Контакти

III Основно училище "Ангел Кънчев"

III ОУ "Ангел Кънчев" е от варненските училища, които предлагат модерни и уютни условия за целодневно обучение за учениците си!

Приемно време на директора:
 – всеки работен ден – от 7:30 часа до 16:00 часа

Работно време на заместник-директори УД: 
– 7,00 – 15,30 часа (първа смяна);
– 9,30 – 18,00 часа (втора смяна)
 
Работно време на деловодство:

 – 7,30 – 17,30 часа

Работно време на главен счетоводител:
 – 9,00 – 17,30 часа