Еразъм +

„Учим, общуваме, играем - дигитално и реално“

Проект, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+”,КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. 

Бенефициент е III ОУ „Ангел Кънчев“. Проектът е с продължителност една година и предвижда две обучения на учители на тема: Gamification @ school и STEM @ school и последващи дейности.

Реализирането на проекта включва няколко етапа: планиране, подготовка, осъществяване на мобилности, мултиплициране, отчетност. 


Програма „Еразъм+ „
КД1 – „Образователна мобилност за граждани“
Учим, общуваме, играем – дигитално и реално.

Приоритетна област: Дейности, подпомагащи интеграцията между дигиталната и реалната среда в сектор „Училищно образование“

Цели на проекта:

1. Подобряване на дигиталните умения и медийна грамотност на учителите и учениците;

2. Запознаване с различни инструменти за игровизация и уеб базирани обучителни платформи;

3. Интегриране на природни и екологични науки, подобряване на езиковите умения;

4. Интернационализация – интегриране на международно, междукултурно и глобално измерение в процесите на преподаване и обучение в училище;

5. Развиване на меките умения на педагогическите специалисти и на учениците.

 

 

Програма на дейностите:

В програмата на дейностите е включено партьорство с училища от страната за осъществяване на STEM практики. Планираме да направим съпричастни и нашите партньори от Еразъм + КД2 проекти, с които споделяме общи идеи и предстоящи дейности в съотвествие целите на проекта. Планирано е многообразие от активности, във всяка от които ученици от различни възрастови групи ще взимат дейно участие:

– Организиране на Зелен ден в училище;

– Обособяване на кът за четене;

– Изготвяне на настолни игри;

– Организиране на СТЕМ ден в училище;

– Сформиране на клубове по интереси с приоритет екология и ИТ;

– Огранизиране на Ден на eТwinning и Европа;

– Изготвяне на карта на Европа;

– Вътрешноучилищна квалификация и споделяне на добри европейски практики;

– Проучване за периода на разграждане на пластмасата в природата, изработване на предмети от материали за рециклиране.

 

 Проектът ще допринесе за осъществявяне на качествено ново европейско ниво на обучението в училище. Участниците в него ще допринесат за:

1. Мултиплициране на наученото и привличане на други учители за съвместна работа;

2. Провокиране на интереса за активно използване на игровизацията и STEM практиките в пряката учителска дейност;

3. Стимулиране на креативност, комуникативност, умение за работа в екип, толерантност, откритост, любознателност;

4. Подпомагане утвърждаването на училището като желана територия за учениците.

 

Мобилност 1

Gamification@school

Често игрите са първият метод, който децата използват за да създават, оценяват, анализират и прилагат нови знания. Игрите имат много аспекти, които ги правят мощно средство за обучение. Много игри насърчават комуникацията, сътрудничеството и дори конкуренцията между играчите. В зависимост от това как са замислени, игрите могат както да научат, така и да тестват своите играчи, така че те са незаменима комбинация от преподаване, учене и оценяване.

В сферата на образованието геймификацията започва да набира скорост. Игрите имат потенциал за разрешаване на няколко често срещани проблеми в класната стая, като например: ангажираност на учениците, диференциация, анализиране на данни и повишаване на постиженията на учениците. Докато учениците трупат точки, изкачват се на по-горно ниво и се състезават един срещу друг, учителите получават резултатите им, проследяват напредъка, приспособяват правилата за да изградят положителна нагласа в класа, като същевременно насърчават постиженията на учениците. Учениците стават все по-нетърпеливи да участват в дейности, които изискват да стават все по-добри и така, включвайки се, те превръщат училището в игра, която си струва да се играе.

В периода 02.07. – 08. 07.2022г. трима педагогически специалисти взеха участие в обучението Gamification@school, проведено в гр. Истанбул, Турция от Cappadocia Education. Наред с учители от Кипър, Испания, Гърция, Португалия българските участници се превърнаха в ученици и се забавляваха, състезавайки се помежду си.

