Прием за учебната година​

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПОДГТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС

Прием за учебната 2024 - 2025

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Трето класиране на деца за прием в първи клас за учебната 2024 - 2025

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 - трето класиране

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Второ класиране на деца за прием в първи клас за учебната 2024 - 2025

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 - Второ класиране

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Второ класиране на деца за прием в първи клас за учебната 2024 - 2025

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2024/2025 - Второ класиране

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2024 - 2025

Класирани деца за прием в Подготвителна група за учебната 2024/2025

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2024/2025

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

План-прием за подготвителна група и първи клас за учебната 2024 - 2025

Училищен план-прием за учебната 2024-2025 година

Актуална информация може да намерите на съответния линк:

– за училище – ПГ: https://dg.uslugi.io/pg 
       – за училище – I клас: https://school.uslugi.io 

Прием за учебната 2023 - 2024

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Списък с разпределение на деца в първи клас за учебната 2023 - 2024 година

1 a клас
1 б клас
1 в клас
1 г клас
1 д клас
1 е клас
1 ж клас
1 з клас

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2023 - 2024 - от 14.06.2023 г.

Класирани деца за прием в Подготвителна група 2023/2024 г.
от 14.06.2023 г.

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2023/2024 г.
от 14.06.2023 г.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в подготвителна група и първи клас за учебната 2023 - 2024

Класирани деца за прием в 1 клас за учебната 2023/2024 г.

Класирани деца за прием в Подготвителна група - полудневна за учебната 2023/2024 г.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Прием за подготвителна група и първи клас за учебната 2023 - 2024

Във връзка с предстоящия прием в първи клас и подготвителна група в училище за учебната 2023/2024 година Ви информираме, че графиците на дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, интересуваща родителите, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием.

Актуална информация може да намерите на съответните линкове:

– за училище – ПГ: https://dg.uslugi.io/pg 
       – за училище – I клас: https://school.uslugi.io 

График за прием в I клас за учебната 2023-2024 година

Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година

Прием за учебната 2022 - 2023

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в I клас за учебната 2022/2023г

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Заявление за прием в Подготвителна група за учебната 2022/2023г.

Заявление за прием в 1 клас за учебната 2022/2023г.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Класирани деца за прием в Подготвителна група за учебната 2022/2023 г.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

График за прием в I клас за учебната 2022-2023 година

График за прием в ПГ за учебната 2022-2023 година

Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Прием за подготвителна група и първи клас за учебната 2022 - 2023

Във връзка с предстоящия прием в подготвителна група и първи клас в училище за учебната 2022/2023 година Ви информираме, че графиците на дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, интересуваща родителите, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием.

Актуална информация може да намерите на съответните линкове:

– за училище – ПГ: https://dg.uslugi.io/pg 
       – за училище – I клас: https://school.uslugi.io 

Прием за учебната 2021 - 2022

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Списък на учениците от I клас в III Основно Училище "Ангел Кънчев" за учебната 2021/2022 година

Списък на учениците от I клас за учебната 2021/2022 година

Резултати от ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС за учебната 2021/2022 година.

второ класиране за първи клас 2021/2022

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Списък на класираните деца за прием в Подготвителна група за учебната 2021/2022 година.

заявление за кандидатстване за прием

класираните деца за прием в Първи клас 2021 - 2022

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Списък на класираните деца за прием в Първи клас за учебната 2021/2022 година.

    ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Заповед за график за учебния процес
в периода 12.04.2021 - 30.04.2021

проф. д-р Костадин Ангелов, дм
Министър на здравеопазването на република България

Училищен план-прием за учебната 2021 - 2022 година на III ОУ "Ангел Кънчев" - гр. Варна

ГРАФИК на дейностите за прием в ПЪРВИ КЛАС и ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2021-2022 година

От 10 май 2021 можете да кандидатствате за прием в подготвителна група с бутона "Кандидатствай в подготвителна група"

От 1 Юни 2021 можете да кандидатствате за прием в първи клас с бутона "Кандидатствай в първи клас"

I. Електронен прием:

I класиране

Дата Дейности по приема
1.
Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в подготвителни групи 10 май 2021 г.
От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
2.
Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 30 май 2021 г.
До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
3.
Дата на класиране 07 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.
4.
Начална дата за записване 08 юни 2021 г.
От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
5.
Крайна дата за записване 11 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

II класиране

Дата Дейности по приема
1.
18 юни 2021 г.
До 10:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране.
2.
Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 14 юни 2021 г.
От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
3.
Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 18 юни 2021 г.
До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
4.
Дата на класиране 21 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.
5.
Начална дата за записване 22 юни 2021 г.
От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
6.
Крайна дата за записване 25 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

II. След приключване на електронния прием

Дата Дейности по приема
1.
28 юни 2021 г.
До 10:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране.
2.
От 28 юни 2021 г.
Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места.

