Национална програма „Иновации в действие“

Учители и учениците от ОУ „Ангел Кънчев“ заедно в проект за формиране на екологична култура

III ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Варна е включено в списъка на иновативните училища през 2019 година. През учебната 2022-2023 година училището продължава участието си в Национална програма „Иновации в действие“ с проект „ Въвеждане на иновации за формиране на екологична култура в помощ на природата. „Дигит@лните дец@ в помощ на природата“. Целта на проекта е да се формира екологична култура и съзнание, готовност за опазване на околната среда.

Националната програма „Иновации в действие“ има за цел да се обменят добрите иновативни практики между вече иновативни и неиновативни училища в страната. В периода 05.06-07.06 2023г. III ОУ „Ангел Кънчев“ беше домакин по програмата МОДУЛ 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“. Гости бяха учители от партниращите училища 43 ОУ ”Христо Смирненски”, гр. София, ОУ “Васил Левски”, с. Шумата, обл.Габрово, ОУ “Васил Друмев”, гр. Варна.

Програмата за посещение на място включваше STEM урок по География и икономика, Математика, Човекът и природата, КМИТ, Технологии и предприемачество на ученици от 6 “А” и 6 “Б” клас, които работят по ФП „Дигит@лните дец@ в помощ на природата” на тема “Туристически маршрути по топографската карта на България”, STEM урок по ЧП, математика, КМИТ и ТП на тема “Пикник в гората”, STEM урок по ГИ, КМИТ, ТП, математика на тема “Багаж”, STEM урок на тема “Хранене и здраве”, с ученици от 5 “Д” клас, които работят по модел 1:1, комбиниран урок по ЧП и КМИТ “Какво можем заедно или сговорна дружина … се опитва да решава екологичен проблем”, бинарен урок по ЧП и КМИТ на тема “Малки лаборанти” с ученици от 5 “Е” клас и STEM урок по БЕЛ, КМИТ, ТП и математика на тема “Колекционерът на съдби”.

Посещението приключи със засаждане на дърво в двора на училището в изпълнение на програмата на ФУЧ „Дигиталните деца в помощ на природата“ по проекта„ Обичам природата, искам да помогна“- „Предай нататък“- отправяне на предизвикателство за засаждане на дървета и храсти на лични и обществени терени, подаряване на растение, което гостите да засадят на подходящо място.

В периода 26.04.2023 г.- 28.04.2023 г. четирима учители и четирима ученици от III ОУ”Ангел Кънчев”- гр. Варна, заедно със своите партньори по програмата гостуваха на иновативно училище 43 ОУ ”Христо Смирненски”- гр. София. Програмата за мобилност на място включваше наблюдение на иновативни и бинарни уроци по различни учебни предмети.

След обмяната на ефективни практики в областта на образователните иновации, училищата партньори ще положат усилия да повишат мотивацията за учене и резултатите от обучението на учениците.