Обучаемите имаха възможност да се запознаят с различни образователни платформи и приложения, които да прилагат с лекота в практиката си. Много от тях позволяват трансформирането на традиционните файлове от формат doc, pdf, jpg в интерактивни онлайн упражнения, които ученикът да изпълни и изпрати на своя преподавател. Те дават възможност за интегриране на звук или видео, подготвяне на упражнения от различен тип – попълване на празни места, избор между няколко възможни отговора, провлачване или подреждане, свързване със стрелки, та дори и отговор на ученика в звуков формат. Всичко това ги прави подходящи за използване по различни учебни предмети и в различни възрастови групи.

Участниците получиха базови познания за използването на Scratch и кодиране в учебния процес.

Богатата културна програма, подготвена от домакините, включва посещения на забележителности и символи на гр. Истанбул: дворците „Долмабахче“ и „Топкапъ“, символите на града – „Синята джамия“ и „Света София“, Аквариум „Флория“, най-големия от Принцовите острови „Буюк ада“, площад „Таксим“ и булевард „Истиклял“. Турският мегаполис е толкова разнообразен и голям, че може да задоволи всеки вкус.

Мобилност 2

STEM@school

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика. STEM е интердисциплинарен подход към обучението, при който академичните концепции са съчетани с уроци от реалния свят. Учениците прилагат науката, технологиите, инженерството и математиката в контексти, които правят връзки между класната стая и света около тях. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок. Едно от основните предимства на STEM обучението е обединяването на отделните предмети в интегрирана учебна програма. Всеки урок освен знания води и до придобиването на различни умения и компетентности. Чрез STEM учениците развиват ключови умения, включително решаване на проблеми, креативност, критично мислене, анализ, самостоятелност и работа в екип, инициативност, комуникативност, дигитална грамотност.

В периода 25.07. – 31.07.2022г. трима преподаватели от III ОУ „Ангел Кънчев“ участваха в обучението STEM@school, проведено в гр. Атина, Гърция от Cappadocia Education. Участниците бяха въведени в новия подход, особеностите и задължителните елементи на STEM базираното обучение. Творческото мислене и разгръщането на творческите заложби са от съществено значение за развитието на иновации, затова се разграничи STEAM подходът, който включва А /Arts/ – изкуства, дизайн. Разучени бяха полезни приложения и платформи, които се използват активно в този иновативен подход.

Гръцката столица, изпълнена с история и митология, предлага интересни културни забележителности. Посетени бяха Акропола и Римската агора, Арката на Адриан, храмовете на Зевс и Хефест, Дионисиевият театър, Олимпийският стадион, плошад Синтагма със смяната на караула пред гръцкия Парламент, площад Монастираки и Националната градина.

Сътрудничество с училища

В периода 11-13 април 2022г. III ОУ „Ангел Кънчев“ беше домакин за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Гости бяха учители от партниращите училища: ОУ „Елин Пелин“ гр. Пловдив – иновативно училище, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ обл. Благоевград, с. Долно Осеново. Под мотото „Въвеждане на иновации за формиране на екологична култура и устойчиво поведение в помощ на природата“ програмата за посещение на място включваше: наблюдение на STEM урок по ЧП, математика и ИТ на тема „Разделяне на смеси“: експеримент 1 – „Яж като риба“, експеримент 2 – „Как се почистват нефтени разливи в близост до сушата; организиране и провеждане на пикник без отпадъци. Към дейностите на посещението се включиха също: Мониторингово проучване на плажната ивица в района на вълнолома, попълване на чек – лист и разглеждане на яхтеното пристанище на града с наблюдение на замърсяването на морската вода; посещение на Института по океанология“ Фритьоф Нансен“ към Българската академия на науките.

В периода 27-29 април 2022г. осем учители от III ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Варна гостуваха на иновативно училище ОУ „Елин Пелин“ – гр. Пловдив. Програмата за мобилност на място включваше наблюдение на иновативни и бинарни уроци по различни учебни предмети.

На 26 септември се състоя съвместно събитие между ПГКМКС „Акад. Благовест Сендов“ и III ОУ „Ангел Кънчев“, Варна по проект Еразъм+. Ученици от екипа по гражданско общество и екология от ПГКМКС Варна представиха на екологичната бригада от III ОУ „Ангел Кънчев“ най-новите проекти в изследването на алтернативни източници на енергия от вълните. Гостите се включиха в забавна и образователна викторина, а след това премериха сили и в Lego предизвикателства за креативност в STEM центъра на гимназията.

