Иновативно училище 21 - 22


ИНОВАТИВНО
 УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна средачрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процесиметоди на преподаванеучилищно лидерство и учебни стратегии.
Иновативното училището въвежда иновативни елементиразработване по нов начин на учебното съдържаниеучебните планове и програмиповишава качеството на образованието,  има поголяма свобода при прилагането на новисъвременнииновативни методи на преподаване на учебния материалМисията на нашето училище е с педагогически тактиндивидуален подход и съвременни обучителни средства да обучим мотивираниактивни и знаещи ученициЖелаем да изградим самочувствие и увереност,  да ги подготвим за съвременния динамичен и технологичен святОбщественият съвет към училището се състои от активни и иновативно мислещи личностиПолучаваме добри предложения и корективикакто от тяхна странатака и от отделни родители.
Иновациите целят повишаване на самочувствието на учениците ни и подобряване на техните възможности за реализация в обществотоИ дигиталните знанияи уменията в областта на науката и изкуството са инструменти за подобряване на личностните и професионалните умения и компетенции на учениците ниСигурни смече участнието в проекта ще доведе до увеличаване на успеха на участниците – чрез засилване на интереса им към обучителния процес и активно участие  в училищния животА за насучителитеуспехът на нашите възпитаници е повод за гордост и професионални постижения.


МРЕЖА
 НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
„Дигит@лните дец@ в помощ на природата“- V  КЛАС


Документи:

1.Програма ФУЧ Екологично образование и възпитание ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК
2.Препис извлечение от протокол на заседание на ПС ( файл за разглеждане и сваляне) – ТУК  
3.
Становище на Обществен съвет на III ОУ Ангел Кънчев ( файл за разглеждане и сваляне)ТУК 


МРЕЖА
НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА НА БЪЛГАРИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

Документи

  • Решение на Педагогическия съвет ( файл за разглеждане и сваляне) 

  • Декларирано съгласие от Обществен съвет( файл за разглеждане и сваляне)