете:

самоподготовка: 13,30 – 13,50
самоподготовка: 14,00 – 14,20

занимания по интереси: 14,30 – 14,50
занимания по интереси: 
15,00 – 15,20

Виж документа тук>>                                                                                  Публикувано на 27.11.2020г.

Заповед за задължително носене на маски


Виж целия документ тук>>                                         Публикувано на 19.11.2020г.

Заповед и график за преминаване от присъствено обучение към обучение в електранна среда от разстояние


Публикувано на 18.11.2020г