Кът на проекта

За популяризиране на мобилностите и дейностите по проекта във фоайето на училището е създаден кът „Учим, общуваме, играем – дигитално и реално“. Ученици, учители и посетители могат да разгледат снимки от проведените мобилности и дейности по проекта, да се запознаят с брошури от посетените забележителности или такива, създадени от колегите.

Карта на Европа

Една от дейностите по проекта е да се изготви карта на Европа. Участниците, в сътрудничество с колеги от училище, изготвиха няколко варианта на карта на Европа – географска /преобразена в настолна игра – пъзел/, карта с културни забележителности /част от къта на проекта/ , интерактивна онлайн карта, включваща снимки от всички осъществени мобилности по проекти Еразъм + в III ОУ „Ангел Кънчев“ по КД1 и КД2.

Made with Padlet

Настолни игри

Всеки от участниците по проекта създаде по две настолни игри като крайни продукти. След популяризиране и мултиплициране на проекта в училище, в създаването на настолни игри се включиха и други преподаватели. Настолните игри са занимателни, някои от тях със състезателен характер и могат да бъдат използвани по конкретните учебни дисциплини или да бъдат осъществени междупредметни връзки. Настолните игри бяха използвани неколкократно в различни дейности по проекта и продължават да бъдат използвани в учебната работа.

STEM уроци и STEM ден

Всеки от преподавателите, взели участие в структурираните курсове по програма Еразъм + КД2 изготви и проведе по два STEM урока. След популяризиране на проекта в училище и мултиплициране на придобитите знания и умения в изготвянето и представянето на STEM уроци се включиха и други колеги.

На 20. 10. 2022г. в III ОУ „Ангел Кънчев“ като Ден на отворените врати беше организиран STEM ден в училище. Проведоха се открити уроци, на които присъстваха преподаватели от 1ЕГ, СУ за ХНИ „ Константин Преславски“, СУЕО „Александър Пушкин“, ОУ “Патриарх Евтимий“, ПТГ-Варна. Колегите разгледаха настолните игри, докато децата играеха, както и къта на проекта.

Пускане на видеото
Пускане на видеото

Кръгла маса

Кръгла маса „Учим, общуваме, играем – дигитално и реално“ се проведе на 25.10. в учителската стая на III ОУ „Ангел Кънчев“. Целта беше да се популяризира свършената работата по проекта и да се повиши интереса към развиване на проекти по програмата Еразъм +.

Колеги от различни специалности се включиха в кръглата маса. Координаторът Ивелина Петрова представи презентация, свързана с обученията в Истанбул и Атина, културната програма след всяко от тях, както и изготвените продукти по проекта.

След това се проведе дискусия. Учителите коментираха всичко, което им е харесало в проведените активности и изразиха удовлетворение от това, че са помогнали за провеждането на някои планирани дейности. Разгледаха с интерес изготвените настолни игри и изявиха желание да ползват някои от тях в уроците си. Споделен бе кодът за достъп до облачното пространство по проекта.

Споделяне на добри европейски практики

Участниците в проекта изготвиха филм за страната, град Варна и III ОУ „Ангел Кънчев“, които да представят на другите участници в структурирания курс. Изготвени бяха презентация и инфографика за образователната система в България. Преподавателите представиха материалите на английски език и отговориха на възникналите въпроси.

Learn , Communicate and Play Digitally and Face to Face

Пускане на видеото

Ден на Европа и eTwinning

Денят на Европа и Денят на eTwinning всяка година се отбелязват на 9.05. Ние в III ОУ „Ангел Кънчев“ го отбелязахме със следните инициативи, в които се включиха ученици от начален и горен курс:

  • рисунки на асфалт в двора на училището;
  • картички с флаговете на страните от Европейския Съюз;
  • облаци от думи, включващи основните принципи и ценности на ЕС;
  • игри в платформата Кahoot по темата;
  • изработване на колажи и изложба с резултатите.

Конкурс за лого

През месец септември на учениците от 5 и 6 клас беше възложена задачата да създадат лого на проекта в часовете по изобразително изкуство. Имаше много интересни предложения, които участваха в конкурс за избор. С единодушие на комисията беше избрано логото, предложено от г-жа Мария Попова, изготвено в електронен вариант.

