Вътрешни правила

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в IIIOУ“ Ангел Кънчев„- Варна – ТУК

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в IIIOУ“ Ангел Кънчев„- Варна – ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА 2016/2017година  и  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА 2015/2016 година

За профил на купувача – ТУК
За обществени поръчки – ТУК