I. Електронен прием:

I класиране

Дата Дейности по приема
1.
Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас 1 юни 2021 г.
От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
2.
Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 7 юни 2021 г.
До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
3.
Дата на класиране 10 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.
4.
Начална дата за записване 11 юни 2021 г.
От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
5.
Крайна дата за записване 15 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

II класиране

Дата Дейности по приема
1.
18 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места за второ класиране.
2.
Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 19 юни 2021 г.
От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
3.
Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 22 юни 2021 г.
До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
4.
Дата на класиране 25 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.
5.
Начална дата за записване 28 юни 2021 г.
От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
6.
Крайна дата за записване 29 юни 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

III класиране

Дата Дейности по приема
1.
30 юни 2021 г.
До До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места за трето класиране..
2.
Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 1 юли 2021 г.
От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
3.
Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 2 юли 2021 г.
До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/анулират заявления за прием.
4.
Дата на класиране 6 юли 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането.
5.
Начална дата за записване 7 юли 2021 г.
От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.
6.
Крайна дата за записване 8 юли 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват.

II. След приключване на електронния прием

Дата Дейности по приема
1.
12 юли 2021 г.
До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места след трето класиране.
2.
От 13 юли 2021 г.
Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места.

Прием за учебната 2020 - 2021

КЛАСИРАНЕ ОТ 6.07.2020г.

СПИСЪК  с класираните деца за I клас от 6.07.2020г. за учебната 2020-2021 година

Ако имате въпроси свързани с класирането, паралелките и записванет, свържете се с нас!

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

СПИСЪК  с класираните деца за I клас за учебната 2020-2021 година

СПИСЪК  с класираните деца за Подготвителна група за учебната 2020-2021 година

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

СПИСЪК  с класираните деца за I клас за учебната 2020-2021 година

СПИСЪК  с класираните деца за Подготвителна група за учебната 2020-2021 година

Записване

  От 12.06.2020г. до 16.06.2020г. приетите деца в подготвителна група и I клас трябва да се запишат в училището. За целта е необходимо да се попълни заявление (по образец).
  В него са посочени и документите, които трябва да се приложат.
  При електронно записване е необходимо заявлението и придружаващите документи да бъдат сканирани и изпратени на следния имейл: ou_akanchev_vn@abv.bg“
.
     

Заявление за записване в I клас

Заявление за записване в ПГ  

График за записване на място

Уважаеми родители, на входната врата ще бъдете любезно посрещнати от нашата домакинка, която ще Ви упъти.

На 12.06.2020г. (петък)         8,00 – 16,30
На 15.06.2020г. (понеделник)        15,30 – 17,30
На 16.06.2020г. (вторник)        8,00 – 16,30

Стартът на регистрация на заявления за прием в 1 клас тази година ще е на 2 юни 2020г. в 10:00 часа

В III ОУ „Ангел Кънчев“-гр. Варна ще бъдат приети 7 паралелки в първи клас (общо 168 ученици)

ГРАФИК (променен) на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2020-2021 година – вижте ТУК

ГРАФИК на дейностите по прием на ученици  в пети клас на  III ОУ „Ангел Кънчев“ – град Варна за учебната 2020/2021 година – вижте ТУК

Сайтът за регистриране на заявления е https://school.is-vn.bg/

IMG_20210222_142119

Информация за прием на деца в ПГ

На Вашето внимание предоставяме информация за приема на деца в ПГ за учебната 2020-2021 година в III ОУ "Ангел Кънчев"-гр. Варна.

Линк за кандидатстване: https://dg.is-vn.bg/infant
График на дейностите по прием на деца в ПГ –   ТУК

Уважаеми родители

Информацията, свързана с приема в ПГ и първи клас в общинските училища на територията на Община Варна може да намерите тук:

Приемът се осъществява по електронен път.

Електронната система за прием в подготвителните групи в училищата ще се отвори на 1.06.2020 г.

Електронната система  за прием в
 първи клас ще се отвори на 2.06.2020г.
Всички нормативни документи, районите за обхват и графиците, са публикувани в сайта на Община Варна
https://varna.bg/,  рубрики  „Прием в детски заведения“
https://dg.is-vn.bg/, и Прием в първи клас в общинските училища“ – https://school.is-vn.bg/

ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с приема на ученици в III ОУ“Ангел Кънчев“
за учебната 2020-2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В учебния план-прием, в отговор на постоянния интерес, за поредна година е заложена и паралелка с изучаване на немски език. Обучението по немски език се наложи  успешно през последните десет години като отличен вариант децата да попаднат в благоприятна за тяхното интелектуално развитие и възпитание среда, както и да овладеят важен език, към чийто избор има все по-нарастващи предпочитания сред бъдещите гимназисти. Резултатите са достатъчно красноречиви: учениците от начален курс са постоянно в челните позиции на състезанията по чужд език, организирани от Съюза на българските начални учители(СБНУ), по-големите- шести и седми клас, покриват с висок бал изпитите за ниво към „Езиков център- Варна“ и получават сертификат от Гьоте- институт. Много от учениците продължават да изучават езика и след успешен прием след седми клас. Под вещото ръководство на висококвалифицирани педагози, сред които г-жа Снежина Янева ( главен учител, бъдещ класен ръководител на първи клас ) и г-жа Елисавета Хаджиева(учител  по немски език, сертифициран преподавател в“ Езиков център Варнасе провежда качествен учебно-възпитателен процес.