Училище в облака

Създадени са много продукти по проекта. Всички те са организирани в облак, за да бъдат лесно достъпни за учителите в училище и за други, които имат интерес. Всеки, който желае, може да ги разгледа и използва. Това, което е необходимо да се направи, е да се отиде в Google Classroom и желаещите да се присъединят към класната стая, наречена „Учим, общуваме, играем – дигитално и реално“. Кодът за достъп е: fhugjve

Създаване на интерактивни работни листове

Обучаемите се запознаха с различни образователни платформи и приложения, които да прилагат с лекота в практиката си. Много от тях позволяват трансформирането на традиционните файлове от формат doc, pdf, jpg в интерактивни онлайн упражнения, които ученикът да изпълни и изпрати на своя преподавател. Те дават възможност за интегриране на звук или видео, подготвяне на упражнения от различен тип – попълване на празни места, избор между няколко възможни отговора, провлачване или подреждане, свързване със стрелки, та дори и отговор на ученика в звуков формат. Всичко това ги прави подходящи за използване по различни учебни предмети и в различни възрастови групи.

Организиране на Зелен ден в училище

На 19.09. ученици и учители от 1. до 7.клас в III ОУ „ Ангел Кънчев“, гр.Варна, активно се включиха в почистването на училищния двор и пространството около него, за да подобрят средата, в която учат и играят. За целта децата бяха облечени със зелени фланелки и съчетаха почистването с народни танци. Някои ученици донесоха хранилки и къщички за птици, други – засадиха дръвчета.

След извършената дейност децата осъзнаха, че чистотата в училището зависи изцяло от тях самите. Тя е отговорност на всеки ученик. Най-малките нарисуваха с цветни тебешири представата си за един по-чист и пъстър свят.

Обособяване на зелен кът в училищния двор

През месец септември група ученици посети „Тревясалата ферма“ в село Здравец. Посещението беше по повод подготовката на Зеления ден в училището. Там децата разбраха как се отглеждат екологично чисти зеленчуци и антиоксидантни растения. Направиха си „цветни бомби“ със семена от турта, които по – късно „хвърлиха“ в училищния двор. Собственикът на фермата – лекар по образование, обеща своята подкрепа при засаждане на елхичка до образа на патрона на нашето училище, което се случи на следващия ден.

Включване в екологични кампании за събиране на пластмасови капачки, хартия, метални опаковки и др.

Децата от III ОУ „Ангел Кънчев“ са осъзнати европейски граждани. Те са наясно с проблемите на околната среда и поради тази причина се включват ежегодно в кампании за събиране на различни материали за рециклиране. Тази година ученици от начален и горен курс взеха участие в кампанията за събиране на пластмасови капачки с благотворителна цел „Аз вярвам и помагам“. Те се включиха и в кампанията за събиране на пластмаса за рециклиране с 10 годишна традиция „Книги за смет“. Съгласно условията на кампанията при предадаване на 1 кг. пластмасови отпадъци, участниците получават книжка по избор. Така се стимулира опазването
на околната среда, но и се популяризира четенето сред децата.

Пластмаса

Пластмасата е навсякъде около нас. Използваме ежедневно найлонови торбички, прибори за еднократна употреба, пластмасови кутии и др., без да се замисляме дали и как това влияе върху околната среда. За да получат повече информация по въпроса, учениците участваха в проучване за периода на разграждане на пластмасата в природата. В резултат изготвиха информационни постери и книжки, за да запознаят съучениците си с тези проблеми
и изработиха предмети от материали за рециклиране. Непотребните найлонови торбички и пластмасови бутилки се превърнаха в красиви свещници, моливници, хранилка за птици и още много други предмети – резултат от фантазията на децата. Изготвихме изложба с креативните творения на децата, както и с постерите и книжките, даващи информация за различните видове пластмаси и периода на разграждането им.

