Валидиране на компетентности

Информация за преовеждане на изпитит за валидиране на компетентности на учениците

Валидиране на компетентности за учебната 2024 - 2025

Заповед за изпити за валидиране на компетентности на Радослав Любомиров Любенов