Обособяване на кът за четене в училище и две събития в него

Във връзка с дейностите по проект „Учим, общуваме, играем – дигитално и реално“ по програма Еразъм+ в III ОУ „Ангел Кънчев“, гр. Варна, част от свободната площ пред Актовата зала и компютърния кабинет бе трансформирана в мултифункционално пространство за отдих и общуване на учениците. То се състои от няколко равнища – един от секторите е зелен кът, в който всяко дете може да донесе цвете, дръвче или храстче. Събраха се доста растения в саксии, които бяха аранжирани от учениците, за да бъдат в синхрон едно спрямо други и да създават наслада за сетивата. В същото време те са и декорация на мултифункционалното пространство. Второто равнище е кът за четене. Той включва библиотека, която служи и за преградна стена. На нея са наредени много книги – част от тях са донесени от ученици, а други са придобити чрез дарения. Всяко дете може да си вземе за дома или да почете на място. Библиотеката разполага с разнообразни тематично издания – книги игри, художествена литература, енциклопедии, речници, учебни помагала. Към къта има обособена част с голяма маса и столове, където учениците четат, рисуват, играят настолни игри или просто прекарват време заедно. Третото равнище включва две големи табла и стативи, на които учениците окачват свои рисунки, снимки, проекти, съобщения, обяви и всичко, което искат да споделят с останалите. Понякога на таблата се задава тема, по която желаещите излагат свои продукти. По проекта в къта за четене бяха проведени две представителни изяви. Първата беше инициирана от учениците от втори клас, подпомогнати от своите учители и родители. Те разработиха свои идеи по темата „Красивото и грозното в света около нас“. Представиха се пред шестокласниците със свои рисунки, презентации и проекти. Вдъхновени от проведения зелен ден в училище, малките решиха да покажат, че са съпричастни към природните красоти, които откриват около себе си, имат идея как да ги опазват и как да помагат на околната среда да твори още от своите чудеса. Те се показаха като личности с активна гражданска позиция, която изразиха във връзка с опазването на околната среда. Акцентираха върху отговорността на всеки член на обществото, дадоха и конкретни предложения за грижа за природата и нейните ресурси в ежедневието. Втората изява възникна като естествен отговор на първата. Шестокласниците този път влязоха в активна позиция, а малките еко активисти от втори клас бяха тяхната публика. Участниците представиха различни приложения на отпадъчните продукти. Сред тях имаше настолни игри от ролки от тоалетна хартия, кутии от бонбони и други материали. Изгорелият тостер и старите обувки станаха екзотични саксии за цветя. А бутилките от минерална вода оживяха, сдобиха се очи, коси, дрехи и усмивки и се превърнаха в малки и големи касички за стотинки и шишеяди, които служат за събиране на капачки за благотворителност и батерии. Част от продуктите останаха в къта за четене, а други бяха подарени на второкласниците, за да ги използват в класните си стаи.

Дни на Еразъм +

За втора година III ОУ „Ангел Кънчев“ се включва в европейската кампания Дни на Еразъм +. Дейностите, които бяха организирани в тази връзка, са:

  • Изложба от снимки от дейности и мобилности по проекти Еразъм +;

  • Видео, в което ученици споделят какво знаят за програма Еразъм + и какво е донесло участието им в мобилности по програмата;

  • Презентация, съдържаща впечатления на ученици и учители, участвали в мобилности по програма Еразъм +;

  • Работно ателие за изработване на букви от рециклирани материали.

На 22 Октомври 2022 ученици от Екологичната бригада на училището и учители се включиха в дейности за отбелязване на Международния ден на Черно море на 31 октомври, заедно с ТД „Родни Балкани“ и Черноморска мрежа на НПО. Основната цел на инициативата е повишаване на обществената ангажираност с екологичните проблеми на Черно море и освен почистване на плажната ивица в курортен комплекс Камчия включва: кратка беседа за морските отпадъци, практическо занимание за мониторинг на отпадъците, викторина, забавни интерактивни игри и награди.

По време на XXI Научно-практическа конференция „Математика и информатика –реалности и перспективи“, Миглена Андреева и Димитрина Георгиева, преподаватели от III ОУ „Ангел Кънчев“, представиха проектът „Учим, общуваме, играем – дигитално и реално“. Те запознаха аудиторията с целите на проекта, реализираните дейности и създадените крайни продукти.

XXI Научно практическа конференция
„Математика и информатика реалности и перспективи“